Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Triedený odpad

Informácie

PET fľaše nie sú odpad Stiahnuté: 200x | 26.09.2017

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad Stiahnuté: 224x | 26.09.2017

Prečo triediť a recyklovať Stiahnuté: 211x | 26.09.2017

Separovaný zber Trakovice plagát Stiahnuté: 433x | 26.09.2017

Nebuďme leniví, trieďme odpad! Stiahnuté: 167x | 27.06.2018

Plán odpadového hospodárstva obce Trakovice

Plán odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 147x | 23.05.2019

Termíny vývozu odpadov

Termíny vývozu odpadov na I. polrok 2020 Stiahnuté: 111x | 07.01.2020

Termíny vývozu odpadov na II. polrok 2019 Stiahnuté: 290x | 13.06.2019

Termíny vývozu odpadov na I. polrok 2019 Stiahnuté: 572x | 10.02.2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Stiahnuté: 10431x | 24.01.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 Stiahnuté: 25x | 27.02.2020

Zberný dvor

Zberný dvor – druhy odpadov Stiahnuté: 485x | 27.06.2018

Otváracie hodiny na zbernom dvore Stiahnuté: 27x | 06.05.2020

Stránka

  • 1