Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2018 01/2018 Stiahnuté: 108x | 06.04.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 50x | 04.04.2018

Príloha č. 2 VZN č. 01/2018 Stiahnuté: 47x | 04.04.2018

Príloha č. 3 Rozpočet 2018 - 1. úprava Stiahnuté: 48x | 04.04.2018

Príloha č. 4 Uznesenie OZ zo dňa 22.2.2018 Stiahnuté: 61x | 06.04.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 4.4.2018 02/2018 Stiahnuté: 23x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 13x | 31.07.2018

Príloha č. 2 - VZN č. 02/2018 Stiahnuté: 13x | 01.08.2018

Príloha č. 3 - VZN č. 03/2018 Stiahnuté: 11x | 01.08.2018

Príloha č. 4 - Návrh Smernice č. 1/2018 Stiahnuté: 12x | 01.08.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.6.2018 03/2018 Stiahnuté: 102x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 24x | 01.08.2018

Príloha č. 2 Rozpočet 2018 - 2. úprava Stiahnuté: 23x | 01.08.2018

Príloha č. 3 Záverečný účet obce Trakovice za rok 2017 Stiahnuté: 17x | 01.08.2018

Príloha č. 4 Správa hl. kontrolóra obce Stiahnuté: 17x | 01.08.2018

2017

Zápisnica z OZ konaného dňa 15.2.2017 01/2017 Stiahnuté: 84x | 18.10.2017

Príloha č 1 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 71x | 18.10.2017

Príloha č. 2 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 64x | 18.10.2017

Príloha č. 3 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 61x | 18.10.2017

Príloha č. 4 k zápisnici 01/ 2017 Stiahnuté: 67x | 18.10.2017

Stránka