Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Trakovické novinky – občasník obce Trakovice

Vydáva: Obec Trakovice, 919 33 Trakovice 38 
Tel. číslo: 7434 222, e-mail: trakovickenovinky@gmail.com 

Redakčná rada 
PaedDr. Jarmila Krajčovičová, PaedDr. Rastislav Murín,   PaedDr. Róbert Harsányi, Ing.Ľudovít  Tolarovič

Tlač a grafická úprava 
ROTAP tlačiareň  s.r.o, Trnava

Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, alebo neuverejniť.

Názory prispievateľov nemusia byť totožné so stanoviskom redakcie.

 

noviny

 

Rok 2009

1/2009

12009.pdf Stiahnuté: 261x | 25.09.2017

2/2009

22009.pdf Stiahnuté: 276x | 25.09.2017

Rok 2010

2/2010

22010.pdf Stiahnuté: 187x | 25.09.2017

3/2010

3.2010.pdf Stiahnuté: 141x | 25.09.2017

3/2010

3.2010 (1).pdf Stiahnuté: 263x | 25.09.2017

Rok 2011

1/2011

trak nov2011.pdf Stiahnuté: 196x | 25.09.2017

Rok 2012

1/2012

trak-nov-1-2012.pdf Stiahnuté: 216x | 25.09.2017

2/20121

noviny pdf.pdf Stiahnuté: 113x | 25.09.2017

Rok 2013

1/2013

tn12013.pdf Stiahnuté: 312x | 25.09.2017

2/2013

trak nov 2 2013.pdf Stiahnuté: 115x | 25.09.2017

Rok 2014

1/2014

trak nov 2 2013 (1).pdf Stiahnuté: 218x | 25.09.2017

Rok 2015

1/2015

trakov novinky 2015.pdf Stiahnuté: 209x | 25.09.2017

Rok 2016

1/2016

trakovické novinky 1 2016.pdf Stiahnuté: 138x | 25.09.2017

Rok 2017

1/2017

Trakovicke novinky 1-2017.pdf Stiahnuté: 3059x | 11.01.2018

Rok 2018

1/2018

Trakovické novinky 2018.pdf Stiahnuté: 19x | 08.01.2019

Stránka

  • 1