Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

Pozvánka na Poľovnícky ples 1

Pozvánka na Poľovnícky ples

PZ Dudváh Trakovice Vás pozýva na tradičný "Poľovnícky ples"
dňa 31.1.2020 do KD Trakovice. Do tanca hrá skupina EMINENT. Vstupné 20,-€. Vstupenky si môžete objednať na tel. č. 0905 399 190 alebo zakúpiť na Obecnom úrade Trakovice. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Pozvánka - DIVADLO  NA  TRAKOCH  Trakovice (repríza) 1

Pozvánka - DIVADLO NA TRAKOCH Trakovice (repríza)

Divadlo NA TRAKOCH Trakovice pozýva na reprízu hry Oscara Wilda „JE DÔLEŽITÉ MAŤ FILIPA ?“ v nedeľu 19. januára 2020 o 18,00 hod. do kultúrneho domu Trakovice. Vstupné ľubovoľné. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozpis vývozov odpadov na II. polrok 2019 1

Rozpis vývozov odpadov na I. polrok 2020

Rozpis vývozov odpadov na I. polrok 2020 celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Upozornenie pre daňovníkov 1

Upozornenie pre daňovníkov

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti (t.j. stavby a pozemky), popr. zmena pri evidencii psa počas roku 2019, aby túto zmenu nahlásili na obecný úrad do 31. januára 2020.
Ďalej oznamujeme tým občanom, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť do vlastníctva počas roku 2020, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia katastra. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Ples futbalistov 1

Ples futbalistov

FTC Trakovice Vás pozýva dňa 25.1.2020 od 19,00 hod. do KD Trakovice na Ples futbalistov, do tanca hrá kapela Domiband.
Cena vstupenky je 25,- € (večera, káva, 0,5 l vína). Tešiť sa môžete aj na bohatú tombolu. Vstupenky si môžete zakúpiť u Patrika Husára, tel. č. 0948 319 629 alebo objednať na ftctrakovice@gmail.com. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
zber oleja

Zber použitého kuchynského oleja

Obec Trakovice v spolupráci s firmou MEROCO,s.r.o. Leopoldov bude pravidelne uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja, najbližšie 28.02.2020 v čase od 15,00 - 17,00 hod. na zbernom dvore v Trakoviciach oproti podpisu. Občan, ktorý odovzdá použitý kuchynský olej dostane ako protihodnotu ocot - za 1 l oleja - 1 l octu. Zber sa bude uskutočňovať v týchto termínoch : 24.4.2020, 26.6.2020, 28.8.2020, 30.10.2020 a 11.12.2020 vždy v čase od 15,00 - 17,00 hod. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre občanov - predaj pozemkov

Občania, ktorí ste v týchto dňoch dostali ponuku na predaj pozemkov, dobre si túto ponuku premyslite, poprípade sa poraďte a zistite si cenu pozemkov, ktorú ponúkajú iní záujemcovia o kúpu. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznam pre občanov obce Trakovice 1

Oznam pre občanov obce Trakovice

Obec Trakovice začala s výmenou smetných nádob na komunálny odpad, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. V súčasnej dobe máme smetné nádoby v prenajme od spoločnosti, ktorá nám komunálny odpad vyváža. Nové smetné nádoby budú už vo vlastníctve obce a obec nebude musieť za ne platiť nájom. Výmena smetných nádob bude prebiehať postupne po uliciach, vždy v deň vývozu odpadu (t.j. v utorok). Výmena smetných nádob a bližšie informácie o jej priebehu budú vždy oznámené v obecnom rozhlase a na web stránke obce Trakovice celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
zberný dvor

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 06.11.2019

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 06.11.2019 prichádza k zmene otváracích hodín zberného dvora a to nasledovne :
- v piatok od 15,00 – 17,00 hod.
- v sobotu od  9,00 – 12,00 hod.
čiže v stredu bude zberný dvor zatvorený.
Ďakujeme za porozumenie.   celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
voľby NR SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
brigáda PZ2

Brigáda - poľovníci

Aj trakovickí poľovníci priložili ruky k dielu a 5. októbra 2019 zorganizovali brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska, za čo im patrí poďakovanie Obce Trakovice celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
brigáda

Poďakovanie - brigáda pri úprave okolia multif. ihriska pri ZŠ

Na sobotu 28. septembra 2019 vyhlásil obecný úrad a základná škola brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska pri základnej škole, kde poprosili o účasť rodičov detí navštevujúcich základnú školu. Účasť potvrdili aj obyvatelia IBV Dolinky.


Sami sa na priložených fotografiách môžete presvedčiť aký "veľký záujem" bol zo strany rodičov detí a zástupcov ZŠ.
Obec touto cestou veľmi pekne ďakuje zúčastneným rodičom za pomoc pri úprave okolia multif. ihriska. Brigády sa zúčastnili za rodičov : Š. Adamka, Ľ. Hlavanda, M. Kačinec a za obyvateľov IBV : R. Boleček, J. Lackovič, G. Grimek a M. Kuric. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
naťahovanie fólie

Brigáda občanov bývajúcich na IBV Dolinky

Obyvatelia Trakovíc bývajúcich na IBV Dolinky zorganizovali
(organizátor Róbert Boleček) dňa 24. augusta 2019 brigádu pri úprave okolia multifunkčného ihriska pri ZŠ Trakovice - osádzanie žľabov a naťahovanie fólie pre výsadbu krovín, za čo im patrí poďakovanie starostu obce Trakovice. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
dm-spoločne

dm - spoločne

Záverečná správa o realizácií projektu v programe
„ dm spoločne v r. 2019“

Projekt bol zameraný na natieranie hracích prvkov a výsadbu zelene v Materskej škole Trakovice

Názov prijímateľa: Obec Trakovice
Názov projektu: dm spoločne
Poskytnutá dotácia: 1 000,00 €
Číslo zmluvy: 20/2019 z 30.04.2019
Vyhodnotenie účelu použitia dotácie:

Predmetom projektu bolo natretie hracích prvkov a výsadba zelene v priestoroch MŠ Trakovice. Trinásť pracovníčok dm - drogerie markt, s.r.o natierali farbou hracie prvky nachádzajúce sa v areáli MŠ Trakovice. Celkovo boli pestrými farbami oživené hracie prvky v počte 7 ks lavičiek, príslušenstvo v počte 10 ks a drevené hracie prvky v počte 9 ks. Vysadených bolo 69 ks okrasných drevín a 19 ks tují. Zároveň bola pripravená aj pôda pod výsadbu a na netkanú textíliu bol navezený lámaný kameň. Týmto spôsobom sa uvedený priestor zatraktívnil. Prispeli sme k skrášleniu celého okolia škôlky, k zvyšovaniu ekologického povedomia u detí a zároveň k navýšeniu zelených plôch v obci Trakovice .

Termín realizácie projektu: 21.6.2019

Miesto realizácie: areál MŠ Trakovice, Trakovice 362, 919 33 Trakovice

Popis priebehu realizácie projektu:
Na doteraz nevyužitom a zatrávnenom priestore pred pavilónmi „C“ materskej školy Trakovice sa uskutočnila výsadba zelene a zároveň sa aj natreli farbou železné a drevené hracie prvky. Celkovo bolo natretých 26 ks hracích prvkov a vysadilo sa 88 ks okrasných rastlín. Všetky tieto práce vykonalo 13 pracovníčok dm - drogerie markt s.r.o. pod vedením Ing. Natálie Tolarovičovej. Pri realizácii uvedených prác boli nápomocní aj pracovníci OcÚ Trakovice . Celkové náklady na výsadbu a nákup farieb a pomôcok boli vo výške 1 622,18 €. Z prostriedkov dotácie DM bolo čerpaných 1 000,00 € a z prostriedkov obce bolo preinvestovaných 622,18 € .

Dovoľte mi, ako zástupcovi obce Trakovice, poďakovať všetkým pracovníčkam, ktoré sa zúčastnili na uvedenej akcii, za perfektne odvedenú prácu. Dúfam, že aj týmto spôsobom sa prispelo nielen k utužovaniu kolektívu pracovníčok dm - drogerie markt s.r.o., ale spolu s nami prežili aktívny a príjemný deň v našej obci. Zároveň obec spropaguje na svojej internetovej stránke uvedenú akciu. Z vďaky za dar a uskutočnenú prácu bude v priestoroch MŠ Trakovice osadená ďakovná tabuľa .
Prílohy:
a) Ďakovný list
b) Fotodokumentácia ( CD)
c) Uhradené faktu 20190003- kopia, doklad o úhrade
d) Uhradená faktúra 20190210 – kopia

Záverečnú správu vyhotovil: Ing. Ľudovít Tolarovič

V Trakoviciach, dňa 25.6.2019

.....................................................................
podpis a pečiatka štatutárneho orgánu
celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
brigáda - Deň zeme 13.4.2019

Brigáda - "Deň zeme 13.4.2019"

Obec Trakovice ďakuje všetkým brigádnikom, hlavne členom SZZ Trakovice, ktorí sa dňa 13.4.2019 v rámci "Dňa zeme" zúčastnili brigády pri úprave obce.
"Vďaka Vám sa my všetci budeme cítiť lepšie. A čo Vy ostatní ? Pridajte sa k skrášľovaniu okolia svojich obydlí a tak celej našej obce".
ĎAKUJEME VÁM!

Ostatné foto z brigády nájdete v súbore - Udalosti v obci - - fotogaléria - rok 2019 celý text

náš tip | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie občanov - kanalizácia

Vážení občania!
Dňa 19.3. 2019 o cca 10,00 hod. som bol vedúcim skupiny zodpovednej za čistenie prečerpávacej stanice za Obecným úradom oboznámený s výskytom chemikálii ( nafty) v prečerpávacej stanici. Uvedená kanalizácia je majetkom obce Trakovice, ale v správe a údržbe ju má zazmluvnenú firma Tavos a.s. Piešťany. Na základe tohto oznámenia bola táto skutočnosť preverená na tváre miesta. Bola potvrdená skutočnosť zápachu po nafte.
Na základe horeuvedených skutočností by som Vás chcel v prvom rade poprosiť o dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.
V prípade zistenia vinníka bude tomuto udelená pokuta v zmysle Zákona SNR 369/1990 Zb. vo výške do 6 638,00 €
Správca kanalizácie nás upozornil, že pri akomkoľvek opakovanom zistení vypúšťania chemikálii do kanalizácie, bude prečerpávacia stanica uvedená mimo prevádzku a z tohto dôvodu by neboli odvádzané splaškové vody z domácností, ktoré odvádzajú vody do uvedenej prečerpávacej stanice.
Vypúšťaním chemikálii hrozí nielen likvidácia potrebných mikroorganizmov na ČOV Zeleneč, ale môže prísť aj k výbuchu pri vypúšťaní rôznych riedidiel a lepidiel , čím môže byť ohrozený majetok, ale aj životy obyvateľov. Obec zabezpečuje 2x do roka zber chemikálií a nebezpečných odpadov na Zbernom dvore, kde ich môžete odovzdať bezplatne.
Ešte raz apelujem na všetkých Vás, občania Trakovíc, na dodržiavanie disciplíny v oblasti odpadových vôd.
Trakovice, 19.3.2019 Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce
celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
e-Goverment

Doručovanie rozhodnutí do elektronickej schránky pre právnické osoby

Doručovanie rozhodnutí do elektronickej schránky pre právnické osoby celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
svinka

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Regionálna a veterinárna správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že od 6.11.2018 vznikla povinnosť registrácie chovov ošípaných do centrálneho registra hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej - viď. celý text + prílohy celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
knižnica1

Zmena otváracích hodín Obecnej knižnice Trakovice

Vážení čitatelia a návštevníci Obecnej knižnice Trakovice týmto Vám oznamujeme, že od 15. novembra 2018 nastala zmena otváracích hodín - knižnica je otvorená každý piatok od 14,00 - 17,00 hod. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie pre vlastníkov psov

Oznámenie pre vlastníkov psov !

Oznámenie pre vlastníkov psov ! celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
desatoro

Desatoro bezpečného seniora

Desatoro bezpečného seniora celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

Ešte stále neviete, čo kam patrí?
Zopár rád ako správne triediť odpad. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Aj tento strom Ti ublížil ?

Akí bezohľadní dokážeme byť .......!!!

Akí bezohľadní dokážeme byť .......!!! celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor: Správce Webu