Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnicaz OZ konaného dňa 12.12.2019 06/2019

Zápisnicaz OZ konaného dňa 12.12.2019 06/2019 Stiahnuté: 41x | 13.12.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 10x | 13.12.2019

Príloha č. 2 - Rozpočet rok 2020 - 2022 Stiahnuté: 8x | 13.12.2019

Príloha č. 3 - VZN č. 05/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času Stiahnuté: 7x | 13.12.2019

Príloha č. 4 - VZN č. 06/2019 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 10x | 13.12.2019

Príloha č. 5 - VZN č. 07/2019 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 7x | 13.12.2019

Príloha č. 6 - VZN č. 08/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 6x | 13.12.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.11.2019 05/2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.11.2019 05/2019 Stiahnuté: 27x | 12.12.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie 27.11.2019 Stiahnuté: 4x | 12.12.2019

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2019 - 4. úprava Stiahnuté: 8x | 12.12.2019

Príloha č. 3 - VZN č. 04/2019 Zmena č. 04/2018 ÚP obce Trakovice Stiahnuté: 6x | 12.12.2019

Príloha č. 4 - Návrh VZN č. 08/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 5x | 12.12.2019

Príloha č. 5 - Návrh VZN č. 06/2019 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 7x | 12.12.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 10.10.2019 04/2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 10.10.2019 04/2019 Stiahnuté: 62x | 18.10.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie 10.10.2019 Stiahnuté: 16x | 18.10.2019

Príloha č.2 - Rozpočet na rok 2019 3. úprava Stiahnuté: 19x | 18.10.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 31.07.2019 03/2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 31.07.2019 03/2019 Stiahnuté: 105x | 01.08.2019

Príloha č. 1. - Pozvánka na zasadnutie 31.7.2019 Stiahnuté: 45x | 01.08.2019

Príloha č. 2 - Smernica 01/2019 Stiahnuté: 49x | 01.08.2019

Príloha č. 3 - Správa o plnení úloh KPSS obce Trakovice za rok 2018 Stiahnuté: 63x | 01.08.2019

Stránka