Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

      Iné žiadosti

- Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise SHR

- Žiadosť na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

- Splnomocnenie

- Čestné vyhlásenie

- Výrub stromov

- Registrácia chovov hospod. zvierat

- Oznámenie údajov - poplatok za znečisťovanie ovzdušia