Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

12.11.2019

Trakovické vianočne trhy 2019

Trakovické vianočné trhy - 30.11.2019

JDS Trakovice a Obec Trakovice pozýva všetkých občanov na "Trakovické vianočné trhy" dňa 30.11.2019 od 15,30 hod. do kultúrneho domu, ktoré svojim vystúpením otvorí súbor "Gátrička", pochutnať si môžete aj na zabíjačkových špecialitách. Kto by mal záujem predávať na trhoch svoje výrobky - prihlási sa u p. Ľ. Kučerákovej

Detail

07.11.2019

Oznam pre občanov obce Trakovice 1

Oznam pre občanov obce Trakovice

Obec Trakovice plánuje uskutočniť výmenu všetkých smetných nádob na komunálny odpad, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. V súčasnej dobe máme smetné nádoby v prenajme od spoločnosti, ktorá nám komunálny odpad vyváža. Nové smetné nádoby budú už vo vlastníctve obce a obec nebude musieť za ne platiť nájom. Výmena smetných nádob bude prebiehať v najbližších mesiacoch postupne po uliciach, vždy v deň vývozu odpadu (t.j. v utorok). Výmena smetných nádob a bližšie informácie o jej priebehu budú vždy oznámené v obecnom rozhlase a na web stránke obce Trakovice

Detail

06.11.2019

12. Reprezentačný záhradkársky ples

12. Reprezentačný záhradkársky ples

ZO SZZ Trakovice Vás pozýva na 12. Reprezentačný záhradkársky ples dňa 10. januára 2020 o 20 .00 hod. v KD TRakovice. Cena vstupenky je 20,- € ( večera, 0,5 l vína, káva, dezert ) Po polnoci sa bude podávať kapustnica + bohatá tombola. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Ivana Šipkovského alebo na Obecnom úrade Trakovice v úradných hodinách.

Detail

04.11.2019

zberný dvor

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 06.11.2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 06.11.2019 prichádza k zmene otváracích hodín zberného dvora a to nasledovne : - v piatok od 15,00 – 17,00 hod. - v sobotu od  9,00 – 12,00 hod. čiže v stredu bude zberný dvor zatvorený. Ďakujeme za porozumenie.  

Detail

28.10.2019

voľby NR SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Detail

08.10.2019

brigáda PZ2

Brigáda - poľovníci

Aj trakovickí poľovníci priložili ruky k dielu a 5. októbra 2019 zorganizovali brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska, za čo im patrí poďakovanie Obce Trakovice

Detail

03.10.2019

zber oleja

Zber použitého kuchynského oleja

Obec Trakovice v spolupráci s firmou MEROCO,s.r.o. Leopoldov bude pravidelne uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja, najbližšie 13.12.2019 v čase od 15,00 - 17,00 hod. na zbernom dvore v Trakoviciach oproti podpisu. Občan, ktorý odovzdá použitý kuchynský olej dostane ako protihodnotu ocot - za 1 l oleja - 1 l octu. Zber sa bude uskutočňovať v týchto termínoch : 28.2.2020, 24.4.2020, 26.6.2020, 28.8.2020, 30.10.2020 a 11.12.2020 vždy v čase od 15,00 - 17,00 hod.

Detail

30.09.2019

brigáda

Poďakovanie - brigáda pri úprave okolia multif. ihriska pri ZŠ

Na sobotu 28. septembra 2019 vyhlásil obecný úrad a základná škola brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska pri základnej škole, kde poprosili o účasť rodičov detí navštevujúcich základnú školu. Účasť potvrdili aj obyvatelia IBV Dolinky. Sami sa na priložených fotografiách môžete presvedčiť aký "veľký záujem" bol zo strany rodičov detí a zástupcov ZŠ. Obec touto cestou veľmi pekne ďakuje zúčastneným rodičom za pomoc pri úprave okolia multif. ihriska. Brigády sa zúčastnili za rodičov : Š. Adamka, Ľ. Hlavanda, M. Kačinec a za obyvateľov IBV : R. Boleček, J. Lackovič, G. Grimek a M. Kuric.

Detail

19.09.2019

TAVOS, a.s

TAVOS a.s. - ospravedlnenie za duplicitné zaslanie faktúr

Vážení občania, Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že pri rozposielaní faktúr v papierovej forme došlo k technickej chybe na strane zmluvného dodávateľa, spoločnosti Tatrabilling , ktorá zabezpečuje tlač a distribúciu faktúr. Preto vám mohla byť opakovane doručená faktúra za mesiac júl 2019 (pri mesačnom fakturačnom cykle) , resp. za obdobie máj-júl 2019 (pri kvartálnom fakturačnom cykle). Duplicitne doručené faktúry, prosím, neuhrádzajte a považujte ich za bezpredmetné. Ak ste už duplicitne zaslanú faktúru uhradili, platba Vám bude vrátená. Spoločnosť Tatrabilling vám bude zasielať i ospravedlňujúci list. Zákazníkom s mesačným fakturačným cyklom bude faktúra za august doručená v najbližších dňoch. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.

Detail

04.09.2019

naťahovanie fólie

Brigáda občanov bývajúcich na IBV Dolinky

Obyvatelia Trakovíc bývajúcich na IBV Dolinky zorganizovali (organizátor Róbert Boleček) dňa 24. augusta 2019 brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska pri ZŠ Trakovice - osádzanie žľabov a naťahovanie fólie pre výsadbu krovín, za čo im patrí poďakovanie starostu obce Trakovice.

Detail

11.11.2019 - 27.11.2019

Rozpočet na rok 2019 - 4.úprava

28.10.2019 - 29.02.2020

Voľby do NR SR v roku 2020

28.03.2019 - 31.12.2019

Dotácie poskytnuté obcou Trakovice

Fotogaléria

Posedenie so seniormi

Posedenie so seniormi

Otváranie leta 2019

Otváranie leta 2019

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys