Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.09.2020 - 05/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.9.2020 - 05/2020 Stiahnuté: 160x | 29.09.2020

Príloha č.1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.9.2020 Stiahnuté: 26x | 29.09.2020

Príloha č. 2 - Stanovisko hl. kontrolóra obce k návratnej finan. výpomoci Stiahnuté: 35x | 29.09.2020

Príloha č. 3 - Dodatok č.2 k VZN č. 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice Stiahnuté: 37x | 29.09.2020

Príloha č. 4 - Rozpočet na rok 2020 - 2. úprava Stiahnuté: 42x | 29.09.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 20.08.2020 - 04/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 20.08.2020 - 04/2020 Stiahnuté: 55x | 29.09.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.08.2020 Stiahnuté: 25x | 29.09.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 30.06.2020 - 03/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 30.06.2020 - 03/2020 Stiahnuté: 58x | 28.09.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.06.2020 Stiahnuté: 27x | 28.09.2020

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok - I. úprava Stiahnuté: 21x | 28.09.2020

Príloha č. 3 - Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 33x | 28.09.2020

Príloha č. 4 - Dodatok č. 1 k VZN č. 05/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 28x | 28.09.2020

Príloha č. 5 - VZN č. 01/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 28x | 28.09.2020

Príloha č. 6 - Žiadosť o zmenu ÚP M. Bučko Stiahnuté: 25x | 28.09.2020

Príloha č. 7 - Žiadosť o zmenu ÚP - M. Baroš Stiahnuté: 32x | 28.09.2020

Príloha č. 8 - Žiadosť o zmenu ÚP - PRIMA-RENT, Hlohovec Stiahnuté: 39x | 28.09.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 29.04.2020 - 02/2020

Zápisnica zo zasadnutia 29.4.2020 - 02/2020 Stiahnuté: 112x | 30.06.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.4.2020.pdf Stiahnuté: 43x | 29.06.2020

Príloha č. 2 - Opatrenie ÚVZ SR.pdf Stiahnuté: 48x | 29.06.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 11.3.2020 - 01/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 11.03.2020 - 01/2020 Stiahnuté: 121x | 29.04.2020

Stránka