Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

07.01.2020

Pozvánka na Poľovnícky ples 1

Pozvánka na Poľovnícky ples

PZ Dudváh Trakovice Vás pozýva na tradičný "Poľovnícky ples" dňa 31.1.2020 do KD Trakovice. Do tanca hrá skupina EMINENT. Vstupné 20,-€. Vstupenky si môžete objednať na tel. č. 0905 399 190 alebo zakúpiť na Obecnom úrade Trakovice.

Detail

07.01.2020

Pozvánka - DIVADLO  NA  TRAKOCH  Trakovice (repríza) 1

Pozvánka - DIVADLO NA TRAKOCH Trakovice (repríza)

Divadlo NA TRAKOCH Trakovice pozýva na reprízu hry Oscara Wilda „JE DÔLEŽITÉ MAŤ FILIPA ?“ v nedeľu 19. januára 2020 o 18,00 hod. do kultúrneho domu Trakovice. Vstupné ľubovoľné.

Detail

02.01.2020

Rozpis vývozov odpadov na II. polrok 2019 1

Rozpis vývozov odpadov na I. polrok 2020

Rozpis vývozov odpadov na I. polrok 2020

Detail

02.01.2020

Upozornenie pre daňovníkov 1

Upozornenie pre daňovníkov

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti (t.j. stavby a pozemky), popr. zmena pri evidencii psa počas roku 2019, aby túto zmenu nahlásili na obecný úrad do 31. januára 2020. Ďalej oznamujeme tým občanom, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť do vlastníctva počas roku 2020, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia katastra.

Detail

12.12.2019

Ples futbalistov 1

Ples futbalistov

FTC Trakovice Vás pozýva dňa 25.1.2020 od 19,00 hod. do KD Trakovice na Ples futbalistov, do tanca hrá kapela Domiband. Cena vstupenky je 25,- € (večera, káva, 0,5 l vína). Tešiť sa môžete aj na bohatú tombolu. Vstupenky si môžete zakúpiť u Patrika Husára, tel. č. 0948 319 629 alebo objednať na ftctrakovice@gmail.com.

Detail

09.12.2019

zber oleja

Zber použitého kuchynského oleja

Obec Trakovice v spolupráci s firmou MEROCO,s.r.o. Leopoldov bude pravidelne uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja, najbližšie 28.02.2020 v čase od 15,00 - 17,00 hod. na zbernom dvore v Trakoviciach oproti podpisu. Občan, ktorý odovzdá použitý kuchynský olej dostane ako protihodnotu ocot - za 1 l oleja - 1 l octu. Zber sa bude uskutočňovať v týchto termínoch : 24.4.2020, 26.6.2020, 28.8.2020, 30.10.2020 a 11.12.2020 vždy v čase od 15,00 - 17,00 hod.

Detail

27.11.2019

Informácia pre občanov - predaj pozemkov

Občania, ktorí ste v týchto dňoch dostali ponuku na predaj pozemkov, dobre si túto ponuku premyslite, poprípade sa poraďte a zistite si cenu pozemkov, ktorú ponúkajú iní záujemcovia o kúpu.

Detail

07.11.2019

Oznam pre občanov obce Trakovice 1

Oznam pre občanov obce Trakovice

Obec Trakovice začala s výmenou smetných nádob na komunálny odpad, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. V súčasnej dobe máme smetné nádoby v prenajme od spoločnosti, ktorá nám komunálny odpad vyváža. Nové smetné nádoby budú už vo vlastníctve obce a obec nebude musieť za ne platiť nájom. Výmena smetných nádob bude prebiehať postupne po uliciach, vždy v deň vývozu odpadu (t.j. v utorok). Výmena smetných nádob a bližšie informácie o jej priebehu budú vždy oznámené v obecnom rozhlase a na web stránke obce Trakovice

Detail

04.11.2019

zberný dvor

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 06.11.2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 06.11.2019 prichádza k zmene otváracích hodín zberného dvora a to nasledovne : - v piatok od 15,00 – 17,00 hod. - v sobotu od  9,00 – 12,00 hod. čiže v stredu bude zberný dvor zatvorený. Ďakujeme za porozumenie.  

Detail

28.10.2019

voľby NR SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Detail

28.10.2019 - 29.02.2020

Voľby do NR SR v roku 2020

Fotogaléria

Podpora rozvoja športu 2019 -

Podpora rozvoja športu 2019 -

Posedenie so seniormi

Posedenie so seniormi

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys