Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Cenník vstupného

 

Cenník za prenájom tenisových kurtov platný od 1.5.2014

schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.4.2014 uznesením č. 27/2014 zo dňa 28.4.2014

Bežný prenájom:

Od 8:00 do 15:00 hod 2,- € / 1 hod
Od 15:00 do 20:00 hod 3,- € / 1 hod

Deti do 10 rokov a dôchodci (nad 60 rokov) s trvalým pobytom v obci Trakovice

Od 8:00 do 15:00 hod  zdarma (len keď bude voľný kurt)

Permanentky:

Od 8:00 do 15:00 hod 10,- € na 5 hodín 18,- € na 10 hodín 30,- € na 20 hodín
Od 15:00 do 20:00 hod 15,- € na 5 hodín 25,- € na 10 hodín 45,- € na 20 hodín

 

Prenájom kurtu na 1 deň 8:00 – 20:00 50,- €
  2 dni 8:00 – 20:00 90,- €

Info:

  • Poplatky za prenájom vo forme permanentky sa budú platiť na obecnom úrade.
  • V danom čase bude na ihrisku služba, ktorá bude mať na starosti prevádzku kurtov.
  • Službe sa účastník preukáže permanentkou z ktorej jej služba odstrihne zodpovedajúcu časť.

Nájomca zaplatí cenu za prenájom tenisového kurtu - ihriska, resp. ďalšie služby — vopred, priamo do pokladne správcovi ihriska – Obce Trakovice. Správca je povinný vystavit‘ nájomcovi doklad o zaplatení ceny. V prípade kolektívnych objednávok sa doklad vystaví na jedného kolektívom určeného nájomcom.

Prenájom ihriska je ohraničený časovým harmonogramom, ktorý bude správcom ihriska pravidelne obnovovaný v závislosti od množstva objednávok. Pri organizovaní turnajov si prenajímateľ vyhradzuje právo použitia ihriska pre potreby turnaja.

V Trakoviciach 28.apríla 2014 Ing. Ľudovít Tolarovič

Rezerváciu tenisových kurtov je možné uskutočniť u

p. Lackovičovej tel 0907 413837 

starosta obce