ObecTrakovice
Obec Trakovice

Trvalý pobyt

Prihlásenie 

Platné predpisy: zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie na území SR. 
Trvalý pobyt môže mať občan v tom istom čase len jeden a v nehnuteľnosti, ktorá je označená súpisným, resp. súpisným a orientačným číslom podľa osobitných predpisov. 
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. 
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť 

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa     do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, 
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá     občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, 
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (napr. byt), 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným   podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak   je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa  nevyžaduje, ak 
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, 
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka   alebo nájomcu, 
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova   alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred  zamestnancom ohlasovne.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z.z., je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Občania sa z trvalého pobytu neodhlasujú. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt. 

Poplatky: 
Za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť 5 €. Potvrdenie vydané na sociálne účely je oslobodené od poplatku.

Zrušenie

Ohlasovňa trvalý pobyt zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Táto skutočnosť sa oznámi občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.  Novým miestom trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území mu bol trvalý pobyt zrušený. 

K návrhu na zrušenie trvalého pobytu žiadateľ predloží: 

 • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti 
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti vydaný katastrom nehnuteľnosti, nie starší ako   3 mesiace 
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní 
 • dohodu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov alebo právoplatné   rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov, ak bolo vydané 
 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané 
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie   súdu o zrušení alebo  obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané. 

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu si stihnete tu  ...... Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf (51.88 kB)

Vybavuje: 

Občan

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 14 °C
jasná obloha, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 3.24m/s
tlak1016hPa
vlhkosť57%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:364
TÝŽDEŇ:900
CELKOM:1008537