ObecTrakovice
Obec Trakovice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

71/2023

68,00 EUR

BC SAFETY s.r.o.

Obec Trakovice

29. 12. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

70/2023

0,00 EUR

Ing. Barbora Chudá

Obec Trakovice

28. 12. 2023

ZTmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

69/2023

0,00 EUR

ELEKOS

Obec Trakovice

20. 12. 2023

Kúpna zmluva

68/2023

83 210,00 EUR

Jozef Ilenčík a manž. Kristína

Obec Trakovice

20. 12. 2023

Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/613

67/2023

0,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Trakovice

13. 12. 2023

Dodatok č. 12 k Zmluve č. 1020192007

66/2023

0,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

8. 12. 2023

Dodatok č. 2

65/2023

22 000,00 EUR

AST DENT, s.r.o.

Obec Trakovice

6. 12. 2023

Kúpna zmluva

64/2023

72 590,00 EUR

Novosad Marek a Novosadová Soňa

Obec Trakovice

4. 12. 2023

Kúpna zmluva

63/2023

56 610,00 EUR

Pekarovič Stanislav a Pekarovičová Zuzana

Obec Trakovice

30. 11. 2023

Kúpna zmluva

62/2023

46 675,20 EUR

Gula Milan a Gulová Eva

Obec Trakovice

30. 11. 2023

Kúpna zmluva

61/2023

56 242,00 EUR

Minarovič Andrej

Obec Trakovice

30. 11. 2023

Kúpna zmluva

60/2023

40 533,70 EUR

Moravčíková Petra, Moravčík Juraj

Obec Trakovice

30. 11. 2023

Kúpna zmluva

59/2023

93 296,00 EUR

Stanislav Nemec a Valéria Nemcová

Obec Trakovice

30. 11. 2023

Kúpna zmluva

58/2023

91 560,00 EUR

Martin Bučko, Kristína Jančičková

Obec Trakovice

29. 11. 2023

Kúpna zmluva

57/2023

58 016,00 EUR

Miroslav Bartek

Obec Trakovice

28. 11. 2023

Kúpna zmluva

56/2023

43 571,50 EUR

Kamil Bačík a Mária Bačíková

Obec Trakovice

22. 11. 2023

Príloha č.2 Zmluvy č. L - 7/TDO/1995

55/2023

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

22. 11. 2023

Príloha č.1 k zmluve č. 12025921

54/2023

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

22. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

53/2023

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

21. 11. 2023

Zmluva - poistenie majetku

52/2023

163,44 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Trakovice

15. 11. 2023

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

51/2023

0,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

13. 11. 2023

Zmluva o dodávke elektriny

50/2023

0,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trakovice

2. 11. 2023

Zmluva o municipálnom úvere

49/2023

92 500,64 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Trakovice

2. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí stravovania pre dôchodcov

48/2023

0,00 EUR

CORINTHIA s.r.o.

Obec Trakovice

30. 10. 2023

Zmluva o inzercii

47/2023

380,40 EUR

REGIONPRESS s.r.o.

Obec Trakovice

12. 10. 2023

Zmluva o dodávke plynu

46/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Trakovice

11. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku

45/2023

92 500,64 EUR

Občianske združenie Naše Jadro

Obec Trakovice

19. 9. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

44/2023

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Trakovice

13. 9. 2023

Darovacia zmluva

43/2023

0,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Trakovice

31. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

42/2023

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trakovice

18. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

41/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trakovice

18. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

40/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trakovice

15. 8. 2023

Poistná zmluva

39/2023

86,05 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Trakovice

4. 8. 2023

Poistná zmluva

38/2023

727,44 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Trakovice

25. 7. 2023

Poistná zmluva + dodatok k poistnej zmluve

37/2023

220,27 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Trakovice

25. 7. 2023

Poistná zmluva

36/2023

0,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Trakovice

20. 7. 2023

Zmluva o dielo

35/2023

2 400,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

18. 7. 2023

Nájomná zmluva

34/2023

139,84 EUR

PD Červeník

Obec Trakovice

10. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

33/2023

99 940,00 EUR

Občianske združenie Naše Jadro

Obec Trakovice

7. 7. 2023

Zmluva o dielo

32/2023

3 000,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

28. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

31/2023

26 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Trakovice

14. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

30/2023

26 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Trakovice

14. 6. 2023

Zmluva o dielo

29/2023

6 924,00 EUR

PHF design, s.r.o.

Obec Trakovice

12. 6. 2023

Dodatok č. 3

28/2023

0,00 EUR

MEROCO, a.s.

Obec Trakovice

6. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF040

27/2023

6 000,00 EUR

Nadácia EPH

Obec Trakovice

6. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF039

26/2023

2 600,00 EUR

Nadácia EPH

Obec Trakovice

1. 6. 2023

Dodatok k zmluve č. 2023/05/05

25/2023

97 369,09 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

31. 5. 2023

Zmluva o dielo

24/2023

98 329,91 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

30. 5. 2023

Servisná zmluva

23/2023

55,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

30. 5. 2023

Nájomná zmluva

22/2023

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

17. 5. 2023

Príkazná zmluva

21/2023

600,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Trakovice

17. 5. 2023

Príkazná zmluva

20/2023

600,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Trakovice

15. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

19/2023

15,00 EUR

Janka Lukačovičová

Obec Trakovice

11. 5. 2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

18/2023

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Trakovice

5. 5. 2023

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

17/2023

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

16/2023

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

Zmluva o zriadení vecných bremien

15/2023

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trakovice

4. 5. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

14/2023

30,00 EUR

Stanislava Hercegová

Obec Trakovice

3. 5. 2023

Zámenná zmluva

13/2023

Neuvedené

KONEX, s.r.o.

Obec Trakovice

24. 4. 2023

Kúpna zmluva

12/2023

7 704,00 EUR

A&R s.r.o.

Obec Trakovice

19. 4. 2023

Kúpna zmluva

11/2023

7 760,40 EUR

Daffer s.r.o.

Obec Trakovice

21. 3. 2023

Zluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

10/2023

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trakovice

14. 3. 2023

Zmluva o dielo

9/2023

390 387,18 EUR

PALKOVIČ-SK, s.r.o.

Obec Trakovice

8. 3. 2023

Zmluva o spolupráci pri realizácii investícii

8/2023

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

27. 2. 2023

Zmluva o dielo

7/2023

32 543,46 EUR

SAMOSTAV s.r.o.

Obec Trakovice

3. 2. 2023

Zmluva o stravovaní

6/2023

0,00 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

2. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

5/2023

117 050,17 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Trakovice

24. 1. 2023

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

4/2023

0,00 EUR

Okresný súd Trnava

Obec Trakovice

18. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

3/2023

30,00 EUR

Ružena Vančová

Obec Trakovice

13. 1. 2023

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

2/2023

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

10. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/2023

15,00 EUR

Blažena Cepková

Obec Trakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 17 °C
jasná obloha, dosť čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 6.35m/s
tlak1020hPa
vlhkosť44%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:224
TÝŽDEŇ:1159
CELKOM:1018338