Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 6.3.2019 01/2019 Stiahnuté: 394x | 11.03.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 71x | 11.03.2019

Príloha č. 2 - Rozpočet 2019 - I.úprava Stiahnuté: 59x | 18.03.2019

Príloha č. 3 - VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 42x | 18.03.2019

Príloha č. 4 - VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice Stiahnuté: 48x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - žiadosť o výstavbu prístupových schodov k ZŠ Stiahnuté: 72x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Stiahnuté: 68x | 18.03.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 29.5.2019 025/2019 Stiahnuté: 38x | 31.07.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie 29.5.2019 Stiahnuté: 25x | 31.07.2019

Príloha č. 2 - VZN č. 03/2019 o výške mesač. príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škol. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 26x | 31.07.2019

Príloha č. 3 - rozpočet na rok 2019 - 2. úprava Stiahnuté: 37x | 31.07.2019

Príloha č. 4 - Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 26x | 31.07.2019

Príloha č. 5 - Plán odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 23x | 31.07.2019

Príloha č. 6 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trakovice a s majetkom štátu, ktorý obec užíva Stiahnuté: 26x | 31.07.2019

Príloha č. 7 - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Trakovice Stiahnuté: 24x | 31.07.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 31.07.2019 03/2019 Stiahnuté: 66x | 01.08.2019

Príloha č. 1. - Pozvánka na zasadnutie 31.7.2019 Stiahnuté: 30x | 01.08.2019

Príloha č. 2 - Smernica 01/2019 Stiahnuté: 32x | 01.08.2019

Príloha č. 3 - Správa o plnení úloh KPSS obce Trakovice za rok 2018 Stiahnuté: 30x | 01.08.2019

Príloha č. 4 - Zásady odmeňovania poslancov OZ Trakovice Stiahnuté: 35x | 02.08.2019

Stránka