Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Žiadosť o súhlas na výrub stromov

Žiadosť sa podáva na  Spoločný obecný úrad Leopoldov so sídlom v Hlohovci na priloženom tlačive podľa druhu výrubu.

 
Na stiahnutie:  

Žiadosť o výrub drevín a krovín  (doc)   
Žiadosť o výrub ovocných drevín  (doc)   
Žiadosť o výrub pri bezprostrednom ohrození (doc)