Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.05.2021 - 02/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 27.05.2021 - 02/2021 Stiahnuté: 73x | 28.06.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 27.05.2021 Stiahnuté: 16x | 28.06.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2021 - 2.úprava Stiahnuté: 20x | 28.06.2021

Príloha č. 3 - Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku Obce Trakovice - R. Boleček Stiahnuté: 29x | 28.06.2021

Príloha č. 4 - Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku Obce Trakovice - M.Novosad Stiahnuté: 23x | 28.06.2021

Príloha č. 5 - Žiadosť o odkúpenie parcely - M: Kocián Stiahnuté: 30x | 28.06.2021

Príloha č. 6 - Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 20x | 28.06.2021

Žiadosť o odstránenie nedostatkov - nájomný byt - M. Kušnírová Stiahnuté: 25x | 28.06.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 09.03.2021 - 01/2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 09.03.2021 - 01/2021 Stiahnuté: 128x | 29.03.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na rokovanie OZ dňa 09.03.2021 Stiahnuté: 47x | 29.03.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na r.2020 - 4. úprava Stiahnuté: 37x | 29.03.2021

Príloha č. 3 - Rozpočet na rok 2021 - 1. úprava Stiahnuté: 38x | 29.03.2021

Príloha č. 4 - Inventarizácia za rok 2020 Stiahnuté: 65x | 29.03.2021

Príloha č. 5 - geometrický plán - odpredaj pozemku pri multif. ihrisku Stiahnuté: 50x | 29.03.2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 9.12.2020 - 07/2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 9.12.2020 - 07/2020 Stiahnuté: 57x | 09.03.2021

Príloha č. 1 - Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.12.2020 Stiahnuté: 38x | 09.03.2021

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2020 - 3. úprava Stiahnuté: 36x | 09.03.2021

Príloha č. 3 - Rozpočet na rok 2021 - 2023 Stiahnuté: 35x | 09.03.2021

Príloha č. 4 - VZN č. 03/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa .. Stiahnuté: 35x | 09.03.2021

Príloha č. 5 - VZN č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady ... Stiahnuté: 38x | 09.03.2021

Stránka