Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predstavenie obce Trakovice

trakoviceObec Trakovice leží 8 km západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Štefana z roku 1811. Ide o jednoloďový klasicistický sakrálny objekt s vežou. Viac najdete v sekci História
Celková rozloha obce je 11 631 554 štvorcových metrov.
Hustota osídlenia je 110 obyvateľov na štvorcový kilometer.  V rámci územno správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu a Trnavského samosprávneho kraja.

Základné info 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Hlohovec
Región ZMO - Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 1583
Rozloha 1163 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1275

 

16.01.2019

daňové priznanie

Upozornenie pre daňovníkov

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti (t.j. stavby a pozemky), popr. zmena pri evidencii psa, aby túto zmenu nahlásili na obecný úrad do 31. januára 2019. Ďalej oznamujeme tým občanom, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť do vlastníctva počas roku 2019, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia katastra.

Detail

14.01.2019

KO

Rozpis termínov vývozov odpadov na I. polrok 2019

Rozpis vývozu odpadov v obci Trakovice je zverejnený na web stránke obce v položke občan/ triedený zber/ termíny vývozov

Detail

10.01.2019

Country bál

Pozvánka na Country bál dňa 9.2.2019

Pozývame milovníkov country dňa 9.2.2019, t.j. sobota o 19,00 hod. do KD Trakovice na "Country bál", do tanca hrá kapela TEXAS, vstupné 15,- €, vstupenky si môžete objednať na tel. č. 0903 535 942

Detail

07.01.2019

pozvánka 2019

Pozvánka na poľovnícky ples

PZ Dudváh Trakovice Vás pozýva na tradičný poľovnícky ples, dňa 25.1.2019. Vstupenky si môžete objednať na tel. č. 0905 399 190 alebo zakúpiť na Obecnom úrade, cena vstupenky je 20,- €

Detail

05.12.2018

svinka

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Regionálna a veterinárna správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že od 6.11.2018 vznikla povinnosť registrácie chovov ošípaných do centrálneho registra hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej - viď. celý text + prílohy

Detail

19.11.2018

knižnica1

Zmena otváracích hodín Obecnej knižnice Trakovice

Vážení čitatelia a návštevníci Obecnej knižnice Trakovice týmto Vám oznamujeme, že od 15. novembra 2018 nastala zmena otváracích hodín - knižnica je otvorená každý piatok od 14,00 - 17,00 hod.

Detail

12.11.2018

pomník

Príhovor starostu obce pri príležitosti posvätenia pamätníka k 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny

Príhovor starostu obce pri príležitosti posvätenia pamätníka k 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny dňa 11.11.2018

Detail

05.11.2018

zberný dvor

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 12.11.2018

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 12.11.2018 prichádza k zmene otváracích hodín zberného dvora a to nasledovne : - v piatok od 15,00 – 17,00 hod. - v sobotu od  9,00 – 12,00 hod. čiže v stredu bude zberný dvor zatvorený. Ďakujeme za porozumenie.  

Detail

02.11.2018

Oznámenie pre vlastníkov psov

Oznámenie pre vlastníkov psov !

Oznámenie pre vlastníkov psov !

Detail

22.10.2018

desatoro

Desatoro bezpečného seniora

Desatoro bezpečného seniora

Detail

Fotogaléria

Jesenný tenisový turnaj vo štvorhre

Jesenný tenisový turnaj vo štvorhre

2. ročník - turnaj o Pohár starostu obce, rok 2018

2. ročník - turnaj o Pohár starostu obce, rok 2018

S.E.ZOSTranspetrolE-onjavys