Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

         Matričný úrad a evidencia obyvateľov

- Trvalý pobyt

- Prechodný pobyt

- Osvedčovanie listín  a podpisov

- Sobáš

- Úmrtný list

- Duplikáty matričných dokladov

- Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželov