Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh stanov                    tu ku stiahnutiu

Stanovy                             tu ku stiahnutiu

Prieskum záujmu o Jednoduché pozemkové úpravy    tu ku stiahnutiu

Zápisnica z 20.6.2018        tu ku stiahnutiu

Zápisnica z 9.7.2018          tu ku stiahnutiu

Jednoduchá situácia  I. etapa               tu ku stiahnutiu

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých  poz. úprav lokalita Pri ihrisku       tu ku stiahnutiu

Zápisnica z 21.11.2018       tu ku stiahnutiu

Rozhodnutie - ustanovenie znalca         tu ku stiahnutiu

Pozvánka na zasadnutie predstavenstva JPÚ, lokalita "Pri ihrisku"      pozvánka na zasadnutie JPÚ Pri ihrisku.pdf (38.47 kB)

Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Združenia účastníkov JPÚ, lokalita "Pri ihrisku" konaného dňa 29.6.2020  a technická správa - zásady usporiadania územia  Zápisnica + technická správa.pdf (1.22 MB)     

Verejná vyhláška - všeobecné zásady funkčného usporiadania JPÚ Trakovice, lokalita Pri ihrisku.pdf (94.81 kB)

List zo dňa 24.10.2021 adresovaný Predtavenstvu JPÚ.pdf (61.89 kB)

List zo dňa 24.10.2021 adresovaný Okresnému úradu Trnava.pdf (83.05 kB)

Súbor otázok na predstavenstvo.pdf (67.01 kB)

Záznam z prac. stretnutia zo dňa 3.2.22.pdf (248.98 kB)

Rozporové konanie vo veci pridelenia pozemku č. 22 JPÚ lokalita Pri ihrisku.pdf (315.35 kB)

Zápisnica zo stretnutia predstavenstva JPÚ lokalita Pri ihrisku.pdf (94.27 kB)

Rozporové konanie vo veci pridelenia pozemku č. 22 JPÚ lokalita Pri ihrisku - odpoveď.pdf (427.2 kB)