Trakovice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

História školy

Prvá škola v TrakoviciachOdkaz učiteľom a žiakom

Foto

Z roku 1840 je známy miestny učiteľ Hečko. V Trakoviciach bol učiteľ od roku 1876, ktorý bol zároveň aj notárom. V roku 1876 boli postavené dve triedy. Školu vtedy navštevovalo 170 detí. Novú školu postavili v roku 1888, pričom pôvodnú starú zbúrali. Učiteľom tu bol Karol Heidler. V roku 1936 sa rozhodlo o výstavbe chýbajúcich dvoch tried. Staveniskom sa stal pozemok pri soche sv. Vendelína. Budova školy sa neustále opravovala, ale keďže nevyhovovala pre nedostatočné priestory, obec sa v 50. rokoch rozhodla pre stavbu novej školy. V novej škole sa začalo učiť 25. 9. 1960 v 8 triedach. Jednoposchodová budova Základnej školy Trakovice bola postavená v roku 1961. V súčasnosti má zriadených 13 základných učební, školskú dielňu, kuchyňu pre prípravu dievčat, dve počítačové učebne, žiacku knižnicu, jazykové laboratórium. Telocvičňa bola postavená v roku 1986, školská jedáleň v roku 1993. Areál školy má multifunkčné ihrisko a odpočinkový kút pre deti. Základnú školu Trakovice navštevujú žiaci 1.- 9. ročníka z Trakovíc a 5.- 9. ročníka z Malženíc, Žlkoviec a Ratkoviec.

  ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

 • Názov: Základná škola s materskou školou Trakovice
 • Adresa: 919 33 Trakovice 10
 • Tel. č.: 033 7434 233, fax: 033 7434 233
 • e-mail: zstrakovice@gmail.com
 • Web: zstrakovice.edupage.org
 • Zriaďovateľ: Obec Trakovice
 • Vedúci zamestnanci školy:
  Riaditeľ: PaedDr. Róbert Haršányi
  Zástupca pre ZŠ: Mgr. Anna Gavalcová
  Zástupca pre MŠ: Mgr. Lenka Stančíková
  Vedúca ŠJ: Viera Barošová
 • Rada školy: predseda: Mgr. Bystrík Tupý
 • Výchovný poradca: Mgr. Vladimír Žigo
 • Špeciálny pedagóg: Ing. Alena Holická