Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie OZ

Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Komisia pre školstvo, kultúru, šport, sociálnu oblasť, zdravotníctvo a ochranu verejného poriadku 
predseda – Mária Mužilová

členovia –    Mgr. Martin Herceg, Mgr Helena Krajčovičová 

Komisia pre financie,  rozpočet, stavebná a ochrana životného prostredia 
predseda –  Peter Drgoň

členovia  –    Ing. Ján Bučko, Ing. Miloš Drgoň

 

* Zastúpenie poslancov OZ  a občanov  nominovaných  do  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Trakoviciach: 
Soňa Janíková, Mgr. Helena Krajčovičová, Ing. V iliam LandigaJ ana Šipkovská