Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Triedený odpad

Informácie

PET fľaše nie sú odpad Stiahnuté: 150x | 26.09.2017

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad Stiahnuté: 144x | 26.09.2017

Prečo triediť a recyklovať Stiahnuté: 155x | 26.09.2017

Separovaný zber Trakovice plagát Stiahnuté: 288x | 26.09.2017

Nebuďme leniví, trieďme odpad! Stiahnuté: 96x | 27.06.2018

Plán odpadového hospodárstva obce Trakovice

Plán odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 33x | 23.05.2019

Termíny vývozu odpadov

Termíny vývozu odpadov na I. polrok 2019 Stiahnuté: 509x | 07.01.2019

Termíny vývozu odpadov na II. polrok 2019 Stiahnuté: 84x | 13.06.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Stiahnuté: 10355x | 24.01.2019

Zberný dvor

Zberný dvor – druhy odpadov Stiahnuté: 305x | 27.06.2018

Prevádzkové hodiny Zberného dvora Stiahnuté: 172x | 24.07.2018

Stránka

  • 1