Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2018

Zmluva o dielo

48/2018

0,00 EUR

Ľuboš Kostúr, SNP 291, 922 03 Vrbové

Obec Trakovice

19.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

47/2018

0,00 EUR

Gruny, s.r.o.

Obec Trakovice

11.12.2018

Mandátna zmluva

46/2018

10 680,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

22.11.2018

Zmluva č. 157/2018

45/2018

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

22.11.2018

Zmluva č. 156/2018 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

44/2018

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

05.11.2018

Dodatok č. 7 k zmluve č. 1020192007

43/2018

0,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

05.11.2018

Zmluva o dielo

42/2018

2 691,00 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

05.11.2018

Zmluva o dielo

41/2018

13 110,00 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

05.11.2018

Zmluva o dielo

40/2018

22 824,00 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

24.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

39/2018

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

11.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

38/2018

9 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Trakovice

08.10.2018

Návrh zmluvy o dielo č. 37/2018

37/2018

177 266,99 EUR

PM stav, s.r.o.

Obec Trakovice

05.10.2018

Nájomná zmluva

36/2018

1,00 EUR

COFFEA Drinks, s.r.o.

Obec Trakovice

05.10.2018

Zmluva o úhrade nájomného za užívanie nehnuteľnosti

35/2018

10 540,00 EUR

Viera Štibravá, Magdaléna Hideghétyová,

Obec Trakovice

05.10.2018

Kúpna zmluva

34/2018

10 540,00 EUR

Viera Štibravá, Magdaléna Hideghétyová,

Obec Trakovice

04.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Trakovice_01

33/2018

1 617,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Trakovice

03.10.2018

Zmluva o dielo

32/2018

12 504,00 EUR

M.Cup Production s.r.o.

Obec Trakovice

28.09.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

28/2018

0,00 EUR

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Trakovice

26.09.2018

Zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania informácií

31/2018

395,00 EUR

Mestská televízia Trnava, s.r.o.

Obec Trakovice

14.09.2018

Zmluva o poskytovaní audit. služieb

30/2018

1 400,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková, auditor

Obec Trakovice

28.08.2018

Zmluva č. 048 - 3 - ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

29/2018

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trakovice

27.08.2018

Zmluva na poskytnutie služby

27/2018

4 900,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Trakovice

23.08.2018

Mandátna zmluva

26/2018

1 500,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec

Obec Trakovice

23.08.2018

Zmluva o dielo

25/2018

2 900,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

24/2018

1 000,00 EUR

Nadácia Pontis

ZŠ s MŠ Trakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: