Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pastoračné centrum

 

 

pastoracné centrumHoci Trakovice vždy patrili k väčším obciam hlohovecka, nikdy nemali vlastnú faru. V minulosti (v 20 - 30- tych rokoch min. stor.) v našej obci pôsobili niekoľkí výpomocní duchovní, ktorí v miestnom kostole sv. Štefana každodenne slúžili sv. omše a iné náboženské obrady.

Myšlienka vlastnej farnosti sprevádzala trakovičanov vlastne už od týchto čias, preto sa aj sídlu filiálky v bývalom židovskom dome hovorilo fara. Napriek častým zmenám režimov i funkcionárov na čele obce, cirkevný pozemok s myšlienkou na vybudovanie vlastnej fary zostal vždy zachovaný, iba menil svoju lokalizáciu podľa daných priorít toho ktorého starostu. Ale až v súčasnosti sa vytvorili všetky podmienky na realizáciu takéhoto diela.

Po viac ako 80-tich rokoch dozrel čas na vybudovanie dôstojného cirkevného sídla, ktoré bude slúžiť, tak ako neďaleký kostol, všetkým trakovickým veriacim.

Hoci to nebude fara ale "iba" pastoračné centrum, každému triezvo uvažujúcemu človeku musí byť hneď jasné, že sa jedná v rámci Trakovíc o veľkú vec.

Vďaka podnetu vdp. ThDr. Alojza Lackoviča PhD., ktorý stavbu doteraz aj financuje a niekoľkým nadšencom z Trakovického katolíckeho združenia sa snáď už tohto roku Trakovice dožijú slávnostného vysvätenia novej cirkevnej pastoračnej budovy.

 

Ivan Šipkovský 
Trakovické katolícke združenie

 

Pastorácia (lat.) - duchovná správa 
Pastoračný (lat.)- patriaci do okruhu pastorácie, do duchovnej správy, vykonávaný v rámci pastorácie

pastoracne centrumpastoracne centrumpastoracne centrumpastoracne centrum

 

Vzácna návšteva 15. júna

Vzácna návšteva 15. júnaVzácna návšteva 15. júna

 

Otvorenie pastoračného centra 

Otvorenie pastoračného centra Otvorenie pastoračného centra Otvorenie pastoračného centra Otvorenie pastoračného centra Otvorenie pastoračného centra Otvorenie pastoračného centra

Otvorenie pastoračného centra