Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

Obec Trakovice poskytuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom v obci  Trakovice, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu je potrebné predložiť na Spoločný obecný úrad Leopoldov so sídlom v Hlohovci, Jarmočná 3,  ktorý ju  posúdi. Žiadateľovi spĺňajúcemu podmienky poskytuje stravu obecný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov

Podmienky poskytovania stanovuje Smernica č. 1/2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Trakovice. 
 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu - tu ku stiahnutiu

 

Vybavuje: Soňa Janíková 
                 tel.: 033/7434222 
                 e-mail : sona.janikova@trakovice.sk