Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 29.04.2020 - 02/2020

Zápisnica zo zasadnutia 29.4.2020 - 02/2020 Stiahnuté: 22x | 30.06.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.4.2020.pdf Stiahnuté: 5x | 29.06.2020

Príloha č. 2 - Opatrenie ÚVZ SR.pdf Stiahnuté: 9x | 29.06.2020

Zápisnica z rokovania OZ dňa 11.3.2020 - 01/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 11.03.2020 - 01/2020 Stiahnuté: 66x | 29.04.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.3.2020 Stiahnuté: 3x | 30.06.2020

Príloha č. 2 - dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 20x | 29.04.2020

Príloha č. 3 - Inventarizácia Stiahnuté: 17x | 29.04.2020

Príloha č. 4 - žiadosť Nafta, a.s. Stiahnuté: 24x | 29.04.2020

Príloha č. 5 - žiadosť o zmenu ÚP Trakovice Stiahnuté: 25x | 29.04.2020

Príloha č. 6 - rušenie nočného kľudu Stiahnuté: 30x | 29.04.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 12.12.2019 06/2019

Zápisnicaz OZ konaného dňa 12.12.2019 06/2019 Stiahnuté: 87x | 13.12.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 33x | 13.12.2019

Príloha č. 2 - Rozpočet rok 2020 - 2022 Stiahnuté: 29x | 13.12.2019

Príloha č. 3 - VZN č. 05/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času Stiahnuté: 29x | 13.12.2019

Príloha č. 4 - VZN č. 06/2019 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 28x | 13.12.2019

Príloha č. 5 - VZN č. 07/2019 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 24x | 13.12.2019

Príloha č. 6 - VZN č. 08/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 28x | 13.12.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.11.2019 05/2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.11.2019 05/2019 Stiahnuté: 78x | 12.12.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie 27.11.2019 Stiahnuté: 20x | 12.12.2019

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2019 - 4. úprava Stiahnuté: 25x | 12.12.2019

Stránka