Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

17.04.2019

brigáda - Deň zeme 13.4.2019

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Obec Trakovice ďakuje všetkým brigádnikom, hlavne členom SZZ Trakovice, ktorí sa dňa 13.4.2019 v rámci "Dňa zeme" zúčastnili brigády pri úprave obce. "Vďaka Vám sa my všetci budeme cítiť lepšie. A čo Vy ostatní ? Pridajte sa k skrášľovaniu okolia svojich obydlí a tak celej našej obce". ĎAKUJEME VÁM! Ostatné foto z brigády nájdete v súbore - Udalosti v obci - - fotogaléria - rok 2019

Detail

04.04.2019

Ustanovujúce zhromaždenie - 25.04.2019 o 17,00 hod.

Verejná vyhláška - zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice

Detail

01.04.2019

Výsledky hlasovania - II.kolo volieb prezidenta SR

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 - II.kolo volib prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 30.3.2019 1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 329 2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. 274

Detail

27.03.2019

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov 1

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 24.4.2019 – 27.4.2019 bude v našej obci prebiehať zber  nebezpečných odpadov ako sú farby,oleje,lepidlá,chemikálie,umelé hnojivá,batérie, akumulátory, žiarivky, neónové trubice, nerozobraté chladničky a mrazničky, nepoškodené televízory, mikrovlnky, práčky, počítače a pod. Preto Vás touto cestou žiadame, aby ste vyššie uvedený termín dodržali a odviezli nebezpečný odpad na zberný dvor v prevádzkových hodinách.  Nebezpečný odpad bude zo zberného dvora zlikvidovaný dňa 27.4.2019.

Detail

19.03.2019

Upozornenie občanov - kanalizácia

Vážení občania! Dňa 19.3. 2019 o cca 10,00 hod. som bol vedúcim skupiny zodpovednej za čistenie prečerpávacej stanice za Obecným úradom oboznámený s výskytom chemikálii ( nafty) v prečerpávacej stanici. Uvedená kanalizácia je majetkom obce Trakovice, ale v správe a údržbe ju má zazmluvnenú firma Tavos a.s. Piešťany. Na základe tohto oznámenia bola táto skutočnosť preverená na tváre miesta. Bola potvrdená skutočnosť zápachu po nafte. Na základe horeuvedených skutočností by som Vás chcel v prvom rade poprosiť o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. V prípade zistenia vinníka bude tomuto udelená pokuta v zmysle Zákona SNR 369/1990 Zb. vo výške do 6 638,00 € Správca kanalizácie nás upozornil, že pri akomkoľvek opakovanom zistení vypúšťania chemikálii do kanalizácie, bude prečerpávacia stanica uvedená mimo prevádzku a z tohto dôvodu by neboli odvádzané splaškové vody z domácností, ktoré odvádzajú vody do uvedenej prečerpávacej stanice. Vypúšťaním chemikálii hrozí nielen likvidácia potrebných mikroorganizmov na ČOV Zeleneč, ale môže prísť aj k výbuchu pri vypúšťaní rôznych riedidiel a lepidiel , čím môže byť ohrozený majetok, ale aj životy obyvateľov. Obec zabezpečuje 2x do roka zber chemikálií a nebezpečných odpadov na Zbernom dvore, kde ich môžete odovzdať bezplatne. Ešte raz apelujem na všetkých Vás, občania Trakovíc, na dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. Trakovice, 19.3.2019 Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce

Detail

18.03.2019

Výsledky hlasovania - voľby prezidenta SR 2019

Výsledky hlasovania - voľby prezidenta SR 2019

Detail

15.03.2019

zápis do ZŠ

Základná škola Trakovice - zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Trakovice oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy bude 15. apríla 2019 od 13,30 - 17,00 hod. v budove Základnej školy Trakovice. So sebou si prineste : - rodný list dieťaťa ( originál + fotokópia ) - 15,- € na zošity

Detail

13.03.2019

zápis detí do MŠ

Zápis deti do MŠ - škol. roku 2019/2020

Vedenie ZŠ s MŠ Trakovice oznamuje, v dňoch 2.mája - 6. mája 2019 sa v budove MŠ Trakovice uskutoční zápis do materskej školy - viď.

Detail

11.03.2019

Prevádzkové hodiny Zberného dvora Trakovice 1

Prevádzkové hodiny Zberného dvora Trakovice

ZBERNÝ DVOR TRAKOVICE prevádzková doba od 13.03.2019 : STREDA 15,00 – 17,00 hod. PIATOK 15,00 – 17,00 hod. SOBOTA 9,00 – 12,00 hod.

Detail

13.02.2019

Oznámenie - ponuka práce

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov prijme uchádzačov odo služobného pomeru - bližšie info v sekcii Občan - ponuka práce, pracovné príležitosti pre občanov

Detail

Fotogaléria

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Jesenný tenisový turnaj vo štvorhre

Jesenný tenisový turnaj vo štvorhre

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys