Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 08.12.2021 - 06/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 08.12.2021 - 06/2021 Stiahnuté: 74x | 02.02.2022

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 08.12.2021 Stiahnuté: 15x | 02.02.2022

Príloha č. 2 - Návrh rozpočtu na r. 2021 - 4. úprava Stiahnuté: 17x | 02.02.2022

Príloha č. 3 - Rozpočet na rok 2022 - 2024 Stiahnuté: 16x | 02.02.2022

Príloha č. 4 - VZN č. 03/2021 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 15x | 02.02.2022

Príloha č. 5 - VZN č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady ... Stiahnuté: 14x | 02.02.2022

Zápisnica z OZ konaného dňa 16.11.2021 - 05/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 16.11.2021 - 05/2021 Stiahnuté: 29x | 02.02.2022

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 16.11.2021 Stiahnuté: 21x | 02.02.2022

Príloha č.2 - Návrh "A" - VZN č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 16x | 02.02.2022

Príloha č. 3 - Návrh "B" VZN č. 02/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 17x | 02.02.2022

Príloha č. 4 - Návrh VZN č. 03/2021 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 15x | 02.02.2022

Príloha č. 5 - Návrh rozpočtu na rok 2022 - 2024 Stiahnuté: 14x | 02.02.2022

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.09.2021 - 04/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.09.2021 - 04/2021 Stiahnuté: 64x | 22.11.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 22.09.2021 Stiahnuté: 30x | 05.11.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2021 - 3. úprava Stiahnuté: 31x | 05.11.2021

Príloha č. 3 - Žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na rok 2022 - Sýkorka, n.o. Stiahnuté: 36x | 22.11.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.06.2021 - 03/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.06.2021 - 03/2021 Stiahnuté: 50x | 04.11.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 28.06.2021 Stiahnuté: 31x | 04.11.2021

Príloha č. 2 - Žiadosť o prenájom pozemku Stiahnuté: 33x | 04.11.2021

Príloha č. 3 - Žiadosti o kúpu pozemku Stiahnuté: 47x | 04.11.2021

Stránka