Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

27.03.2020

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR 1

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 26.3.2020 nasledovné rozhodnutie:

Detail

26.03.2020

Oznam Spoločného obecného úradu

Spoločný obecný úrad v Hlohovci bude od 30.3.2020 pre verejnosť otvorený nasledovne : Pondelok, streda, piatok od 8,00 do 11,00 hod.

Detail

25.03.2020

Pomoc Obecného úradu Trakovice pri nákupoch pre seniorov 1

Pomoc Obecného úradu Trakovice pri nákupoch pre seniorov

Obecný úrad Trakovice ponúka seniorom, ktorí patria do rizikovej skupiny osôb vo veku nad 65 rokov - pomoc napríklad vo forme nákupu potravín, drogérie alebo liekov, môžete sa obrátiť na pracovníčky, ktoré vám poskytnú potrebné informácie na tel. čísle 033/7434222

Detail

23.03.2020

Poďakovanie starostu obce obyvateľkám obce, ktoré šili rúška 1

Poďakovanie starostu obce obyvateľkám obce, ktoré šili rúška

Starosta obce Trakovice Ing. Ľudovít Tolarovič týmto ďakuje všetkým ženám, obyvateľkám obce, ktoré sa dobrovoľne podujali a pre obyvateľov našej obce šili rúška na ochranu tváre, tak potrebných pri znížení rizika nákazy koronavírusom. Rúška sú v prvom rade efektívny spôsob, ako chrániť ostatných, a keď ich bude mať čo najviac ľudí, tak prevencia bude silnejšia. Všetkým patrí obrovské poďakovanie za ich čas i prácu. Obec ochranné rúška darovala najzraniteľnejším občanom – seniorom. V prípade, že by ešte niekto potreboval rúško, nech sa prihlási na obecnom úrade,bude mu rúško poskytnuté.

Detail

20.03.2020

Oznam - pošta Trakovice

Oznam - pošta Trakovice

Pošta Trakovice oznamuje občanom, že od 23. marca 2020 t.j. od pondelka až do odvolania bude otvorená len do 9,00 hod.!!!

Detail

19.03.2020

Oznam - zberný dvor 1

Oznam - zberný dvor

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberný dvor bude v dňoch 20. a 21. marca 2020 zatvorený. Otvorený bude od stredy 25.3.2020 v klasických otváracích hodinách. Ďalej oznamujeme občanom, že na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR, ktorú vyhlásila vláda SR od 12.3.2020 je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia. Preto z dôvodu ochrany zdravia je na zberný dvor dovolené vstupovať len s ochrannými rúškami na tvári a v rukaviciach, spolu max. 3 osoby. Ďakujeme.

Detail

18.03.2020

Oznam - ambulancia MUDr. Marianni - Trakovice 1

Oznam - ambulancia MUDr. Marianni - Trakovice

Detská lekárka MUDr. Marianni oznamuje svojim pacientom, že pred návštevou ambulancie je pacient povinný lekára najskôr kontaktovať telefonicky na čísle 033/7434401 v čase od 7,00 hod. do 13,00 hod., ďaľší postup určí lekárka alebo zdravotná sestra

Detail

18.03.2020

Oznam  - Ambulancia MUDr. Bokor  Bučany 1

Oznam - Ambulancia MUDr. Bokor Bučany

Ambulancia pre dospelých - MUDr. Bokor oznamuje všetkým pacientom, že pred návštevou ambulancie je pacient povinný najprv kontaktovať ošetrujúceho lekára telefonicky na čísle 033/743 54 69 (ambulancia Bučany) alebo 033/595 32 27 (ambulancia Trnava). Ďalší postup pacientovi upresní ošetrujúci lekár alebo sestra.

Detail

12.03.2020

Oznam Obecného úradu Trakovice 2

Oznam Obecného úradu Trakovice

Obecný úrad Trakovice oznamuje občanom, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR od 12.3.2020 je obecný úrad, obecná knižnica, zberný dvor, detské ihrisko a fittness centrum v Trakoviciach zatvorené až do do odvolania. V súrnom prípade volajte na tel. č. 033/7434222 alebo 0905 399190. Žiadame o dodržiavanie týchto opatrení. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Detail

10.03.2020

Zverejňovanie informácií - koronavírus COVID- 1

Dôležité info - prenosné ochorenie koronavírus COVID-19

Tu nájdete všetky dôležité informácie, rozhodnutia a vyhlášky ohľadne šírenia koronavírusu, ktoré vydal ÚVZ SR a Vláda SR

Detail

10.03.2020

Oznámenie Konferencie biskupov Slovenska

Farský úrad Trakovice oznamuje, že Konferencia biskupov Slovenska od dnešného dňa do 23. marca 2020 sa v kostoloch na Slovensku nebudú konať sväté omše.

Detail

02.03.2020

Výsledky volieb do NR SR V roku 2020

Výsledky volieb do NR SR V roku 2020

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku Trakovice vo voľbách do NR SR dňa 29.2.2020

Detail

27.02.2020

Nový kontajner na zber elektroodpadu - zberné miesto pri Dudváhu

Nový kontajner na zber elektroodpadu - zberné miesto pri Dudváhu

Vážení občania, obec Trakovice Vám ďakuje za to, že sa podieľate na separácii odpadu a zároveň Vás žiada o ešte väčšiu snahu pri triedení odpadu. Aj z tohto dôvodu sme umiestnili na zbernom mieste pri Dudváhu „červený kontajner na zber elektroodpadu“, kde je možné dávať malú spotrebnú elektroniku. Do kontajnera nepatria monitory, televízory, obrazovky, žiarivky, výbojky - viď. príloha - Elektroodpad - zberná nádoba.pdf (368.89 kB)

Detail

23.01.2020

Oznam firmy TAVOS, a.s. Piešťany 1

Oznam firmy TAVOS, a.s. Piešťany

Oznámenie TAVOS-u, a.s. Piešťany o zmenách platenia faktúr za vodné, stočné od 1.1.2020

Detail

02.01.2020

Rozpis vývozov odpadov na II. polrok 2019 1

Rozpis vývozov odpadov na I. polrok 2020

Rozpis vývozov odpadov na I. polrok 2020

Detail

09.12.2019

zber oleja

Zber použitého kuchynského oleja

Obec Trakovice v spolupráci s firmou MEROCO,s.r.o. Leopoldov bude pravidelne uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja, najbližšie 24.04.2020 v čase od 15,00 - 17,00 hod. na zbernom dvore v Trakoviciach oproti podpisu. Občan, ktorý odovzdá použitý kuchynský olej dostane ako protihodnotu ocot - za 1 l oleja - 1 l octu. Zber sa bude uskutočňovať v týchto termínoch : 26.6.2020, 28.8.2020, 30.10.2020 a 11.12.2020 vždy v čase od 15,00 - 17,00 hod.

Detail

08.10.2019

brigáda PZ2

Brigáda - poľovníci

Aj trakovickí poľovníci priložili ruky k dielu a 5. októbra 2019 zorganizovali brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska, za čo im patrí poďakovanie Obce Trakovice

Detail

30.09.2019

brigáda

Poďakovanie - brigáda pri úprave okolia multif. ihriska pri ZŠ

Na sobotu 28. septembra 2019 vyhlásil obecný úrad a základná škola brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska pri základnej škole, kde poprosili o účasť rodičov detí navštevujúcich základnú školu. Účasť potvrdili aj obyvatelia IBV Dolinky. Sami sa na priložených fotografiách môžete presvedčiť aký "veľký záujem" bol zo strany rodičov detí a zástupcov ZŠ. Obec touto cestou veľmi pekne ďakuje zúčastneným rodičom za pomoc pri úprave okolia multif. ihriska. Brigády sa zúčastnili za rodičov : Š. Adamka, Ľ. Hlavanda, M. Kačinec a za obyvateľov IBV : R. Boleček, J. Lackovič, G. Grimek a M. Kuric.

Detail

04.09.2019

naťahovanie fólie

Brigáda občanov bývajúcich na IBV Dolinky

Obyvatelia Trakovíc bývajúcich na IBV Dolinky zorganizovali (organizátor Róbert Boleček) dňa 24. augusta 2019 brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska pri ZŠ Trakovice - osádzanie žľabov a naťahovanie fólie pre výsadbu krovín, za čo im patrí poďakovanie starostu obce Trakovice.

Detail

27.06.2019

dm-spoločne

dm - spoločne

Záverečná správa o realizácií projektu v programe „ dm spoločne v r. 2019“ Projekt bol zameraný na natieranie hracích prvkov a výsadbu zelene v Materskej škole Trakovice Názov prijímateľa: Obec Trakovice Názov projektu: dm spoločne Poskytnutá dotácia: 1 000,00 € Číslo zmluvy: 20/2019 z 30.04.2019 Vyhodnotenie účelu použitia dotácie: Predmetom projektu bolo natretie hracích prvkov a výsadba zelene v priestoroch MŠ Trakovice. Trinásť pracovníčok dm - drogerie markt, s.r.o natierali farbou hracie prvky nachádzajúce sa v areáli MŠ Trakovice. Celkovo boli pestrými farbami oživené hracie prvky v počte 7 ks lavičiek, príslušenstvo v počte 10 ks a drevené hracie prvky v počte 9 ks. Vysadených bolo 69 ks okrasných drevín a 19 ks tují. Zároveň bola pripravená aj pôda pod výsadbu a na netkanú textíliu bol navezený lámaný kameň. Týmto spôsobom sa uvedený priestor zatraktívnil. Prispeli sme k skrášleniu celého okolia škôlky, k zvyšovaniu ekologického povedomia u detí a zároveň k navýšeniu zelených plôch v obci Trakovice . Termín realizácie projektu: 21.6.2019 Miesto realizácie: areál MŠ Trakovice, Trakovice 362, 919 33 Trakovice Popis priebehu realizácie projektu: Na doteraz nevyužitom a zatrávnenom priestore pred pavilónmi „C“ materskej školy Trakovice sa uskutočnila výsadba zelene a zároveň sa aj natreli farbou železné a drevené hracie prvky. Celkovo bolo natretých 26 ks hracích prvkov a vysadilo sa 88 ks okrasných rastlín. Všetky tieto práce vykonalo 13 pracovníčok dm - drogerie markt s.r.o. pod vedením Ing. Natálie Tolarovičovej. Pri realizácii uvedených prác boli nápomocní aj pracovníci OcÚ Trakovice . Celkové náklady na výsadbu a nákup farieb a pomôcok boli vo výške 1 622,18 €. Z prostriedkov dotácie DM bolo čerpaných 1 000,00 € a z prostriedkov obce bolo preinvestovaných 622,18 € . Dovoľte mi, ako zástupcovi obce Trakovice, poďakovať všetkým pracovníčkam, ktoré sa zúčastnili na uvedenej akcii, za perfektne odvedenú prácu. Dúfam, že aj týmto spôsobom sa prispelo nielen k utužovaniu kolektívu pracovníčok dm - drogerie markt s.r.o., ale spolu s nami prežili aktívny a príjemný deň v našej obci. Zároveň obec spropaguje na svojej internetovej stránke uvedenú akciu. Z vďaky za dar a uskutočnenú prácu bude v priestoroch MŠ Trakovice osadená ďakovná tabuľa . Prílohy: a) Ďakovný list b) Fotodokumentácia ( CD) c) Uhradené faktu 20190003- kopia, doklad o úhrade d) Uhradená faktúra 20190210 – kopia Záverečnú správu vyhotovil: Ing. Ľudovít Tolarovič V Trakoviciach, dňa 25.6.2019 ..................................................................... podpis a pečiatka štatutárneho orgánu

Detail

17.04.2019

brigáda - Deň zeme 13.4.2019

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Obec Trakovice ďakuje všetkým brigádnikom, hlavne členom SZZ Trakovice, ktorí sa dňa 13.4.2019 v rámci "Dňa zeme" zúčastnili brigády pri úprave obce. "Vďaka Vám sa my všetci budeme cítiť lepšie. A čo Vy ostatní ? Pridajte sa k skrášľovaniu okolia svojich obydlí a tak celej našej obce". ĎAKUJEME VÁM! Ostatné foto z brigády nájdete v súbore - Udalosti v obci - - fotogaléria - rok 2019

Detail

19.03.2019

Upozornenie občanov - kanalizácia

Vážení občania! Dňa 19.3. 2019 o cca 10,00 hod. som bol vedúcim skupiny zodpovednej za čistenie prečerpávacej stanice za Obecným úradom oboznámený s výskytom chemikálii ( nafty) v prečerpávacej stanici. Uvedená kanalizácia je majetkom obce Trakovice, ale v správe a údržbe ju má zazmluvnenú firma Tavos a.s. Piešťany. Na základe tohto oznámenia bola táto skutočnosť preverená na tváre miesta. Bola potvrdená skutočnosť zápachu po nafte. Na základe horeuvedených skutočností by som Vás chcel v prvom rade poprosiť o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. V prípade zistenia vinníka bude tomuto udelená pokuta v zmysle Zákona SNR 369/1990 Zb. vo výške do 6 638,00 € Správca kanalizácie nás upozornil, že pri akomkoľvek opakovanom zistení vypúšťania chemikálii do kanalizácie, bude prečerpávacia stanica uvedená mimo prevádzku a z tohto dôvodu by neboli odvádzané splaškové vody z domácností, ktoré odvádzajú vody do uvedenej prečerpávacej stanice. Vypúšťaním chemikálii hrozí nielen likvidácia potrebných mikroorganizmov na ČOV Zeleneč, ale môže prísť aj k výbuchu pri vypúšťaní rôznych riedidiel a lepidiel , čím môže byť ohrozený majetok, ale aj životy obyvateľov. Obec zabezpečuje 2x do roka zber chemikálií a nebezpečných odpadov na Zbernom dvore, kde ich môžete odovzdať bezplatne. Ešte raz apelujem na všetkých Vás, občania Trakovíc, na dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. Trakovice, 19.3.2019 Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce

Detail

10.01.2019

e-Goverment

Doručovanie rozhodnutí do elektronickej schránky pre právnické osoby

Doručovanie rozhodnutí do elektronickej schránky pre právnické osoby

Detail

05.12.2018

svinka

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Regionálna a veterinárna správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že od 6.11.2018 vznikla povinnosť registrácie chovov ošípaných do centrálneho registra hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej - viď. celý text + prílohy

Detail

19.11.2018

knižnica1

Zmena otváracích hodín Obecnej knižnice Trakovice

Vážení čitatelia a návštevníci Obecnej knižnice Trakovice týmto Vám oznamujeme, že od 15. novembra 2018 nastala zmena otváracích hodín - knižnica je otvorená každý piatok od 14,00 - 17,00 hod.

Detail

02.11.2018

Oznámenie pre vlastníkov psov

Oznámenie pre vlastníkov psov !

Oznámenie pre vlastníkov psov !

Detail

22.10.2018

desatoro

Desatoro bezpečného seniora

Desatoro bezpečného seniora

Detail

27.06.2018

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

Ešte stále neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.

Detail

14.03.2018

Aj tento strom Ti ublížil ?

Akí bezohľadní dokážeme byť .......!!!

Akí bezohľadní dokážeme byť .......!!!

Detail

Fotogaléria

Podpora rozvoja športu 2019 -

Podpora rozvoja športu 2019 -

Posedenie so seniormi

Posedenie so seniormi

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys