Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

27.01.2022

Oznam - Lekáreň Trakovice 1

Oznam - Lekáreň Trakovice

Lekáreň Trakovice oznamuje, že dňa 31.01.2022 t.j. v pondelok bude zatvorená.

Detail

26.01.2022

Vyhlášky účinné od 25.1.2022 1

Vyhlášky účinné od 25.1.2022

Hlavné zmeny: Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19 Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu Mení sa definícia úzkeho kontaktu Kto sa bude po novom považovať za pozitívnu osobu

Detail

24.01.2022

Upozornenie pre daňovníkov 1

Upozornenie pre daňovníkov

Upozornenie vlastníkov nehnuteľnosti, u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti počas roka 2021, aby zmenu nahlásili na obecný úrad do 31.01.2022

Detail

24.01.2022

Pozor - preloženie autobusovej zastávky 1

Pozor - preloženie autobusovej zastávky

Vážení občania, z dôvodu vykonávania prípojok kanalizácie pri č.d. 24 - 26 bude od 25.1.2022 autobusová zastávka v smere na Trnavu a Jaslovské Bohunice dočasne (3 - 5 dní) presťahovaná k rod. domu č.d. 20. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

18.01.2022

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách) 1

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách)

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách) Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke”

Detail

12.01.2022

Oznámenie - Zberný dvor Trakovice 1

Oznámenie - Zberný dvor Trakovice - zmena !!!

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude od 15.januára 2022 otvorený vždy iba v sobotu v stanovených otváracích hodinách. Ďalej Vám oznamujeme, že do konca marca 2022 je zákaz vývozu dreva a drevnej hmoty na zberný dvor. Evidenčné karty na zberný dvor sa budú vydávať od 1.2.2022.

Detail

12.01.2022

Termíny vývozov odpadov za I. polrok 2022 2

Termíny vývozov odpadov za I. polrok 2022

Termíny vývozov odpadov za I. polrok 2022 - pri vývoze KO, nádoby označené červeným štítkom - vývoz 1 x za mesiac a nádoby označené modrým štítkom - vývoz 1 x za 14 dní

Detail

21.12.2021

Oznam - zmena vývozu komunálneho odpadu 1

Oznam - zmena vývozu komunálneho odpadu

- oznámenie o zmene vývozu odpadu - termíny vývozu odpadov za I.polrok 2022 - návratka, ktorú je povinný vyplniť každý poplatník za KO a do 31.1.2022 vrátiť na obecný úrad. Návratku nájdete aj v nových Trakovických novinkách.

Detail

08.12.2021

Oboznámte sa ako sa separuje odpad v našej obci 1

Oboznámte sa ako sa separuje odpad v našej obci

Prehľad vývozu a separovania odpadov za rok 2021

Detail

08.12.2021

Dotazník k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom a kuchynským odpadom 1

Dotazník k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom a kuchynským odpadom

Vážení občania, chceme Vás týmto oboznámiť s dotazníkom, ktorý bude súčasťou Trakovických noviniek, takže si ho nemusíte tlačiť.Dotazník sa týka prieskumu o vyššie uvedených odpadoch, ktoré sú dôležitou súčasťou separácie odpadov.

Detail

25.11.2021

Vyhlásenie núdzového stavu 1

Vyhlásenie núdzového stavu

Od 25. novembra je na Slovensku vyhlásený núdzový stav ...

Detail

15.11.2021

Prvé čiapky FTC Trakovice už pod stromček.

Prvé čiapky FTC Trakovice už pod stromček.

Možnosť objednať čiapku FTC Trakovice s 5 cm vyšitým znakom klubu. Grafický náhľad na obrázku. Cena 7 eur. Taktiež doobjednaváme šále FTC. Cena 10 eur.

Detail

09.11.2021

Zsl. distribučná, a.s. - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov 2

Zsl. distribučná, a.s. - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Spoločnosť Zsl. distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy najneskôr do 31.1.2021 .....

Detail

08.11.2021

Oznam - Zberný dvor Trakovice

Oznam - Zberný dvor Trakovice

Obec Trakovice oznamuje občanom, že zberný dvor bude od 8.11.2021 otvorený iba v piatok od 15,00 hod. do 17,00 hod. a v sobotu od 9,00 hod do 12,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

12.10.2021

zastávka

"Umenie alebo ničenie"

Postriekanie nielen autobusovej zastávky, ale aj steny rodinného domu a zariadenia umelého brlohu poľovníckeho združenia Dudváh Trakovice ... (viď. článok a foto)

Detail

11.10.2021

Centrum cirkulárnej ekonomiky 1

Centrum cirkulárnej ekonomiky

Spoločnosť ewia predstavila poslancom Obecného zastupiteľstva Trakovice koncepciu riešenia odpadového hospodárstva. Zariadenie - Centrum cirkulárnej ekonomiky, ktoré by malo byť v budúcnosti postavené v katastri susednej obce Malženice - je schopné premeniť odpad na elektrickú energiu...

Detail

14.09.2021

kanalizácia

OZNAM - "Kanalizácia Trakovice 4. a 5. etapa"

Vážení občania, obecný úrad oznamuje, že od 14.9.2021 začína s investičnou akciou "Kanalizácia Trakovice 4. a 5. etapa" ...

Detail

31.08.2021

Oznam - voľné pracovné miesta

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov príjme uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže do strážnej a režimovej činnosti na funkciu : ...

Detail

30.08.2021

Oznam pre občanov - nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obecný úrad Trakovice oznamuje občanom, že sa uzatvárajú nájomné zmluvy na hrob. miesta na cintoríne v Trakoviciach. Z uvedeného dôvodu žiadame nájomcov, ktorí platia za hrob. miesta, aby sa dostavili na obecný úrad Trakovice, v stránkových hodinách,k podpisu nájomnej zmluvy a uhradeniu poplatku

Detail

26.08.2021

Oznam - Štátna veterinárna a potravinová správa 1

Oznam - Štátna veterinárna a potravinová správa

V zmysle prípisu č.j. 7885/2021-100 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava zo dňa 2.8.2021, Vás oboznamujeme o nariadených mimoriadnych núdzových opatreniach zameraných na kontrolu a eradikáciu moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 3.8.2021.

Detail

25.08.2021

šál FTC Trakovice

Oznam - možnosť zakúpenia šálu FTC Trakovice

Klub FTC Trakovice dal vyhotoviť historicky prvé šále klubu v Trakoviciach. Šál je možné zakúpiť počas domácich zápasov, na obci alebo priamo telefonicky u predsedu klubu Pavla Husára 0904583749. Cena za kus je 10 eur.

Detail

16.07.2021

Termíny vývozu separovaných odpadov na II. polrok 2021 1

Termíny vývozu separovaných odpadov na II. polrok 2021

Termíny vývozu separovaných odpadov na II. polrok 2021

Detail

14.06.2021

Ach tie odpady !!! 1

Ach tie odpady !!!

Upozornenie - kuchynský odpad

Detail

10.05.2021

Oznam futbalového klubu FTC Trakovice - nábor detí  1

Oznam futbalového klubu FTC Trakovice - nábor detí

Tréningy sú opäť spustené pre najmenšiu katagóriu U7. Prebiehať budú v pondelok a v stredu o 16:45 hod. aktuálne v Bučanoch, kde trénuje najmenšia kategória spolu. Plánujeme nábor detí ... viď. príloha

Detail

06.05.2021

odpad textil 3

"Ďalší neuveriteľný čin, čo sa týka odpadu v našej obci"

Obec sa snaží vyseparovať čo najviac z odpadu, na každý druh odpadu sú vytvorené jednotlivé kontajnery, ale naša snaha neustále vychádza nazmar. Stále sa medzi nami nájdu občania, ktorým nezáleží na práci iných ľudí, ba dokonca ju znevažujú. viď. článok + foto

Detail

29.03.2021

Oznámenie - zberný dvor 1

Oznámenie - zberný dvor

Obec Trakovice oznamuje občanom, že zberný dvor bude počas Veľkonočných sviatkov zatvorený. Ďalej oznamujeme, že od 7. apríla 2021 bude zberný dvor otvorený aj v stredu v obvyklom čase. Týmto zároveň oznamujeme, že osobám mladším ako 15 rokov je vstup na zberný dvor zakázaný.

Detail

21.10.2020

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV 1

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

Obec Trakovice žiada všetkých majiteľov psov, aby po svojich štvornohých miláčikoch pri každodennej prechádzke odstraňovali exkrementy. 

Detail

21.09.2020

humana

Oznam - presunutie kontajnerov na zber šatstva

Obec Trakovice oznamuje občanom, že kontajnery na zber šatstva boli presunuté do areálu zberného dvora a šatstvo môže byť do kontajnerov odovzdávané len počas otváracích hodín zberného dvora. Obec bola nútená kontajnery presunúť do areálu zberného dvora vďaka občanom, ktorí neseparovali a do kontajnera vkladali aj iný druh odpadu, čím sa textil znehodnocoval a odberateľ odpadu nám takto znehodnotený textil odmietol vyvážať.

Detail

03.09.2020

Bez histórie by sme tu neboli. 1

Bez histórie by sme tu neboli.

Bez histórie by sme tu neboli. Nedeľa 6. september 2020 o 16:00 hod. zápas FTC Trakovice proti Šípkovému. Niekto si povie obyčajný zápas a dokonca dedinský, ale nie je tomu tak? ! Písala sa tiež nedeľa 6. september 1970, dokonca hodová, a futbalisti dostali nové ihrisko Pasienky. Vo veľkom sa o to pričinil vtedajší výbor na čele s predsedom MNV Františkom Lukačovičom, našou funkcionárskou legendou. Tí, ktorí poznajú nový názov štadióna v Trakoviciach vedia, že nesie názov po ňom Štadión Františka Lukačoviča v Trakoviciach. Z výboru z roku 1970 žije už len Jozef Cepko a klub sa rozhodol venovať pernamentku na všetky domáce stretnutia FTC, platnú od 6. septembra 2020. Pre všetkých platiacich divákov, ktorí tiež prídu na nedeľný zápas do Trakovíc je nachystaná pamätná vlajočka. I toto je história klubu a klubizmus, navyše v kádri mužov s minimum "Netrakovičanov". Pavol Husár, predseda FTC Trakovice.

Detail

14.08.2020

odpad 1

"Ľahostajnosť niektorých ľudí - čo všetko dokážeme !!!"

Vážení občania ! Pri svojej práci starostu som sa stretol s mnohým, či už sú to medziľudské vzťahy, susedské spory, ale aj ničenie nášho spoločného majetku, ......

Detail

05.05.2020

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba 1

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Stručné dáta profesionálneho životopisu Jaroslava Tarabu: V roku 1948 začal pracovať v n. p. Spojené sklárne Lednické Rovne ako kreslič V roku 1957 sa stal asistentom Karola Hološka, vtedy vedúceho výtvarného strediska sklárne V rokoch 1956 – 1959 absolvoval súkromné štúdium kresby a maľby v Prahe V rokoch 1960 – 1965 navštevoval Vyššiu priemyselnú školu sklársku v Lednických Rovniach Od roku 1960 pracoval ako výtvarník Od roku 1972 do 1992 pracoval ako vedúci výtvarník výtvarno-technického oddelenia Získal viaceré domáce ocenenia „Vynikajúci výrobok roka“, ocenenie Exempla ´72 v Mníchove. V roku 2009 získal Zvláštnu cenu ministra kultúry SR za prínos v oblasti dizajnu (Národná cena za dizajn).

Detail

07.04.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

05.12.2018

svinka

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Regionálna a veterinárna správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že od 6.11.2018 vznikla povinnosť registrácie chovov ošípaných do centrálneho registra hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej - viď. celý text + prílohy

Detail

27.06.2018

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

Ešte stále neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.

Detail

Fotogaléria

Správajme sa ako "ĽUDIA" - odpad na ceste do Bučian

Správajme sa ako "ĽUDIA" - odpad na ceste do Bučian

Podpora rozvoja športu 2019 -

Podpora rozvoja športu 2019 -

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys