Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

     Stavebné konanie

- Ohlásenie drobnej stavby

- Stavebné úpravy a udržiavacie práce

- Pridelenie - zrušenie súpisného čísla

- Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

- Povolenie vjazdu z miestnej  komunikácie