Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kanalizácia Trakovice - dostavba 4. a 5. etapa 

Dôležité kontakty :

starosta obce : Ing. Ľ. Tolarovič,  0905 399 190, starosta@trakovice.sk

stavebný dozor : Ing. L. Kobza,  0911 415 531, kobzastav@gmail.com

tech. dozor zhotoviteľa CS,s.r.o. Trnava : Ing. Lenghardt, 0915 841 217, lenghadt@cstt.sk

zodpovedný vedúci stavby : Ing. Romaňák, 0917 474 320 

   Situačné výkresy kanalizácie :                       

-  celková situácia  Celková situácia Trakovice akt 072021-Model.pdf (870.23 kB)

- situácia 4. etapy    E01-2 Situácia 4 etapa.pdf (599.25 kB)

- situácia 1. - 5. etapa   E01-2-1 Situácia 1 -5 etapa.pdf (523.78 kB)

- situácia 2. - 5. etapa   E01-2-2 Situácia 2 -5 etapa.pdf (321.67 kB)

- pozdĺžny profil 4. etapa    E01-3 Pozdlžny profil stoka B B2 4 etapa.pdf (304.64 kB)

- pozdĺžny profil 5. etapa    E01-3-1 Pozdlžny profil stoka A 5 etapa.pdf (265.05 kB)

                                           E01-3-2 Pozdlžny profil stoka A,A4 5 etapa.pdf (242.83 kB)