ObecTrakovice
Obec Trakovice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 12. 2018

Zmluva o dielo

48/2018

0,00 EUR

Ľuboš Kostúr, SNP 291, 922 03 Vrbové

Obec Trakovice

19. 12. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

47/2018

0,00 EUR

Gruny, s.r.o.

Obec Trakovice

11. 12. 2018

Mandátna zmluva

46/2018

10 680,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

22. 11. 2018

Zmluva č. 157/2018

45/2018

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

22. 11. 2018

Zmluva č. 156/2018 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

44/2018

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

5. 11. 2018

Dodatok č. 7 k zmluve č. 1020192007

43/2018

0,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

5. 11. 2018

Zmluva o dielo

42/2018

2 691,00 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

5. 11. 2018

Zmluva o dielo

41/2018

13 110,00 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

5. 11. 2018

Zmluva o dielo

40/2018

22 824,00 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

24. 10. 2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

39/2018

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

11. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

38/2018

9 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Trakovice

8. 10. 2018

Návrh zmluvy o dielo č. 37/2018

37/2018

177 266,99 EUR

PM stav, s.r.o.

Obec Trakovice

5. 10. 2018

Nájomná zmluva

36/2018

1,00 EUR

COFFEA Drinks, s.r.o.

Obec Trakovice

5. 10. 2018

Zmluva o úhrade nájomného za užívanie nehnuteľnosti

35/2018

10 540,00 EUR

Viera Štibravá, Magdaléna Hideghétyová,

Obec Trakovice

5. 10. 2018

Kúpna zmluva

34/2018

10 540,00 EUR

Viera Štibravá, Magdaléna Hideghétyová,

Obec Trakovice

4. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Trakovice_01

33/2018

1 617,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Trakovice

3. 10. 2018

Zmluva o dielo

32/2018

12 504,00 EUR

M.Cup Production s.r.o.

Obec Trakovice

28. 9. 2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

28/2018

0,00 EUR

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Trakovice

26. 9. 2018

Zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania informácií

31/2018

395,00 EUR

Mestská televízia Trnava, s.r.o.

Obec Trakovice

14. 9. 2018

Zmluva o poskytovaní audit. služieb

30/2018

1 400,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková, auditor

Obec Trakovice

28. 8. 2018

Zmluva č. 048 - 3 - ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

29/2018

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trakovice

27. 8. 2018

Zmluva na poskytnutie služby

27/2018

4 900,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Trakovice

23. 8. 2018

Mandátna zmluva

26/2018

1 500,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec

Obec Trakovice

23. 8. 2018

Zmluva o dielo

25/2018

2 900,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

16. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí grantu

24/2018

1 000,00 EUR

Nadácia Pontis

ZŠ s MŠ Trakovice

16. 7. 2018

Zmluva o dielo č. O/104/2018

23/2018

0,00 EUR

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Trakovice

13. 7. 2018

Zmluva č. 22/2018 o sprácúvaní osobných údajov

22/2018

0,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

25. 6. 2018

Zmluva o certifikáte SSL

21/2018

79,00 EUR Sedemdesiatdeväť eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

31. 5. 2018

Zmluva o dielo č. ZoD 2018/05/13

20/2018

23 340,94 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

31. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku č. 2018/NAF024

19/2018

1 000,00 EUR

Obec Trakovice

Nadácia EPH

30. 5. 2018

Zmluva o dodávke plynu

18/2018

Neuvedené

Obec Trakovice

SPP - distribúcia, a.s.

12. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2018

500,00 EUR

TYRNAVIA, klub tanečného športu

Obec Trakovice

12. 4. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2018

Neuvedené

ŠKM Nádeje Trakovice

Obec Trakovice

11. 4. 2018

Zmluva č. 15/2018 o nájme nebytových priestorov

15/2018

0,00 EUR

Berat Reshiti

Obec Trakovice

6. 4. 2018

Kúpna zmluva

14/2018

390,00 EUR

Obec Trakovice

JK + MK

29. 3. 2018

Dohoda o poskytnutí príspevku - chránená dielňa

13/2018

3 126,47 EUR tritisícstodvadsaťšesť eur 47 centov

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Obec Trakovice

28. 3. 2018

Zmluva č. 01/2018/Mik/ŠZ

12/2018

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., Valova 44, 921 01 Piešťany

Obec Trakovice

21. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2018

250,00 EUR

Obec Trakovice

Združenie zdravotne postihnutých Bučany

21. 3. 2018

Darovacia zmluva

10/2018

0,00 EUR

Obec Trakovice

JN+MB

8. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2018

1 500,00 EUR

TJ Družstevník Trakovice

Obec Trakovice

8. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2018

1 200,00 EUR

Stolno-tenisový klub STK Trakovice

Obec Trakovice

8. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2018

500,00 EUR

Šachový klub ŠK Trakovice

Obec Trakovice

8. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2018

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiat eur

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Trakovice

1. 3. 2018

Zmluva o nájme bytu

5/2018

Neuvedené

Frederika Mončeková

Obec Trakovice

9. 2. 2018

Darovacia zmluva č. 4771475/2018

4/2018

1 000,00 EUR Tisíc euro

Transpetrol, a.s.

Obec Trakovice

31. 1. 2018

Zmluva 03/2018 Dohoda č. 18/06/50j/1

3/2018

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Obec Trakovice

31. 1. 2018

Zmluva 02/2018

2/2018

0,00 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

30. 1. 2018

2018/1

1/2018

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Trakovice

29. 12. 2017

Zmluva č. 49 2017 dodatok č. 6

49/2017

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

19. 12. 2017

Zmluva č. 48 2017

48/2017

Neuvedené

Daňový úrad Trnava

Obec Trakovice

9. 12. 2017

Zmluva o nájme bytu

47/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Štefan Slovák a manž. Jana

8. 12. 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

46/2017

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Obec Trakovice

Ing. Dagmar Horáková, auditor

6. 12. 2017

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

45/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

6. 12. 2017

Príloha č. 2 k zmluve č. L - 7/TDO/1995

44/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Marius Pedersen, a.s.

4. 12. 2017

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb

43/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

Slovak Telekom, a.s.

30. 11. 2017

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

42/2017

Neuvedené

Obec Trakovice

biomarína-biowaste, s.r.o.

27. 11. 2017

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

41/2017

196 183,63 EUR Stodeväťdesiatšesťtisícstoosemdesiattri eur 63 centov

Obec Trakovice

Ministerstvo životného prostredia SR

14. 11. 2017

Zmluva o bud. zmluve

40/2017

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trakovice

30. 10. 2017

Zmluva 39 2017

39/2017

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Trnavský samosprávny kraj

26. 9. 2017

Zmluva 15 2017 dodatok 1 k zmluve

38/2017

196 183,63 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Trakovice

7. 8. 2017

Mandátna zmluva

Zmluva 32/2017 a dodatok k zmluve

4 100,00 EUR

IBR Consulting SK s.r.o.

Obec Trakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 22. 9. 2023
mierny dážď 27 °C 17 °C
mierny dážď, dosť čerstvý južný vietor
vietorJ, 7.68m/s
tlak1007hPa
vlhkosť55%
zrážky1.74mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:330
TÝŽDEŇ:1697
CELKOM:897930