Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 09.03.2021 - 01/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 09.03.2021 - 01/2021 Stiahnuté: 102x | 29.03.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 09.03.2021 Stiahnuté: 32x | 29.03.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na r.2020 - 4. úprava Stiahnuté: 21x | 29.03.2021

Príloha č. 3 - Rozpočet na rok 2021 - 1. úprava Stiahnuté: 21x | 29.03.2021

Príloha č. 4 - Inventarizácia za rok 2020 Stiahnuté: 28x | 29.03.2021

Príloha č. 5 - geometrický plán - odpredaj pozemku pri multif. ihrisku Stiahnuté: 36x | 29.03.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 9.12.2020 - 07/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 9.12.2020 - 07/2020 Stiahnuté: 41x | 09.03.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.12.2020 Stiahnuté: 24x | 09.03.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2020 - 3. úprava Stiahnuté: 22x | 09.03.2021

Príloha č. 3 - Rozpočet na rok 2021 - 2023 Stiahnuté: 21x | 09.03.2021

Príloha č. 4 - VZN č. 03/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa .. Stiahnuté: 21x | 09.03.2021

Príloha č. 5 - VZN č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady ... Stiahnuté: 24x | 09.03.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 26.11.2020 - 06/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 26.11.2020 - 06/2020 Stiahnuté: 39x | 09.03.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.11.2020 Stiahnuté: 23x | 09.03.2021

Príloha č. 2 - návrh rozpočtu na r. 2020 3. úprava Stiahnuté: 21x | 09.03.2021

Príloha č. 3 - návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023 Stiahnuté: 19x | 09.03.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.09.2020 - 05/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.9.2020 - 05/2020 Stiahnuté: 211x | 29.09.2020

Príloha č.1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.9.2020 Stiahnuté: 50x | 29.09.2020

Príloha č. 2 - Stanovisko hl. kontrolóra obce k návratnej finan. výpomoci Stiahnuté: 61x | 29.09.2020

Príloha č. 3 - Dodatok č.2 k VZN č. 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice Stiahnuté: 67x | 29.09.2020

Stránka