Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatistické údaje

 

Údaje o počtoch obyvateľov obce Trakovice :

Rok Počet obyvateľov
1869 943
1880 988
1890 999
1900 1112
1910 1147
1921 1194
1930 1224
1950 1900
1961 1575
1970 1488
1980 1398
1991 1243
1999 1274
2001 1307
2002 1295
2003 1302
2004 1319
2005 1382
2006 1391
2007 1437
2008 1452
2009 1466
2010 1490
2011 1506
2012 1500
2013 1499
2014  1532 
2015 1535
2016 1561
2017 1580
2018 1577
2019 1604
2020 1608
2021 1610

 

 

Demografické údaje

Ukazovateľ 1970 1980 1990 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Narodení : 24 27 22 10 14 10 16 14 15 17 18
Zomrelí : 13 8 13 15 16 23 10 16 10 17 8
Prisťahovaní : 19 38 47 26 41 24 30 31 65 28 53
Odsťahovaní : 39 30 23 20 8 19 29 12 7 19 17
Prirodzený prírastok (úbytok) 11 19 9 -5 31 -8 7 17 63 9 46
                       
Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Narodení : 19 18 16 16 12 18 13 16  17 17 19
Zomrelí : 8 11 11 10 14 7 15 17  14 10 15
Prisťahovaní : 53 31 23 31 47 10 19 43  26 52 30
Odsťahovaní : 16 22 15 13 29 24 18 16  28 25 22
Prirodzený prírastok (úbytok) 48 16 13 24 16 -3 -1 26  1 34 12
                       

Ukazovateľ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Narodení : 16 21 15 18              
Zomrelí : 12 18 16 17              
Prisťahovaní : 24 28 17 15              
Odsťahovaní : 34 16 15 22              
Prirodzený prírastok (úbytok) -6 15 1 - 6              


Priemerný vek obyvateľov obce s trvalým pobytom k 31. 12. 2016

Celkove 38,39
mužov 37,25
žien 39,53

 

 

Rozdelenie obyvateľov podľa pohlavia k 31. 12. 2016

muži počet: 771 49,39 %
ženy počet: 790 50,61 %