Navigácia

Výber jazyka

Obsah

História a súčasnosť

85 rokov organizovaného záhradkárstva v Trakoviciach

Krátko po vzniku 1. ČSR, v roku 1920, bola na Slovensku založená Slovenská ovocinárska spoločnosť (SOS), ktorá položila základy organizovanej činnosti ovocinárov. Stalo sa tak na ovocinárskej výstave v Bratislave a zanedlho nato vznikali jednotlivé odbočky SOS v rozvinutejších regiónoch po celom Slovensku.

V Trakoviciach takáto Miestna odbočka SOS vznikla už v roku 1925 na základe iniciatívy vtedajšieho správcu rímsko-katolíckej ľudovej školy Pavla Šindela (pôvodom zo Žiliny) a rodáka z Trakovíc-p. Jozefa Šestáka, ktorý sa stal prvým a dlhoročným predsedom MO SOS v Trakoviciach (1925-1960). Obecný úrad v Trakoviciach v tom roku, za účelom dopestovávania ovocných vrúbľovancov zriadil v obci tzv. „Panšulu“ – čo bola de facto ovocná škôlka na cca 40 ároch obhospodarovaná Jozefom Šestákom.

Správca školy – Šindel sem chodil so školopovinnými deťmi na praktickú výučbu ovocinárstva i záhradkárstva. Nemožno pochybovať o tom, že ovocinárstvo a záhradkárstvo veľmi úzko súvisia, pretože ovocinárstvo sa vyvíjalo na malých plochách – tzv humnách a v prídomových záhradkách, kde sa vždy našlo miesto aj pre iné úžitkové rastliny – vinič, zeleninu, či kvety a neraz táto činnosť šla ruka v ruke so včelárstvom. Pavel Šindel bol ovocinár ale taktiež zanietený včelár. Takisto Jozef Šesták, ktorý svoju záľubu rozšíril aj o zeleninárstvo (v 1. polovici 20. storočia doménu Bulharov) a jeho dcéra Anna našla záľubu v pestovaní kvetov. Známymi členmi spolku boli v tých časoch Imrich Šoka, Augustín Gerinec,Vendelín Baroš a Anton Baroš

V časoch existencie MO SOS v Trakoviciach sa činnosť týchto niekoľkých nadšencov sústreďovala na dopestovanie rozličných kultivarov jabloní, hrušiek, marhúľ, čerešní, sliviek, moruší ale aj ríbezlí, a egrešov a ďaľších ovocných druhov a v spolupráci s Obecným úradom a Správou školy tieto výpestky (vrúbľovance) vysádzali na územie celého obecného chotára a predávali sa aj jednotlivcom z obce, či z okolia.

Doteraz evidujeme zbytky niekdajších hojných čerešňových alejí a jednotlivé staré stromy marhúľ, hrušiek a jabloní.

V roku 1960 po zániku SOS, v dôsledku výrazných spoločenských zmien, vznikla v našej obci nová organizácia – Slovenský zväz záhradkárov a ovocinárov.

Jej novým predsedom sa stal p. Albert Blažo, zať v Trakoviciach známeho vinára Imrich Šoku, ktorý v nových podmienkach zaktivizoval členskú základňu v takom rozsahu, že

v 70-tych rokoch minulého storočia mala naša organizácia až 120 aktívnych členov !

Po Albertovi Blažovi v roku 1995 prevzal funkciu predsedu organizácie p. Karol Cvíčela.

Vďaka jeho entuziazmu sa všeobecne známy úpadok záhradkárčenia po nežnej revolúcii nedotkol našej organizácie tak drasticky ako v iných regiónoch Slovenska ale naopak, naďalej pracovala s neúnavným výborom (Stanislav Pocisk, K.Žemla, Š.Krajčovič, L.Gula, I.Gula, J. Bokor a J. Bučko) a pokračovala v organizovaní tradičných výstav, v zapožičiavaní záhradkárskeho náradia, organizovaní zájazdov, poradenskej činnosti atď.

V súčasnosti dochádza v našej obci k renesancii záhradkárskej činnosti. V zhode s novými medzinárodnými trendmi sme nastúpili na novú cestu organizovania celospoločenských podujatí, návratu k tradíciám a folklóru a v základnej činnosti propagujeme trvalo udržateľný rozvoj na základe ekologických princípov.

V minulom roku (2010) si naša 65 členná záhradkárska základňa pripomenula až dve významné jubileá – 50 rokov od založenia Základnej Organizácie Slovenského Zväzu Záhradkárov (ZO SZZ - 1960) a 85 rokov od vzniku Miestnej odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (MO SOS - 1925). Aj keď všetky naše aktivity v tomto roku boli v znamení týchto významných výročí, predsa len dve z nich boli zamerané priamo na ich oslavu, a to: Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v septembri a Mimoriadna a slávnostná členská schôdza v decembri.

Výstavu sme organizovali v dňoch 16. – 19. 9. 2010 teda od piatka do pondelka s bohatým programom. Piatok patril deťom, ich rodičom a Janke Šipkovskej, ktorá viedla tzv. tvorivé dieľne za účelom výroby veselých postavičiek zo zeleniny a ovocia a tieto potom boli súťažnými exponátmi v zábavnej časti výstavy a vyhodnocovali sa anonymne samotnými návštevníkmi. S inštaláciou a aranžovaním tejto časti veľmi pomohol aj dr. Rasťo Murín, riaditeľ Súkromného centra voľného času v Trakoviciach, ktorý pripravil postery plánovanej šarkaniády, výroby medovníkového pečiva a ďaľších mimoškolských aktivít súvisiacich s jesenným časom.

V sobotu sa už tradične konali burčiakové hody s trakovickými harmonikármi a záhradkári –členovia aj nečlenovia ZO SZZ – inštalovali svoje exponáty v hlavnej sále miestneho kultúrneho domu.

Nedeľa začínala ráno svätou omšou v kostole. Tu náš správca farnosti, dekan vdp. J.Bašo, požehnal záhradkármi prinesené obetné dary a odtiaľ už naše kroky viedli do kultúrneho domu, kde sa oficiálne a slávnostne otvorili pripravené expozície a privítali sme prvých návštevníkov. Poobede k nám zavítali aj vzácni hostia z RV SZZ v Bratislave - prof. Ivan Hričovský, p. Juraj Korček, ďalej p. František Machovec, p. Emil Maška z OV SZZ v Trnave, zástupcovia ZO SZZ zo Šulekova, Maduníc, Drahoviec, Križovian a Dolného Trhovišťa, a tiež predstavitelia kultúrneho a spoločenského života v Trakoviciach – starostka obce p. Helena Hercegová, p. F. Fuksa, p. M. Bališová, p. E.Malovcová a ďalší.

Bohatstvo plodov tohto regiónu v tento deň zhliadlo niekoľko stoviek zvedavcov, ktorí mohli získať užitočné vedomosti aj z pripravených posterov, odbornej literatúry a dataprojekčného pásma – záhrady našich členov ! K dispozícii boli aj kroniky od najstarších čias, fotoalbumy a mnoho materiálov z našej súčasnej činnosti. Nezanedbateľným ťahákom bolo ako každý rok aj teraz ovocie mimo expozícií pripravené na ochutnávku a môžeme povedať, že v pondelok, kedy sú expozície navštevované žiakmi a učiteľmi miestnej ZŠ a MŠ, sa ho minulo najviac.

Decembrová mimoriadna a slávnostná členská schôdza bola vyvrcholením trakovického záhradkárskeho roka 2010. Pri slávnostne prestretej tabuli vystúpili so svojimi príhovormi všetci pozvaní hostia ale najviac nás potešili viac ako pochvalné slová prof. Ivana Hričovského na adresu našej organizácie. Premiéru malo odovzdávanie ceny Pavla Šindela - zakladateľa MO SOS v Trakoviciach za mimoriadny prínos k rozvoju záhradkárstva a spoločenského života v obci starostke p. Helene Hercegovej, ktorá všemožne podporovala aktivity organizácie ku prospechu celej obce. A hlavne jej zásluhou uzrela svetlo sveta informačná brožúra „ 85.výročie organizovaného záhradkárstva v Trakoviciach (1925-2010)“ v náklade 500 ks.

Výročnou členskou schôdzou v januári 2011 sme urobili sumár za uplynulým rokom, ktorý bol bohatý na aktivity a podľa všetkého viac ako úspešný, veď posúďte sami: Organizovali sme 3. Reprezentačný záhradkársky ples, Výročnú členskú schôdzu, brigádu ku Dňu Zeme, zájazd do Nitry na Gardeniu, stavanie Mája, váľanie Mája, 3. TRAKFEST, Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, Mimoriadnu a slávnostnú členskú schôdzu a pomohli sme pri inštalovaní expozície OV SZZ Trnava na JAHRADE v Trenčíne.

Za týmto všetkým je nepretržitá práca súčasného výboru našej organizácie, ale aj jej ďaľších aktívnych členov i sympatizantov a vlastne aj nepretržitá činnosť všetkých generácií záhradkárov v Trakoviciach od najstarších čias až po dnes.

Ivan Šipkovský