Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2018 01/2018 Stiahnuté: 78x | 06.04.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 33x | 04.04.2018

Príloha č. 2 VZN č. 01/2018 Stiahnuté: 30x | 04.04.2018

Príloha č. 3 Rozpočet 2018 - 1. úprava Stiahnuté: 33x | 04.04.2018

Príloha č. 4 Uznesenie OZ zo dňa 22.2.2018 Stiahnuté: 43x | 06.04.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.6.2018 02/2018 Stiahnuté: 20x | 11.07.2018

2017

Zápisnica z OZ konaného dňa 15.2.2017 01/2017 Stiahnuté: 67x | 18.10.2017

Príloha č 1 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 53x | 18.10.2017

Príloha č. 2 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 48x | 18.10.2017

Príloha č. 3 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 45x | 18.10.2017

Príloha č. 4 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 52x | 18.10.2017

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.3.2017 02/2017 Stiahnuté: 56x | 18.10.2017

Príloha č 1 k zápisnici 02/ 2017 Stiahnuté: 40x | 18.10.2017

Príloha č. 2 k zápisnici 02/ 2017 Stiahnuté: 44x | 18.10.2017

Príloha č. 3 k zápisnici 02/ 2017 Stiahnuté: 40x | 18.10.2017

Príloha č. 4 k zápisnici 02/ 2017 Stiahnuté: 54x | 18.10.2017

Príloha č. 5 k zápisnici 02/ 2017 Stiahnuté: 45x | 18.10.2017

Príloha č. 6 k zápisnici 02/ 2017 Stiahnuté: 40x | 18.10.2017

Zápisnica z OZ konaného dňa 30.5.2017 03/2017 Stiahnuté: 57x | 18.10.2017

Príloha č 1 k zápisnici 03/ 2017 Stiahnuté: 35x | 18.10.2017

Stránka