Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2018 01/2018 Stiahnuté: 136x | 06.04.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 66x | 04.04.2018

Príloha č. 2 VZN č. 01/2018 Stiahnuté: 62x | 04.04.2018

Príloha č. 3 Rozpočet 2018 - 1. úprava Stiahnuté: 63x | 04.04.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 4.4.2018 02/2018 Stiahnuté: 45x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 28x | 31.07.2018

Príloha č. 2 - VZN č. 02/2018 Stiahnuté: 29x | 01.08.2018

Príloha č. 3 - VZN č. 03/2018 Stiahnuté: 26x | 01.08.2018

Príloha č. 4 - Návrh Smernice č. 1/2018 Stiahnuté: 27x | 01.08.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.6.2018 03/2018 Stiahnuté: 142x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 41x | 01.08.2018

Príloha č. 2 Rozpočet 2018 - 2. úprava Stiahnuté: 38x | 01.08.2018

Príloha č. 3 Záverečný účet obce Trakovice za rok 2017 Stiahnuté: 30x | 01.08.2018

Príloha č. 4 Správa hl. kontrolóra obce Stiahnuté: 35x | 01.08.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 8.8.2018 04/2018 Stiahnuté: 25x | 26.11.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 10x | 26.11.2018

Príloha č. 2 - VZN č. 04/2018 Stiahnuté: 11x | 26.11.2018

Príloha č. 3 - VZN č. 05/2018 Stiahnuté: 11x | 26.11.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 19.9.2018 05/2018 Stiahnuté: 31x | 29.11.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 15x | 29.11.2018

Stránka