Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

17.06.2019

Daň z nehnuteľnosti

Rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti, ......

Obec Trakovice oznamuje občanom obce Trakovice, že Rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad si môžu prevziať a aj zaplatiť na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Detail

17.06.2019

Zatvorený zberný dvor Trakovice 1

Oznámenie - prevádzka zberného dvora Trakovice

Vážení občania, dňa 19.júna 2019 t.j. v stredu bude zberný dvor z technických príčin zatvorený.

Detail

31.05.2019

MDD 2019

MDD 2019

Obec Trakovice, CVČ Trakovice a bar EL Clasico pozývajú na MDD 2019 dňa 1.6.2019 o 15,30 hod.na futbalové ihrisko

Detail

28.05.2019

FTC Trakovice - nábor mladých futbalistov 1

FTC Trakovice - nábor mladých futbalistov

Chceš hrať futbal - prídi na nábor ...

Detail

27.05.2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019 1

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019

počet voličov zapísaných v zozname voličov 1262 počet voličov, ktorí odovzdali obálky 268 (21,24 %) počet platných hlasov 261

Detail

21.05.2019

Upozornenie pre občanov

Obvodné oddelenie Policajného zboru Leopoldov upozorňuje občanov, aby boli ostražití, nakoľko sa po obciach pohybuje vozidlo zn. Ford Tranzit, modrej farby, evid. číslo MA014EG, ktorej osádka je tvorená prevažne rómskymi spoluobčanmi, ktorí ponúkajú služby - renováciu (opravu) resp. vyhotovenie asfaltových chodníkov a pod., pričom po prevzatí zálohy, dielo nevykonajú a odídu na neznáme miesto.

Detail

17.04.2019

brigáda - Deň zeme 13.4.2019

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Obec Trakovice ďakuje všetkým brigádnikom, hlavne členom SZZ Trakovice, ktorí sa dňa 13.4.2019 v rámci "Dňa zeme" zúčastnili brigády pri úprave obce. "Vďaka Vám sa my všetci budeme cítiť lepšie. A čo Vy ostatní ? Pridajte sa k skrášľovaniu okolia svojich obydlí a tak celej našej obce". ĎAKUJEME VÁM! Ostatné foto z brigády nájdete v súbore - Udalosti v obci - - fotogaléria - rok 2019

Detail

01.04.2019

Výsledky hlasovania - II.kolo volieb prezidenta SR

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 - II.kolo volib prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 30.3.2019 1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 329 2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. 274

Detail

19.03.2019

Upozornenie občanov - kanalizácia

Vážení občania! Dňa 19.3. 2019 o cca 10,00 hod. som bol vedúcim skupiny zodpovednej za čistenie prečerpávacej stanice za Obecným úradom oboznámený s výskytom chemikálii ( nafty) v prečerpávacej stanici. Uvedená kanalizácia je majetkom obce Trakovice, ale v správe a údržbe ju má zazmluvnenú firma Tavos a.s. Piešťany. Na základe tohto oznámenia bola táto skutočnosť preverená na tváre miesta. Bola potvrdená skutočnosť zápachu po nafte. Na základe horeuvedených skutočností by som Vás chcel v prvom rade poprosiť o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. V prípade zistenia vinníka bude tomuto udelená pokuta v zmysle Zákona SNR 369/1990 Zb. vo výške do 6 638,00 € Správca kanalizácie nás upozornil, že pri akomkoľvek opakovanom zistení vypúšťania chemikálii do kanalizácie, bude prečerpávacia stanica uvedená mimo prevádzku a z tohto dôvodu by neboli odvádzané splaškové vody z domácností, ktoré odvádzajú vody do uvedenej prečerpávacej stanice. Vypúšťaním chemikálii hrozí nielen likvidácia potrebných mikroorganizmov na ČOV Zeleneč, ale môže prísť aj k výbuchu pri vypúšťaní rôznych riedidiel a lepidiel , čím môže byť ohrozený majetok, ale aj životy obyvateľov. Obec zabezpečuje 2x do roka zber chemikálií a nebezpečných odpadov na Zbernom dvore, kde ich môžete odovzdať bezplatne. Ešte raz apelujem na všetkých Vás, občania Trakovíc, na dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. Trakovice, 19.3.2019 Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce

Detail

18.03.2019

Výsledky hlasovania - voľby prezidenta SR 2019

Výsledky hlasovania - voľby prezidenta SR 2019

Detail

Fotogaléria

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Jesenný tenisový turnaj vo štvorhre

Jesenný tenisový turnaj vo štvorhre

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys