Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 6.3.2019 01/2019 Stiahnuté: 125x | 11.03.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 28x | 11.03.2019

Príloha č. 2 - Rozpočet 2019 - I.úprava Stiahnuté: 13x | 18.03.2019

Príloha č. 3 - VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 7x | 18.03.2019

Príloha č. 4 - VZN č. 02/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Trakovice Stiahnuté: 7x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - žiadosť o výstavbu prístupových schodov k ZŠ Stiahnuté: 18x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Stiahnuté: 22x | 18.03.2019

2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2018 01/2018 Stiahnuté: 169x | 06.04.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 85x | 04.04.2018

Príloha č. 2 VZN č. 01/2018 Stiahnuté: 83x | 04.04.2018

Príloha č. 3 Rozpočet 2018 - 1. úprava Stiahnuté: 85x | 04.04.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 4.4.2018 02/2018 Stiahnuté: 73x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 48x | 31.07.2018

Príloha č. 2 - VZN č. 02/2018 Stiahnuté: 48x | 01.08.2018

Príloha č. 3 - VZN č. 03/2018 Stiahnuté: 45x | 01.08.2018

Príloha č. 4 - Návrh Smernice č. 1/2018 Stiahnuté: 43x | 01.08.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.6.2018 03/2018 Stiahnuté: 176x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 73x | 01.08.2018

Príloha č. 2 Rozpočet 2018 - 2. úprava Stiahnuté: 57x | 01.08.2018

Príloha č. 3 Záverečný účet obce Trakovice za rok 2017 Stiahnuté: 52x | 01.08.2018

Stránka