Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 26.11.2020 - 06/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 26.11.2020 - 06/2020 Stiahnuté: 41x | 09.03.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.11.2020 Stiahnuté: 25x | 09.03.2021

Príloha č. 2 - návrh rozpočtu na r. 2020 3. úprava Stiahnuté: 24x | 09.03.2021

Príloha č. 3 - návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023 Stiahnuté: 23x | 09.03.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.09.2020 - 05/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 28.9.2020 - 05/2020 Stiahnuté: 222x | 29.09.2020

Príloha č.1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.9.2020 Stiahnuté: 53x | 29.09.2020

Príloha č. 2 - Stanovisko hl. kontrolóra obce k návratnej finan. výpomoci Stiahnuté: 66x | 29.09.2020

Príloha č. 3 - Dodatok č.2 k VZN č. 05/2017 Prevádzkovanie pohrebiska na území obce Trakovice Stiahnuté: 70x | 29.09.2020

Príloha č. 4 - Rozpočet na rok 2020 - 2. úprava Stiahnuté: 68x | 29.09.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 20.08.2020 - 04/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 20.08.2020 - 04/2020 Stiahnuté: 92x | 29.09.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.08.2020 Stiahnuté: 46x | 29.09.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 30.06.2020 - 03/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 30.06.2020 - 03/2020 Stiahnuté: 106x | 28.09.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.06.2020 Stiahnuté: 49x | 28.09.2020

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok - I. úprava Stiahnuté: 42x | 28.09.2020

Príloha č. 3 - Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 52x | 28.09.2020

Príloha č. 4 - Dodatok č. 1 k VZN č. 05/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 51x | 28.09.2020

Príloha č. 5 - VZN č. 01/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 50x | 28.09.2020

Príloha č. 6 - Žiadosť o zmenu ÚP M. Bučko Stiahnuté: 79x | 28.09.2020

Príloha č. 7 - Žiadosť o zmenu ÚP - M. Baroš Stiahnuté: 60x | 28.09.2020

Príloha č. 8 - Žiadosť o zmenu ÚP - PRIMA-RENT, Hlohovec Stiahnuté: 73x | 28.09.2020

Stránka