ObecTrakovice
Obec Trakovice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 3. 2020

Darovacia zmluva

1/2020

3 000,00 EUR

NAFTA, a.s.

Obec Trakovice

5. 3. 2020

Darovacia zmluva

2/2020

1 000,00 EUR

NAFTA, a.s.

Obec Trakovice

16. 3. 2020

Zmluva o inzercii

3/2020

164,16 EUR

regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 71 Trnava

Obec Trakovice

26. 3. 2020

Zmluva o dielo

4/2020 - Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3

35 619,77 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

9. 4. 2020

Zmluva o dielo

5/2020

18 304,37 EUR

PM stav, s.r.o.

Obec Trakovice

21. 4. 2020

Zmluva o nájme

6/2020

195,00 EUR

NAFTA, a.s.

Obec Trakovice

22. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2020

900,00 EUR

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Trakovice

22. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2020

700,00 EUR

ŠKM Nádeje Trakovice

Obec Trakovice

22. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2020

500,00 EUR

Športovo-strelecký klub Trakovice

Obec Trakovice

22. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

10/2020

900,00 EUR

ZO SZZ Trakovice

Obec Trakovice

22. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2020

1 000,00 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

27. 4. 2020

Zmluva o práve používania Služby ELWIS

12/2020

1 945,84 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

4. 5. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

13/2020

300,00 EUR

Šachový klub ŠK Trakovice

Obec Trakovice

4. 5. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2020

700,00 EUR

Stolno-tenisový klub STK Trakovice

Obec Trakovice

4. 5. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 21.10.2019

15/2020

Neuvedené

MEROCO, a.s.

Obec Trakovice

22. 5. 2020

Kúpna zmluva

16/2020

14 475,00 EUR

Jozef Bašovský

Obec Trakovice

1. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku grantový program regióny č. 46/2020

17/2020

1 200,00 EUR

Obec Trakovice

Nadácia SPP

1. 6. 2020

Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb

18/2020

40,00 EUR

PP PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

2. 6. 2020

Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu

19/2020

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

3. 6. 2020

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

20/2020

315,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Trakovice

26. 6. 2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 72/2020

21/2020

0,00 EUR

Obec Trakovice

KRONOSPAN, s.r.o.

29. 6. 2020

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

22/2020

40,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

7. 7. 2020

Zámenná zmluva

23/2020

0,00 EUR

Alexej Rymarenko

Obec Trakovice

7. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

24/2020

966,00 EUR

Obec Trakovice

Trnavský samosprávny kraj

24. 7. 2020

Zmluva o nájme bytu

25/2020

Neuvedené

Matúš Sitár

Obec Trakovice

24. 7. 2020

Zmluva o nájme bytu

26/2020

Neuvedené

Mário Olah

Obec Trakovice

29. 7. 2020

Zámenná zmluva

27/2020

0,00 EUR

Kollárová

Obec Trakovice

3. 8. 2020

Zmluva o dielo

28/2020

2 400,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

29/2020

Neuvedené

Fančovič

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

30/2020

Neuvedené

Gergel

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

31/2020

Neuvedené

Hincová

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

32/2020

0,00 EUR

Ilenčík

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

33/2020

0,00 EUR

Juraštíková

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

34/2020

0,00 EUR

Krajčovič

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

35/2020

0,00 EUR

Macková

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

36/2020

0,00 EUR

Polčíková

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

37/2020

0,00 EUR

Slovák

Obec Trakovice

11. 8. 2020

Zmluva o nájme bytu

38/2020

0,00 EUR

Ščasnovič

Obec Trakovice

12. 8. 2020

Kúpna zmluva

39/2020

2 171,25 EUR

Danihel

Obec Trakovice

26. 8. 2020

Zmluva o dielo

40/2020

143 652,00 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

7. 9. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. EOZ-264-02-2014-DO zo dňa 16.9.2014

41/2020

Neuvedené

ENVIROPOL SK, s.r.o.

Obec Trakovice

21. 9. 2020

Zmluva o nájme bytu

42/2020

0,00 EUR

Monika Kušnírová

Obec Trakovice

23. 9. 2020

Zmluva o nájme bytu

43/2020

0,00 EUR

Matej Špánik, Adriana Špániková

Obec Trakovice

29. 9. 2020

Zámenná zmluva

44/2020

3 940,00 EUR

Alexej Rymarenko

Obec Trakovice

30. 9. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

45/2020

34 921,00 EUR

Obec Trakovice

Ministerstvo financii SR

14. 10. 2020

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020192007

46/2020

0,00 EUR

Obec Trakovice

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

16. 10. 2020

Darovacia zmluva

47/2020

2 000,00 EUR

Obec Trakovice

ZSE Elektrárne, s.r.o.

19. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

48/2020

650,00 EUR

Obec Trakovice

Galileo Corporation s.r.o.

21. 10. 2020

Dohoda č. 20/06/010/56

49/2020

Neuvedené

Obec Trakovice

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

26. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

50/2020

0,00 EUR

Obec Trakovice

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

5. 11. 2020

Zmluva o dielo

51/2020

59 951,48 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

3. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

52/2020

Neuvedené

Obec Trakovice

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

53/2020

30,00 EUR

Ing. Pavol Zachar

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

54/2020

30,00 EUR

Ing. Pavol Zachar

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

55/2020

30,00 EUR

Milan Fančovič

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

56/2020

30,00 EUR

Dana Eremiášová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

57/2020

30,00 EUR

Ružena Danayová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

58/2020

15,00 EUR

Ružena Danayová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

59/2020

30,00 EUR

Silvia Murínová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

60/2020

5,00 EUR

Silvia Murínová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

61/2020

15,00 EUR

Silvia Murínová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

62/2020

15,00 EUR

Silvia Murínová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

63/2020

30,00 EUR

Miroslav Novák

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

64/2020

15,00 EUR

Miroslav Novák

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

65/2020

15,00 EUR

Jozef Rýdzi

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

66/2020

30,00 EUR

Jozef Rýdzi

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

67/2020

15,00 EUR

Irma Krajčovičová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

68/2020

15,00 EUR

Vladimír Sitár

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

69/2020

30,00 EUR

Vladimír Sitár

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

70/2020

30,00 EUR

Vladimír Sitár

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

71/2020

15,00 EUR

Ľubica Cepková

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

72/2020

30,00 EUR

Anna Benkovská

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

73/2020

15,00 EUR

Oľga Barošová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

74/2020

30,00 EUR

Michaela Hantabálová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

75/2020

45,00 EUR

Michaela Hantabálová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

76/2020

30,00 EUR

Anna Nováková

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

77/2020

15,00 EUR

Anna Nováková

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

78/2020

30,00 EUR

Irena Drgoňová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

79/2020

15,00 EUR

Eva Vozárová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

80/2020

30,00 EUR

Ema Draškabová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

81/2020

5,00 EUR

Ema Draškabová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

82/2020

30,00 EUR

Ema Draškabová

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

83/2020

30,00 EUR

Magdaléna Nováková

Obec Trakovice

9. 12. 2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

84/2020- Dodatok k zmluve č. 20120901

150,00 EUR

Obec Trakovice

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

18. 12. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0104/2019/TD

85/2020

0,00 EUR

Obec Trakovice

MEROCO, a.s.

18. 12. 2020

Zmluva o spolupráci pri realizácii investície

86/2020

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

18. 12. 2020

Zmluva o nájme bytu

87/2020

0,00 EUR

František Lackovič

Obec Trakovice

18. 12. 2020

Zmluva o nájme bytu

88/2020

0,00 EUR

Stanislav Pikna

Obec Trakovice

18. 12. 2020

Zmluva o nájme bytu

89/2020

0,00 EUR

Ing. Patrik Skurčák

Obec Trakovice

18. 12. 2020

Zmluva o nájme bytu

90/2020

0,00 EUR

Milan Rapant a Martina Rapantová

Obec Trakovice

22. 12. 2020

Zmluva o dielo

91/2020

53 601,48 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

22. 12. 2020

Zmluva o dielo

92/2020

28 490,58 EUR

CS, s.r.o.

Obec Trakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
silný dážď 20 °C 13 °C
silný dážď, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 5.4m/s
tlak1009hPa
vlhkosť71%
zrážky24.64mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:325
TÝŽDEŇ:325
CELKOM:974769