Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Pokiaľ pri stavebných prácach dôjde ku kríženiu miestnych komunikácií (ciest, chodníkov) – napríklad za účelom položenia vodovodu, plynovodu, kanalizácie, telekomunikačných sietí atď.. je potrebné požiadať príslušnú obec o povolenie  zvláštneho užívania miestnej komunikácie v zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
Súčasťou žiadosti je aj písomný záväzok 

Na stiahnutie: žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK   tu ku stiahnutiu

                       písomný záväzok   tu ku stiahnutiu

                        tlačivo súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

                                                                                                    tu ku stiahnutiu

Poplatok:  80 € 
 

Vybavuje: Ľubica Kršková           
                 tel. 033/7434222 
                 e-mail: lubica.krskova@trakovice.sk