Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.12.2017

Zmluva o nájme bytu

47/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Štefan Slovák a manž. Jana

08.12.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

46/2017

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Obec Trakovice

Ing. Dagmar Horáková, auditor

06.12.2017

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

45/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

06.12.2017

Príloha č. 2 k zmluve č. L - 7/TDO/1995

44/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Marius Pedersen, a.s.

04.12.2017

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb

43/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Slovak Telekom, a.s.

30.11.2017

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

42/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

biomarína-biowaste, s.r.o.

27.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

41/2017

196 183,63 EUR Stodeväťdesiatšesťtisícstoosemdesiattri eur 63 centov

Obec Trakovice

Ministerstvo životného prostredia SR

14.11.2017

Zmluva o bud. zmluve

40/2017

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trakovice

30.10.2017

Zmluva 39 2017

39/2017

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Trnavský samosprávny kraj

26.09.2017

Zmluva 15 2017 dodatok 1 k zmluve

38/2017

196 183,63 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Trakovice

07.08.2017

Mandátna zmluva

Zmluva 32/2017 a dodatok k zmluve

4 100,00 EUR

IBR Consulting SK s.r.o.

Obec Trakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: