Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice OZ

2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 81x | 26.11.2018

Príloha č. 2 - VZN č. 04/2018 Stiahnuté: 82x | 26.11.2018

Príloha č. 3 - VZN č. 05/2018 Stiahnuté: 98x | 26.11.2018

Zápisnica z OZ konaného dňa 19.9.2018 05/2018 Stiahnuté: 153x | 29.11.2018

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 84x | 29.11.2018

Príloha č. 2 - Nájomná zmluva - COFFEA Drinks, s.r.o., Trnava Stiahnuté: 86x | 29.11.2018

Príloha č. 3 - Návrh Smernice č. 1/2018 Stiahnuté: 126x | 12.06.2020

Zápisnica z OZ konaného dňa 29.11.2018 06/2018 Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Príloha č. 1 - Pozvánka Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Príloha č. 2 - Rozpočet na rok 2018 - 3. úprava - návrh Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Príloha č. 3 - Rozpočet na rok 2019 - 2021 Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Príloha č. 4 - Návrh VZN č. 06/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Príloha č. 5 - Návrh VZN č. 07/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Príloha č. 6 - žiadosť - kolektív ZS TRakovice Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Príloha č. 7 - Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 3x | 12.06.2020

Zápisnica z ustanovujúceho OZ dňa 4.12.2018 07/2018 Stiahnuté: 324x | 05.12.2018

Príloha č.1 - Pozvánka Stiahnuté: 75x | 05.12.2018

Príloha č. 2 - výsledky volieb Stiahnuté: 75x | 05.12.2018

Príloha č. 3 - Sľub starostu Stiahnuté: 72x | 05.12.2018

Príloha č. 4 - Sľub poslancov Stiahnuté: 77x | 05.12.2018

Stránka