Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.09.2021 - 04/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.09.2021 - 04/2021 Stiahnuté: 32x | 22.11.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 22.09.2021 Stiahnuté: 14x | 05.11.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2021 - 3. úprava Stiahnuté: 15x | 05.11.2021

Príloha č. 3 - Žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na rok 2022 - Sýkorka, n.o. Stiahnuté: 19x | 22.11.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.06.2021 - 03/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.06.2021 - 03/2021 Stiahnuté: 29x | 04.11.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 28.06.2021 Stiahnuté: 13x | 04.11.2021

Príloha č. 2 - Žiadosť o prenájom pozemku Stiahnuté: 14x | 04.11.2021

Príloha č. 3 - Žiadosti o kúpu pozemku Stiahnuté: 21x | 04.11.2021

Príloha č. 4 - Správa hlavného kontrolóra obce Stiahnuté: 14x | 04.11.2021

Príloha č. 5 - Záverečný účet obce Trakovice za rok 2020 Stiahnuté: 11x | 04.11.2021

Príloha č. 6 -VZN č. 01/2021 zmena 05/2020Územného plánu obce Trakovice Stiahnuté: 17x | 04.11.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.05.2021 - 02/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.05.2021 - 02/2021 Stiahnuté: 107x | 04.11.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 27.05.2021 Stiahnuté: 30x | 28.06.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2021 - 2.úprava Stiahnuté: 32x | 28.06.2021

Príloha č. 3 - Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku Obce Trakovice - R. Boleček Stiahnuté: 65x | 28.06.2021

Príloha č. 4 - Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku Obce Trakovice - M.Novosad Stiahnuté: 36x | 28.06.2021

Príloha č. 5 - Žiadosť o odkúpenie parcely - M: Kocián Stiahnuté: 45x | 28.06.2021

Príloha č. 6 - Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 34x | 28.06.2021

Žiadosť o odstránenie nedostatkov - nájomný byt - M. Kušnírová Stiahnuté: 42x | 28.06.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 09.03.2021 - 01/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 09.03.2021 - 01/2021 Stiahnuté: 150x | 29.03.2021

Stránka