Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2022

VZNč.01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01 2022.pdf Stiahnuté: 13x | 28.02.2022

Rok 2021

VZN obce Trakovice č. 01/2021 Zmena 05/2020 Územného plánu Obce Trakovice

VZN 01 2021 Zmena 05 2020 ÚP Obce Trakovice.pdf Stiahnuté: 80x | 29.06.2021

VZN č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 022021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 40x | 09.12.2021

VZN č. 03/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 03 2021 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf Stiahnuté: 30x | 09.12.2021

Rok 2020

VZN č. 01/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN č. 01 2020.pdf Stiahnuté: 150x | 01.07.2020

Dodatok č. 1 k VZN č.05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice

Dodatok č. 1 k VZN č. 05 2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice.pdf Stiahnuté: 120x | 01.07.2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na

Dodatok č. 2 k VZN č. 05 2020 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice.pdf Stiahnuté: 96x | 29.09.2020

VZN obce Trakovice č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2021

VZN obce Trakovice č. 02 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc Stiahnuté: 106x | 09.12.2021

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času.

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2022

VZN obce Trakovice č. 03 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách.doc Stiahnuté: 88x | 28.02.2022

Rok 2019

VZN č. 08/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č. 02/2020

VZN č. 08 2019.pdf Stiahnuté: 185x | 10.12.2020

VZN č. 07/2019 o miestnej dani za psa

VZN č.07 2019.pdf Stiahnuté: 155x | 13.12.2019

VZN č. 06/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 06 2019.pdf Stiahnuté: 207x | 13.12.2019

VZN č. 05/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2020

VZN 05 2019.pdf Stiahnuté: 204x | 10.12.2020

VZN č. 04/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmeny 04/2018 Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 04 2019.pdf Stiahnuté: 189x | 28.11.2019

VZN č. 03/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

VZN 03 2019.pdf Stiahnuté: 224x | 23.03.2021

VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 01/2020

VZN č.022019.pdf Stiahnuté: 236x | 23.03.2021

VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2019

VZN č. 012019.pdf Stiahnuté: 290x | 24.07.2019

Rok 2018

VZN č. 07/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

neplatné - schválené nové VZN č.8/2019

VZN č. 7 2018.pdf Stiahnuté: 282x | 30.01.2020

VZN č. 06/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času

neplatné - schválené nové VZN č. 5/2019

VZN č. 062018.pdf Stiahnuté: 267x | 30.01.2020

VZN č. 05/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonanie opatrení sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately

VZN 5 2018.pdf Stiahnuté: 239x | 10.01.2019

Stránka