Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

stolný tenis

Svetový deň stolného tenisu

STK Trakovice pozýva všetkých priateľov stolného tenisu na "Stolnotenisový turnaj pri príležitosti svetového dňa stolného tenisu" dňa 6. apríla 2019 do telocvične ZŠ Trakovice celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie občanov - kanalizácia

Vážení občania!
Dňa 19.3. 2019 o cca 10,00 hod. som bol vedúcim skupiny zodpovednej za čistenie prečerpávacej stanice za Obecným úradom oboznámený s výskytom chemikálii ( nafty) v prečerpávacej stanici. Uvedená kanalizácia je majetkom obce Trakovice, ale v správe a údržbe ju má zazmluvnenú firma Tavos a.s. Piešťany. Na základe tohto oznámenia bola táto skutočnosť preverená na tváre miesta. Bola potvrdená skutočnosť zápachu po nafte.
Na základe horeuvedených skutočností by som Vás chcel v prvom rade poprosiť o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.
V prípade zistenia vinníka bude tomuto udelená pokuta v zmysle Zákona SNR 369/1990 Zb. vo výške do 6 638,00 €
Správca kanalizácie nás upozornil, že pri akomkoľvek opakovanom zistení vypúšťania chemikálii do kanalizácie, bude prečerpávacia stanica uvedená mimo prevádzku a z tohto dôvodu by neboli odvádzané splaškové vody z domácností, ktoré odvádzajú vody do uvedenej prečerpávacej stanice.
Vypúšťaním chemikálii hrozí nielen likvidácia potrebných mikroorganizmov na ČOV Zeleneč, ale môže prísť aj k výbuchu pri vypúšťaní rôznych riedidiel a lepidiel , čím môže byť ohrozený majetok, ale aj životy obyvateľov. Obec zabezpečuje 2x do roka zber chemikálií a nebezpečných odpadov na Zbernom dvore, kde ich môžete odovzdať bezplatne.
Ešte raz apelujem na všetkých Vás, občania Trakovíc, na dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.
Trakovice, 19.3.2019 Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce
celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky hlasovania - voľby prezidenta SR 2019

Výsledky hlasovania - voľby prezidenta SR 2019 celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
zápis do ZŠ

Základná škola Trakovice - zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Trakovice oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy bude 15. apríla 2019 od 13,30 - 17,00 hod. v budove Základnej školy Trakovice.
So sebou si prineste :
- rodný list dieťaťa ( originál + fotokópia )
- 15,- € na zošity celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
zápis detí do MŠ

Zápis deti do MŠ - škol. roku 2019/2020

Vedenie ZŠ s MŠ Trakovice oznamuje, v dňoch 2.mája - 6. mája 2019 sa v budove MŠ Trakovice uskutoční zápis do materskej školy - viď. celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Prevádzkové hodiny Zberného dvora Trakovice 1

Prevádzkové hodiny Zberného dvora Trakovice

ZBERNÝ DVOR TRAKOVICE

prevádzková doba od 13.03.2019 :

STREDA 15,00 – 17,00 hod.

PIATOK 15,00 – 17,00 hod.

SOBOTA 9,00 – 12,00 hod.
celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - ponuka práce

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov prijme uchádzačov odo služobného pomeru - bližšie info v sekcii Občan - ponuka práce, pracovné príležitosti pre občanov celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
elektro

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Trakovice

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Trakovice dňa 19.marca 2019 v čase od 8,00 - 10,45 hod. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
voľby do EU

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
volby

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
KO

Rozpis termínov vývozov odpadov na I. polrok 2019

Rozpis vývozu odpadov v obci Trakovice je zverejnený na web stránke obce v položke občan/ triedený zber/ termíny vývozov celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
svinka

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Regionálna a veterinárna správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že od 6.11.2018 vznikla povinnosť registrácie chovov ošípaných do centrálneho registra hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej - viď. celý text + prílohy celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
knižnica1

Zmena otváracích hodín Obecnej knižnice Trakovice

Vážení čitatelia a návštevníci Obecnej knižnice Trakovice týmto Vám oznamujeme, že od 15. novembra 2018 nastala zmena otváracích hodín - knižnica je otvorená každý piatok od 14,00 - 17,00 hod. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
zberný dvor

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 12.11.2018

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 12.11.2018 prichádza k zmene otváracích hodín zberného dvora a to nasledovne :
- v piatok od 15,00 – 17,00 hod.
- v sobotu od  9,00 – 12,00 hod.
čiže v stredu bude zberný dvor zatvorený.
Ďakujeme za porozumenie.   celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor:
Oznámenie pre vlastníkov psov

Oznámenie pre vlastníkov psov !

Oznámenie pre vlastníkov psov ! celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
desatoro

Desatoro bezpečného seniora

Desatoro bezpečného seniora celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Pošta Trakovice - od 1.7.2018 - zmena otváracích hodín  1

Pošta Trakovice - od 1.7.2018 - zmena otváracích hodín

Slovenská pošta oznamuje občanom obce Trakovice zmenu otváracích hodín na pošte Trakovice od 1.7.2018 :

Pondelok     7,00 - 12,30    14,00 - 15,00 hod. 
Utorok      7,00 - 12,30 hod. 
Streda      7,00 - 12,30    14,00 - 17,00 hod. 
Štvrtok      7,00 - 12,30    14,00 - 15,00 hod. 
Piatok       7,00 - 12,30    14,00 - 15,00 hod. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

Ešte stále neviete, čo kam patrí?
Zopár rád ako správne triediť odpad. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Aj tento strom Ti ublížil ?

Akí bezohľadní dokážeme byť .......!!!

Akí bezohľadní dokážeme byť .......!!! celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu