Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Cenník služieb

Cenník služieb poskytovaných obcou Trakovice

               

Poplatok za užívanie kultúrneho domu

     
Občan našej obce       1 deň   35 €
          2 dni   50 €
          3 dni   60 €
               
Ostatní         1 deň   50 €
          2 dni   70 €
          3 dni   85 €
               
Poplatok za upratovanie priestorov               33 €
               
K cene sa pripočítava suma za spotrebovanú elektrickú energiu podľa odpočtu elektromeru 
a požičovné za riad.           
               
Poplatok za KD na kar (vrátane vody, elektriny a plynu)     15 €
               
Poplatok za užívanie zasadačky (vrátane vody, elektriky a plynu) 10 €
               
Poplatok za užívanie zasadačky (na výučbu jazykov) v týždni  
          1 deň   5 €
          2 - 3 dni   10 €
               
Politické strany a hnutia, záujmové a spoločenské organizácie pri poriadaní akcií, 
kde sa nevyberá vstupné, používajú priestory KD a zasadačky OcÚ bezplatne
               

Sadzby za požičanie riadu:

         
Tanier hlboký, plytký a dezertný       0,10 €
Poháre             0,10 €
Polievkové a prílohové misy         0,20 €
Šálka, podšálka           0,10 €
Váza, svietnik           0,10 €
Džbán             0,20 €
Obrusy, návleky na stoličky - požičovné     1,50 €
         
               

Poplatok  za miestny rozhlas 

      3,50 €
               

Poplatok za prenájom trhoviska

      2,00 €
               

Poplatok za prenájom posilňovne

     
permanentka:       5 vstupov   5,00 €
          10 vstupov   8,00 €
          20 vstupov   15,00 €