Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán obce

Územný plán obce Trakovice - zmena 05/2020

Zmena 05/2020 - čistopis - širšie vzťahy Stiahnuté: 28x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - kompl. výkres priest. usporiadania Stiahnuté: 22x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - kompl. výkres priest. usporiadania Stiahnuté: 10x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - kompl. výkres priest. usporiadania Stiahnuté: 19x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - riešenie verej. dopr. vybavenia Stiahnuté: 18x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - riešenie verej. tech. vybavenia - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 23x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - riešenie verej. tech. vybavenia - energetika Stiahnuté: 19x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - ochrana prírody a tvorby krajín Stiahnuté: 20x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - perspektíva použitia poľn. pôdy Stiahnuté: 21x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - schéma záväz. častí Stiahnuté: 18x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - základné údaje - opis Stiahnuté: 18x | 26.08.2021

Zmena 05/2020 - schémy - prehľad novonavrhovaných lokalít Stiahnuté: 22x | 26.08.2021

Územný plán obce Trakovice - zmena 04/2018

Zmena 04-18 Trakovice - čistopis Stiahnuté: 291x | 05.12.2019

Zmena 04-18 Trakovice - TČ čistopis - schéma bývania Stiahnuté: 277x | 05.12.2019

Zmena 04-18 Trakovice - TČ čistopis - schéma ov Stiahnuté: 156x | 05.12.2019

Zmena 04-18 Trakovice 01 širšie vzťahy Stiahnuté: 170x | 05.12.2019

Zmena 04-18 Trakovice 02 komplexný Stiahnuté: 242x | 05.12.2019

Zmena 04-18 Trakovice 03 doprava Stiahnuté: 141x | 05.12.2019

Zmena 04-18 Trakovice 04 voda Stiahnuté: 124x | 05.12.2019

Zmena 04-18 Trakovice 05 energie Stiahnuté: 120x | 05.12.2019

Stránka