Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie OZ

Komisia zriadená obecným zastupiteľstvom

Komisia na prebratie  "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov" : Mgr. Martin Herceg, Ing. Miloš Drgoň, Róbert Boleček, Mgr. Helena Krajčovičová, MUDr. Miloš Malovec

Zastúpenie poslancov OZ  a občanov  nominovaných  do  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Trakoviciach: 
Soňa Janíková, Mgr. Helena Krajčovičová, Mgr. Martin Herceg, Jana Šipkovská