ObecTrakovice
Obec Trakovice

VZN obce

Rok 2023

VZN č. 01/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN č. 01 2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,06 kB

VZN č. 02/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trakovice

VZN č. 02 2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb. odpadmi na území obce Trakovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,57 kB

VZN č. 03/2023 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 03 2023 daň z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,94 kB

VZN č. 04/22023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 04 2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,73 kB

VZN č. 05/2023 - Zmena 06/2023 Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 05 2023 Zmena č. 06 2023 Územného plánu obce Trakovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,58 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 05/2023 - Zmena 06/2023 ÚP obce Trakovice - Záväzná časť - textová príloha

5a- Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť-textová príloha.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,18 kB

Príloha č. 2 k VZN č. 05/2023 - Zmena 06/2023 ÚP obce Trakovice - Schéma záväzných častí a VPS grafická príloha

5b- Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS - grafická príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 716,56 kB

VZN č. 06/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

VZN č. 06 2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ZŠ so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,6 kB

Rok 2022

VZN č. 02/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nove VZN č. 01/2023
VZN č. 02 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,81 kB

VZN č. 04/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 04/2023
VZN č. 04 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,11 kB

VZN č. 05/2022 o dani z nehnuteľnosti

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2023
VZN č. 05 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,06 kB

VZN č. 06/2022 o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov

VZN č. 06 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,47 kB

VZN č. 07/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2023
VZN č. 07 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,84 kB

Rok 2021

VZN obce Trakovice č. 01/2021 Zmena 05/2020 Územného plánu Obce Trakovice

VZN 01 2021 Zmena 05 2020 ÚP Obce Trakovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,88 kB

VZN č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 04/2022
VZN č. 022021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,26 kB

VZN č. 03/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 03 2021 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,46 kB

Rok 2020

VZN obce Trakovice č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2021
VZN obce Trakovice č. 02 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB

Dodatok č. 1 k VZN č.05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

Dodatok č. 1 k VZN č. 05 2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,1 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

Dodatok č. 2 k VZN č. 05 2020 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,25 kB

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času.

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2022
VZN obce Trakovice č. 03 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB

Rok 2019

VZN č. 04/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmeny 04/2018 Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 04 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,1 kB

VZN č. 03/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2022
VZN 03 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,79 kB

VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2020
VZN č.022019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 833,44 kB

VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2019
VZN č. 012019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB

VZN č. 08/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2020
VZN č. 08 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,91 kB

VZN č. 07/2019 o miestnej dani za psa

VZN č.07 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,64 kB

VZN č. 06/2019 o dani z nehnuteľnosti

neplatné - schválené nové VZN č. 05/2022
VZN č. 06 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,36 kB

Rok 2018

VZN č. 07/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č.8/2019
VZN č. 7 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB

VZN č. 02/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2019
VZN č. 02 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

VZN č. 01/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2019
VZN 1 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,02 kB

Rok 2017

VZN č. 04/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

vzn 042017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,01 kB

VZN č. 02/2017 o číslovaní stavieb na území obce Trakovice

vzn č.022017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB

VZN 01/2017 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2018
vzn 01 2017 schv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 765,51 kB

VZN č 07/2017 o dani z nehnuteľností

neplatné - schválené nové VZN č. 6/2019
vzn 07 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB

VZN č. 06/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 07/2018
VZN č. 06 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

VZN č 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

vzn 05 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,5 MB

Rok 2016

VZN 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Trakovice

vzn 07 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,57 kB

VZN 6/2016 o dani z nehnuteľností

neplatné - schválené nové VZN č. 07/2017
vzn 06 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,8 MB

VZN 4/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2018
vzn 04 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,21 MB

VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 06/2017
vzn 03 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

VZN 02/2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2023
vzn 02 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,58 MB

VZN č. 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktore zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2017
VZN 1 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,63 kB

Rok 2015

VZN č. 04/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2018
vzn 04 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB

VZN č. 01/2015 Zmeny 03/2014 Územného plánu obce Trakovice

vzn 01 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,3 MB

Rok 2014

Rok 2013

VZN č. 03/2013, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 03 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232 kB

Rok 2012

VZN č 3/2012 o miestnej dani za psa

neplatné - schválené nové VZN č. 7/2019
vzn 3 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 900,09 kB

Rok 2009

Rok 2008

VZN č. 1/2008 Poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Trakovice.

vzn 1 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB

Rok 2007

VZN č. 1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 1 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 854,34 kB

Rok 2006

VZN č. 1/2006 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Trakovice.

neplatné - schválené nové VZN č. 05/2017
vzn 1 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,05 MB

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Trakovice.

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2017
vzn 1 2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,57 kB

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
silný dážď 20 °C 13 °C
silný dážď, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 5.4m/s
tlak1009hPa
vlhkosť71%
zrážky24.64mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:327
TÝŽDEŇ:327
CELKOM:974771