Navigácia

Výber jazyka

Obsah

-  Informačná povinnosť    tu ku stiahnutiu

-  Úrad na ochranu osobných údajov SR   tu ku stiahnutiu

-  Zabezpečenie priebehu volieb   tu ku stiahnutiu

-  Tlačivo súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov   tu ku stiahnutiu