Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN obce

Rok 2015

VZN 03/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstarávaných z verejných prostriedkov

vzn 03 2015.pdf Stiahnuté: 321x | 28.09.2017

VZN 02/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste a trhový poriadok v obci Trakovice

vzn 02 2015.pdf Stiahnuté: 294x | 28.09.2017

VZN č. 01/2015 Zmeny 03/2014 Územného plánu obce Trakovice

vzn 01 2015.pdf Stiahnuté: 346x | 23.07.2019

Rok 2014

VZN č.2/20104 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

vzn 2 2014.pdf Stiahnuté: 284x | 28.09.2017

VZN č 1/2014, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Trakovice

vzn 1 2014.pdf Stiahnuté: 292x | 23.07.2019

Rok 2013

VZN č. 03/2013, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 03 2013.pdf Stiahnuté: 159x | 23.07.2019

Rok 2012

VZN č. 4/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty, jadrové zariadenia.

vzn 4 2012.pdf Stiahnuté: 283x | 28.09.2017

VZN č 3/2012 o miestnej dani za psa

neplatné - schválené nové VZN č. 7/2019

vzn 3 2012.pdf Stiahnuté: 276x | 30.01.2020

Rok 2009

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

vzn 3 2009.pdf Stiahnuté: 263x | 30.01.2020

VZN č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výšky úhrady.

vzn 2 2009.pdf Stiahnuté: 279x | 28.09.2017

VZN č. 1/2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Trakovice.

vzn 1 2009.pdf Stiahnuté: 249x | 28.09.2017

Rok 2008

VZN č. 1/2008 Poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Trakovice.

vzn 1 2008.pdf Stiahnuté: 284x | 28.09.2017

Rok 2007

VZN č. 1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Trakovice

VZN č. 1 2007.pdf Stiahnuté: 154x | 24.07.2019

Rok 2006

VZN č. 1/2006 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Trakovice.

neplatné - schválené nové VZN č. 05/2017

vzn 1 2006.pdf Stiahnuté: 355x | 12.02.2018

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Trakovice.

neplatné - schválené nové VZN č. 03/2017

vzn 1 2004.pdf Stiahnuté: 13585x | 12.02.2018

Stránka