Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Triedený odpad

Informácie

PET fľaše nie sú odpad Stiahnuté: 173x | 26.09.2017

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad Stiahnuté: 171x | 26.09.2017

Prečo triediť a recyklovať Stiahnuté: 181x | 26.09.2017

Separovaný zber Trakovice plagát Stiahnuté: 354x | 26.09.2017

Nebuďme leniví, trieďme odpad! Stiahnuté: 131x | 27.06.2018

Plán odpadového hospodárstva obce Trakovice

Plán odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 68x | 23.05.2019

Termíny vývozu odpadov

Termíny vývozu odpadov na I. polrok 2019 Stiahnuté: 534x | 07.01.2019

Termíny vývozu odpadov na II. polrok 2019 Stiahnuté: 172x | 13.06.2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Stiahnuté: 10396x | 24.01.2019

Zberný dvor

Zberný dvor – druhy odpadov Stiahnuté: 365x | 27.06.2018

Prevádzkové hodiny Zberného dvora Stiahnuté: 241x | 24.07.2018

Stránka

  • 1