Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2009

VZN č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výšky úhrady.

vzn 2 2009.pdf Stiahnuté: 157x | 28.09.2017

VZN č. 1/2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Trakovice.

vzn 1 2009.pdf Stiahnuté: 144x | 28.09.2017

Rok 2008

VZN č. 1/2008 Poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Trakovice.

vzn 1 2008.pdf Stiahnuté: 160x | 28.09.2017

Rok 2007

VZN č. 1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 1 2007.pdf Stiahnuté: 45x | 24.07.2019

Rok 2006

VZN č. 1/2006 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Trakovice.

neplatné - schválené nové VZN č. 05/2017

vzn 1 2006.pdf Stiahnuté: 167x | 12.02.2018

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Trakovice.

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2017

vzn 1 2004.pdf Stiahnuté: 13390x | 12.02.2018

Stránka