Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

11.08.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.8.2022 1

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.8.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.8.2022

Detail

10.08.2022

Pozvánka na koncert DH Drahovčanka

Pozvánka na koncert DH Drahovčanka

Obec Trakovice Vás pozýva dňa 21.8.2022 v čase od 16,30 - 18,30 hod. na koncert dychovej hudby Drahovčanka z Drahoviec s pásmom "Na Važine v každom domku", miesto konania : Amfiteáter Trakovice

Detail

10.08.2022

Pozvánka na vystúpenie kapely The Country Folks

Pohostinstvo Trakovice Vás pozýva dňa 13.8.2022, t.j. v sobotu od 17,00 - 23,00 hod. na vystúpenie kapely The Country Folks

Detail

10.08.2022

Oznam Obecného úradu Trakovice

Oznam Obecného úradu Trakovice

Obecný úrad Trakovice oznamuje občanom, že dňa 15.8.2022 t.j. v pondelok bude zatvorený.

Detail

10.08.2022

hodový maratón

Pozvánka - hodový maratón

Bar el Clasico Trakovice Vás pozýva na hodový maratón v dňoch 13.8.2022 - 15.8.2022 t.j. sobota - pondelok

Detail

09.08.2022

futbal

Športové popoludnia cez Trakovické hody 2022

V sobotu o 16,00 hod. spoločná mládež Bučany-Malženice-Trakovice, kategória U13 "B" privíta súpera OŠK Pečeňady, v nedeľu o 17,00 hod. majstrovský zápas A-mužstva s OTJ Moravany nad Váhom, v pondelok o 17,30 hod. príde na rad exhibičný zápas "Zadaní vs Nezadaní"

Detail

22.07.2022

voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Detail

21.07.2022

Oznámenie - Pošta Trakovice - zmena hodín pre verejnosť

Oznámenie - Pošta Trakovice - zmena hodín pre verejnosť

od 1. augusta 2022 trvalá zmena hodín pre verejnosť

Detail

21.07.2022

Pozvánka na výstavu - Albín Časár

Pozvánka na výstavu - Albín Časár

TTSK, TOS a autori Vás pozývajú na výstavu výtvarných diel Albína Časára a Milana Čecha v dňoch 8.7.2022 - 31.10.2022 v Trnavskom osvetovom stredisku, ul. M.S. Trnavského 5, Trnava.

Detail

08.07.2022

pomoc

Inflačná pomoc - Úrad práce soc. vecí a rodiny

Ako požiadať o inflačnú pomoc na Úrade práce soc. vecí a rodiny - bližšie informácie na ÚPSVaR Hlohovec

Detail

06.07.2022

vývoz

Harmonogram vývozu odpadu na II. polrok 2022

Harmonogram vývozu odpadu na II. polrok 2022

Detail

01.07.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ Piešťany vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 1.7.2022 až do odvolania

Detail

12.05.2022

Zber použitého oleja 1

Zber použitého oleja

Dňa 5.8.2022 t.j. v stredu v čase od 15,30 - 16,50 hod. bude pred zberným dvorom prebiehať mobilný zber použitého kuchynského oleja. Ďalší zber oleja sa uskutoční 4.11.2022.

Detail

29.03.2022

Čiapky a šále  FTC Trakovice .

Čiapky a šále FTC Trakovice .

Možnosť objednať čiapku FTC Trakovice s 5 cm vyšitým znakom klubu. Grafický náhľad na obrázku. Cena 7 eur. Taktiež doobjednaváme šále FTC. Cena 10 eur.

Detail

01.03.2022

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolná ulica. 1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolná ulica.

Ako ste si, vážení  občania,  určite všimli  Obec Trakovice z vlastných finančných prostriedkov začína rekonštruovať miestnu komunikáciu v Dolnej ulici  smerom od sochy Sv. Trojice po  koniec dediny smerom od  Bučian........

Detail

14.02.2022

Verejné osvetlenie v obci Trakovice 1

Verejné osvetlenie v obci Trakovice

Obecný úrad Trakovice oznamuje občanom, že z dôvodu znižovania nákladov na elektrickú energiu počnúc dňom 11. februára 2022 pristúpil k redukcii počtu svietiacich lámp verejného osvetlenia nasledovne :  ......  

Detail

11.02.2022

Postup pri odovzdaní odpadu na zberný dvor 1

Postup pri odovzdaní odpadu na zberný dvor

Vážení občania, tak ako bolo avizované pristupuje Obec Trakovice od 1.2.2022 k evidencii odpadu na zbernom dvore, preto je potrebné prevziať si čipovú kartu na obecnom úrade...

Detail

08.12.2021

Oboznámte sa ako sa separuje odpad v našej obci 1

Oboznámte sa ako sa separuje odpad v našej obci

Prehľad vývozu a separovania odpadov za rok 2021

Detail

11.10.2021

Centrum cirkulárnej ekonomiky 1

Centrum cirkulárnej ekonomiky

Spoločnosť ewia predstavila poslancom Obecného zastupiteľstva Trakovice koncepciu riešenia odpadového hospodárstva. Zariadenie - Centrum cirkulárnej ekonomiky, ktoré by malo byť v budúcnosti postavené v katastri susednej obce Malženice - je schopné premeniť odpad na elektrickú energiu...

Detail

30.08.2021

Oznam pre občanov - nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obecný úrad Trakovice oznamuje občanom, že sa uzatvárajú nájomné zmluvy na hrob. miesta na cintoríne v Trakoviciach. Z uvedeného dôvodu žiadame nájomcov, ktorí platia za hrob. miesta, aby sa dostavili na obecný úrad Trakovice, v stránkových hodinách,k podpisu nájomnej zmluvy a uhradeniu poplatku

Detail

26.08.2021

Oznam - Štátna veterinárna a potravinová správa 1

Oznam - Štátna veterinárna a potravinová správa

V zmysle prípisu č.j. 7885/2021-100 Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava zo dňa 2.8.2021, Vás oboznamujeme o nariadených mimoriadnych núdzových opatreniach zameraných na kontrolu a eradikáciu moru ošípaných a diviakov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 3.8.2021.

Detail

25.08.2021

šál FTC Trakovice

Oznam - možnosť zakúpenia šálu FTC Trakovice

Klub FTC Trakovice dal vyhotoviť historicky prvé šále klubu v Trakoviciach. Šál je možné zakúpiť počas domácich zápasov, na obci alebo priamo telefonicky u predsedu klubu Pavla Husára 0904583749. Cena za kus je 10 eur.

Detail

14.06.2021

Ach tie odpady !!! 1

Ach tie odpady !!!

Upozornenie - kuchynský odpad

Detail

10.05.2021

Oznam futbalového klubu FTC Trakovice - nábor detí  1

Oznam futbalového klubu FTC Trakovice - nábor detí

Tréningy sú opäť spustené pre najmenšiu katagóriu U7. Prebiehať budú v pondelok a v stredu o 16:45 hod. aktuálne v Bučanoch, kde trénuje najmenšia kategória spolu. Plánujeme nábor detí ... viď. príloha

Detail

06.05.2021

odpad textil 3

"Ďalší neuveriteľný čin, čo sa týka odpadu v našej obci"

Obec sa snaží vyseparovať čo najviac z odpadu, na každý druh odpadu sú vytvorené jednotlivé kontajnery, ale naša snaha neustále vychádza nazmar. Stále sa medzi nami nájdu občania, ktorým nezáleží na práci iných ľudí, ba dokonca ju znevažujú. viď. článok + foto

Detail

21.10.2020

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV 1

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

Obec Trakovice žiada všetkých majiteľov psov, aby po svojich štvornohých miláčikoch pri každodennej prechádzke odstraňovali exkrementy. 

Detail

21.09.2020

humana

Oznam - presunutie kontajnerov na zber šatstva

Obec Trakovice oznamuje občanom, že kontajnery na zber šatstva boli presunuté do areálu zberného dvora a šatstvo môže byť do kontajnerov odovzdávané len počas otváracích hodín zberného dvora. Obec bola nútená kontajnery presunúť do areálu zberného dvora vďaka občanom, ktorí neseparovali a do kontajnera vkladali aj iný druh odpadu, čím sa textil znehodnocoval a odberateľ odpadu nám takto znehodnotený textil odmietol vyvážať.

Detail

03.09.2020

Bez histórie by sme tu neboli. 1

Bez histórie by sme tu neboli.

Bez histórie by sme tu neboli. Nedeľa 6. september 2020 o 16:00 hod. zápas FTC Trakovice proti Šípkovému. Niekto si povie obyčajný zápas a dokonca dedinský, ale nie je tomu tak? ! Písala sa tiež nedeľa 6. september 1970, dokonca hodová, a futbalisti dostali nové ihrisko Pasienky. Vo veľkom sa o to pričinil vtedajší výbor na čele s predsedom MNV Františkom Lukačovičom, našou funkcionárskou legendou. Tí, ktorí poznajú nový názov štadióna v Trakoviciach vedia, že nesie názov po ňom Štadión Františka Lukačoviča v Trakoviciach. Z výboru z roku 1970 žije už len Jozef Cepko a klub sa rozhodol venovať pernamentku na všetky domáce stretnutia FTC, platnú od 6. septembra 2020. Pre všetkých platiacich divákov, ktorí tiež prídu na nedeľný zápas do Trakovíc je nachystaná pamätná vlajočka. I toto je história klubu a klubizmus, navyše v kádri mužov s minimum "Netrakovičanov". Pavol Husár, predseda FTC Trakovice.

Detail

14.08.2020

odpad 1

"Ľahostajnosť niektorých ľudí - čo všetko dokážeme !!!"

Vážení občania ! Pri svojej práci starostu som sa stretol s mnohým, či už sú to medziľudské vzťahy, susedské spory, ale aj ničenie nášho spoločného majetku, ......

Detail

07.04.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

05.12.2018

svinka

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Regionálna a veterinárna správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že od 6.11.2018 vznikla povinnosť registrácie chovov ošípaných do centrálneho registra hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej - viď. celý text + prílohy

Detail

27.06.2018

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

Ešte stále neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.

Detail

Fotogaléria

Správajme sa ako "ĽUDIA" - odpad na ceste do Bučian

Správajme sa ako "ĽUDIA" - odpad na ceste do Bučian

Podpora rozvoja športu 2019 -

Podpora rozvoja športu 2019 -

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys