Obsah

degustácia tokajských vín  Degustácia tokajských vín

poďakovanie S. Pociskovi Ivan Šipkovský ďakuje odchádzajúcemu tajomníkovi Stanislavovi Pociskovi za dlhoročnú úspešnú činnosť

Nastupujúci tajomník ZO SZZ Trakovice Nastupujúci tajomník ZO SZZ Trakovice Ing. Miroslav Kocian

S.Pocisk  S. Pocisk s cenou Pvla Šindela za dlhoročnú prácu v organizácii

Š. Bališ  Podpredseda organizácie Štefan Bališ blahoželá Stanislavovi Pociskovi

prezentácia Prezentácia na Spiškom hrade

Tokajské pivnice  Štefan Blažo v Tokajských pivniciach

 Košice

  V Košiciach pre fontánou

Výletníci pred hradom vo Fiľakove  Výletníci pred hradom vo Fiľakove

Výročná členská schodza  Výročná členská schôdza

starý výbor

  zľava: Karol Cvíčela, Jozef Bokor, Stanislav Pocisk, Silvester Rajnic, Ivan Šipkovský,       Dušan Krajčovič, Jozef Putera, Peter Belák, Štefan Blažo, Vojtech Vančo

 Chýba Peter Ševčík.

 

 

Fotogaléria

#

Deň zeme 5. 10. 2017

#

Gardenia Nitra 2011 31. 12. 2011

#

ZOSZZ-Ples 2011 31. 12. 2011

#

Výstava ovocia 2011 31. 10. 2011

#

Agrokomplex 2011 31. 8. 2011

#

Máj 2011 31. 5. 2011