Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 6.3.2019 01/2019

Príloha č. 2 - Rozpočet 2019 - I.úprava Stiahnuté: 95x | 18.03.2019

Príloha č. 3 - VZN č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trakovice Stiahnuté: 66x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - žiadosť o výstavbu prístupových schodov k ZŠ Stiahnuté: 107x | 18.03.2019

Príloha č. 5 - dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 Stiahnuté: 99x | 18.03.2019

Zápisnica z OZ konaného dňa 6.3.2019 01/2019 Stiahnuté: 631x | 11.03.2019

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 102x | 11.03.2019

2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2018 01/2018 Stiahnuté: 276x | 06.04.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 142x | 04.04.2018

Príloha č. 2 VZN č. 01/2018 Stiahnuté: 172x | 04.04.2018

Príloha č. 3 Rozpočet 2018 - 1. úprava Stiahnuté: 176x | 04.04.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 4.4.2018 02/2018 Stiahnuté: 164x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 110x | 31.07.2018

Príloha č. 2 - VZN č. 02/2018 Stiahnuté: 118x | 01.08.2018

Príloha č. 3 - VZN č. 03/2018 Stiahnuté: 121x | 01.08.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.6.2018 03/2018 Stiahnuté: 306x | 31.07.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 156x | 01.08.2018

Príloha č. 2 Rozpočet 2018 - 2. úprava Stiahnuté: 118x | 01.08.2018

Príloha č. 3 Záverečný účet obce Trakovice za rok 2017 Stiahnuté: 134x | 01.08.2018

Príloha č. 4 Správa hl. kontrolóra obce Stiahnuté: 112x | 01.08.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 8.8.2018 04/2018 Stiahnuté: 120x | 26.11.2018

Stránka