Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opustili nás

  Rok  2019

 

Porad. číslo  Meno  Priezvisko  Rodená  Dátum úmrtia  Vek
1.  Štefan  Ďuriš    1.1.2019 86
2. Antónia Mužilová Revajová   9.1.2019 78
3. Helena Kocianová Ištvančinová 21.1.2019 98
4. Stanislav  Novák   25.1.2019 76
5. Ondrej  Sobolčiak   3.2.2019 68
6. Marek Hlatký   7.2.2019 45
7. Anežka Cepková Filipová 19.2.2019 78
8. Marián  Hajko   1.3.2019 67
9. Alexander Biháry   8.3.2019 72
10. Alojz Komárňanský   24.4.2019 62
11. Štefan  Janák   30.4.2019 72
12. Marián Krajčovič   20.5.2019 69
13. Ľudmila  Bernadičová   17.7.2019 87
14. Emília  Hudecová Martinkovičová 10.8.2019 99
15. Mária  Kociánová   8.9.2019 89
16. Štefánia Cepková Blažová 17.9.2019 85
17. Emil Hantabál   12.10.2019 67
18. Anna  Bučková Kováčová 19.10.2019 89
19. Margita Masnicová Hrčková 18.11.2019 71
20. Michal Grek   20.11.2019 69