Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základná škola

  • História školy


Prvá škola v Trakoviciach
 
Odkaz učiteľom a žiakom
 


 

Z roku 1840 je známy miestny učiteľ Hečko. V Trakoviciach bol učiteľ od roku 1876, ktorý bol zároveň aj notárom. V roku 1876 boli postavené dve triedy. Školu vtedy navštevovalo 170 detí. Novú školu postavili v roku 1888, pričom pôvodnú starú zbúrali. Učiteľom tu bol Karol Heidler. V roku 1936 sa rozhodlo o výstavbe chýbajúcich dvoch tried. Staveniskom sa stal pozemok pri soche sv. Vendelína. Budova školy sa neustále opravovala, ale keďže nevyhovovala pre nedostatočné priestory, obec sa v 50. rokoch rozhodla pre stavbu novej školy. V novej škole sa začalo učiť 25. 9. 1960 v 8 triedach. Jednoposchodová budova Základnej školy Trakovice bola postavená v roku 1961. V súčasnosti má zriadených 13 základných učební, školskú dielňu, kuchyňu pre prípravu dievčat, dve počítačové učebne, žiacku knižnicu, jazykové laboratórium. Telocvičňa bola postavená v roku 1986, školská jedáleň v roku 1993. Areál školy má multifunkčné ihrisko a odpočinkový kút pre deti. Základnú školu Trakovice navštevujú žiaci 1.- 9. ročníka z Trakovíc a 5.- 9. ročníka z Malženíc, Žlkoviec a Ratkoviec.

 

                  ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

(1)        Názov: Základná škola s materskou školou Trakovice

(2)        Adresa: 919 33 Trakovice 10

(3)        Tel. č.: 033 7434 233, fax: 033 7434 233,

(4)        e-mail: zstrakovice@gmail.com

(5)        Web: http://zstrakovice.edupage.org/

(6)        Zriaďovateľ: Obec Trakovice

(7)        Vedúci zamestnanci školy:

            Riaditeľ: PaedDr. Róbert Haršányi

            Zástupca pre ZŠ: Mgr. Anna Gavalcová

            Zástupca pre MŠ: Mgr. Lenka Stančíková

            Vedúca ŠJ: Viera Barošová

(8)        Rada školy: predseda – Mgr. Bystrík Tupý

(9)        Výchovný poradca – Mgr. Vladimír Žigo

(10)    Špeciálny pedagóg- Ing. Alena Holická