Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnica z rokovania dňa 20.6.2018        tu ku stiahnutiu

Verejná vyhláška - rozhodnutie zo dňa 9.1.2019      tu ku stiahnutiu

Verejná vyhláška -  zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia   25.4.2019   tu ku stiahnutiu

Návrh stanov        tu ku stiahnutiu

Zápis z ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav - lokalita Kapustnice, Rúbanice        tu ku stiahnutiu

Pripomienky k stanovám        final - prip. stanovy.docx (26.75 kB)

Pozvánka - zasadnutie prípravného výboru      Pozvánka.pdf (45.11 kB)

Zápisnica z rokovania prípravného výboru        Zápisnica.pdf (72.33 kB)

Verejná vyhláška - zhromaždenia Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav - lokalita Kapustnice, Rúbanice 16.10.2019     Verejná vyhláška - zhromaždenie účastníkov 16.10.2019.pdf (80.33 kB)

Pripomienky k návrhu stanov č.3  Pripomienky_k_3._návrhu_STANOV (4).DOCX (30.21 kB)

Žiadosť o stanovisko SPF  Vážený pán riaditeľ.docx (13.04 kB)

Zápis zo zhromaždenia združenia JPÚ dňa 16.10.2019   zápis zo zhromaždenia - 16.10.19.pdf (263.68 kB)

JPÚ, k.ú. Trakovice, lokalita Kapustnice a Rúbanice - sťažnosť (odvolanie)   sťažnosť2.docx (37.35 kB)

Odloženie sťažnosti zo dňa 12.12.20219  Odloženie sťažn. OÚTT z 12.12.2019.pdf (327.02 kB)

Sťažnosť č. 2 zo dňa 6.1.2020    Sťažnosť č. 2 -zo 6.01.2020.docx (36.89 kB)

Zamietnutie sťažnosti č. 2 OÚ Trnava zo dňa 27.4.2020  Zamietnutie sť. č. 2 OÚ Trnava zo dňa 27.4.2020.pdf (789.63 kB)

E - mail zo dňa 13.5.2020   mail z 13.5.2020.docx (16.04 kB)

Oznámenie MPaRV zo dňa 12.6.2020  Oznámenie MPaRV z 12.6.2020 o neporušení zákonov.pdf (700.12 kB)

E-mail zo dňa 15.7.2020  mail zo dňa 15.7.2020.docx (18.14 kB)

Postúpenie sťažnosti späť na OÚ Trnava dňa 13.8.2020   Postúpenie sťažnosti späť na OÚ Trnava 13.8.2020.pdf (329.62 kB)