Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 6.3.2019 01/2019 Stiahnuté: 250x | 11.03.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 49x | 11.03.2019

Príloha č. 2 - Rozpočet 2019 - I.úprava Stiahnuté: 32x | 18.03.2019

Príloha č. 3 - VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 27x | 18.03.2019

Príloha č. 4 - VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice Stiahnuté: 26x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - žiadosť o výstavbu prístupových schodov k ZŠ Stiahnuté: 44x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Stiahnuté: 47x | 18.03.2019

2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2018 01/2018 Stiahnuté: 198x | 06.04.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 103x | 04.04.2018

Príloha č. 2 VZN č. 01/2018 Stiahnuté: 109x | 04.04.2018

Príloha č. 3 Rozpočet 2018 - 1. úprava Stiahnuté: 110x | 04.04.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 4.4.2018 02/2018 Stiahnuté: 98x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 67x | 31.07.2018

Príloha č. 2 - VZN č. 02/2018 Stiahnuté: 67x | 01.08.2018

Príloha č. 3 - VZN č. 03/2018 Stiahnuté: 63x | 01.08.2018

Príloha č. 4 - Návrh Smernice č. 1/2018 Stiahnuté: 66x | 01.08.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.6.2018 03/2018 Stiahnuté: 219x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 93x | 01.08.2018

Príloha č. 2 Rozpočet 2018 - 2. úprava Stiahnuté: 74x | 01.08.2018

Príloha č. 3 Záverečný účet obce Trakovice za rok 2017 Stiahnuté: 75x | 01.08.2018

Stránka