Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prijatie skoršieho priezviska

Manžel/ka, ktorý/á prijal/a priezvisko manžela/ky pri uzatvorení manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti  rozsudku o rozvode manželstva požiadať o skoršie priezvisko na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo. 

Potrebné doklady: žiadosť o prijatie skoršieho priezviska 
                                   občiansky preukaz 
                                   sobášny list 
                                   právoplatný rozsudok o rozvode manželstva 
Na stiahnutie: tlačivo – Žiadosť o prijatí skoršieho priezviska  tu ku stiahnutiu 

 Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:   Soňa Janíková 
                    Matričný úrad 
                    tel.: 033/7434222 
                    e-mail: sona.janikova@trakovice.sk