Rok 2012

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
21. 12. 2012 2012/78 Rámcová zmluva Privát banka (pdf)
0,00 € Privat banka a.s, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
21. 12. 2012 2012/77 Zmluva o poskytovaní služieb - verejné obstarávanie (pdf)
1 800,00 € Visions s.r.o, J Bottu 2, 917 01 Trnava
11. 12. 2012 2012/76 Dodatok ZSE (pdf)
0,00 € ZSE Energia ,Čulenova 6.,816 47 Bratislava 1
11. 12. 2012 2012/75 Dodatok k zmluve (pdf)
0,00 € Volšiková,Andovce203, 941 23
27. 11. 2012 2012/74 Dodatok k zmluve ZoD 2012/09/01 (pdf)
7 930,24 € CS.s.r.o., Coburgova 84 ,917 02 Trnava
15. 11. 2012 2012/73 Zmluva škola dodatok (pdf)
0,00 € MPaRV SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
15. 11. 2012 2012/72 Zmluva auditor (pdf)
780,00 € N.M. AUDIT spol s.r.o, Piešťanská 1185/25,915 01 Nové Mesto nad Váhom
9. 11. 2012 2012/71 Zmluva auto - Polícia (pdf)
0,00 € KR PZ, Kollárova 31,917 01 Trnava
30. 10. 2012 2012/70 Zmluva NDS (pdf)
261 767,00 € NDS, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
25. 10. 2012 2012/69 Zmluva na zmena ÚP Trakovice (pdf)
1 650,00 € ING. arch. Eva Krupová
25. 10. 2012 2012/68 Zmluva rekonštrukcia MŠ (pdf)
500,00 € Reality plus , J Simora5,920 41 N Zámky
27. 9. 2012 2012/67 Zmluva parkovisko DS (pdf)
17 722,21 € C.S s.r.o, Coburgova 84,917 02 Trnava
17. 9. 2012 2012/66 Zmluva na posilňovacie náradie (pdf)
1 733,00 € j.Dufek, 764 11 Chropyne
11. 9. 2012 2012/65 Zmluva dotácia Nafta (pdf)
800,00 € Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
7. 9. 2012 2012/64 Zmluva ZSE IBV (pdf)
0,00 € ZSE Energia ,Čulenová 6,816 47 Bratislava
3. 9. 2012 2012/63 Zmluva o pripojení (pdf)
103,90 € ZSE Distribúcia ,Čulenová 6,816 47 Bratislava
3. 9. 2012 2012/62 Kúpna zmluva -posilňovňa (pdf)
4 000,00 € P.M. Trnovec
27. 7. 2012 2012/61 Kúpna zmluva (pdf)
622,65 € EB+MS, trakovice
25. 7. 2012 2012/60 2012/60 (pdf)
134,44 € Halásová Mária
25. 7. 2012 2012/59 2012/59 (pdf)
154,42 € Krajčovič Ivan a Krajčovičová Ivana
25. 7. 2012 2012/58 2012/58 (pdf)
149,35 € Pikna Stanislav a Piknová Jana
25. 7. 2012 2012/57 2012/57 (pdf)
93,65 € Baroš Peter a Barošová Martina
25. 7. 2012 2012/56 2012/56 (pdf)
93,27 € Rapant Milan a Rapantová Martina
25. 7. 2012 2012/55 2012/55 (pdf)
143,79 € Belák Peter a Beláková Valéria
25. 7. 2012 2012/54 2012/54 (pdf)
92,97 € Vozárová Eva
25. 7. 2012 2012/53 2012/53 (pdf)
111,57 € Perďoch Miroslav a Perďochová Katarína
25. 7. 2012 2012/52 2012/52 (pdf)
154,07 € Suchán Peter, Suchánová Marcela
25. 7. 2012 2012/51 2012/51 (pdf)
93,91 € Kocian Zdenko
25. 7. 2012 2012/50A 2012/50 (pdf)
72,00 € Macková Katarína
25. 7. 2012 2012/49A 2012/49 (pdf)
78,34 € Mária Sládečková, Ing. Patrik Skurčák
23. 7. 2012 2012/50 Kúpna zmluva (pdf)
1 791,00 € I.B. Trakovice
23. 7. 2012 2012/49 Dodatok k zmluve o najme z 31.08.2009 (pdf)
0,00 € SCVČ, Trakovice 10, 919 33
23. 7. 2012 2012/48 2012/48 (pdf)
26,00 € Veronika Bokorová
23. 7. 2012 2012/47 2012/47 (pdf)
67,00 € AUTO PET s.r.o.
23. 7. 2012 2012/46 2012/46 (pdf)
78,00 € Jana Petrovičová
23. 7. 2012 2012/45 2012/45 (pdf)
146,00 € DS amb., s.r.o.
23. 7. 2012 2012/44 2012/44 (pdf)
146,00 € MUDr.Sonja Mariani
23. 7. 2012 2012/43 2012/43 (pdf)
157,00 € Aspadit Dental spol s.r.o.
23. 7. 2012 2012/42 2012/42 (pdf)
123,00 € PHARMEA lekáreň
23. 7. 2012 2012/41 2012/41 (pdf)
160,00 € FLORAL -art.
23. 7. 2012 2012/40 2012/40 (pdf)
41,00 € Kaderníctvo Zuzana Remenárová
11. 7. 2012 2012/39 2012/39 (pdf)
370,00 € Atletický klub Bojničky, 920 55 Bojničky 113
11. 7. 2012 2012/38 2012/38 (pdf)
500,00 € TYRNAVIA, klub tanečného športu, Nerudová 9, Trnava
11. 7. 2012 2012/37 2012/37 (pdf)
2 300,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bučany, 919 28 Bučany
11. 7. 2012 2012/36 2012/36 (pdf)
400,00 € Šachový klub ŠK Trakovice, 919 33 Trakovice 10
11. 7. 2012 2012/35 2012/35 (pdf)
600,00 € Stolno-tenisový klub STK Trakovice, 919 33 Trakovice 10
11. 7. 2012 2012/34 2012/34 (pdf)
750,00 € Jednota dôchodcov Slovensko, 919 33 Trakovice
11. 7. 2012 2012/33 2012/33 (pdf)
1 180,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Trakoviciach
11. 7. 2012 2012/32 2012/32 (pdf)
400,00 € Motoklub Trakovice,919 33 , Trakovice 456
25. 6. 2012 2012/31 Zmluva o dielo - Detské ihrisko (pdf)
17 831,31 € T-Parky s.r.o, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
25. 6. 2012 2012/30 Darovacia zmluva- Eon (pdf)
2 500,00 € Západoslovenská energetika, Čulenová 6, 816 47 Bratislava
21. 6. 2012 2012/28 Zmluva okná MŠ (pdf)
7 952,20 € J.Haššo,Manckovičova 7, 920 01 Hlohovec
12. 6. 2012 2012/27 Dohoda o uznaní vlastníctva (pdf)
0,00 € občania trakovíc
11. 6. 2012 2012/26 Zámenná zmluva TJ (pdf)
0,00 € Peter+ Jana,M,Kátlovce
7. 6. 2012 2012/25 Zmluva s geodet a kartograf (pdf)
0,00 € Geodet a kartograf ústav,Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
31. 5. 2012 2012/24 Dohoda č 033/§51/2012/AP 2 (pdf)
0,00 € ÚPSVaR, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovecrad práce socialnych
29. 5. 2012 2012/23 Dodatok zmluvy o vložení (pdf)
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10 921 79 Piešťany
29. 5. 2012 2012/22 Kúpna zmluva (pdf)
1 405,95 € Štefánia K. Dunajská Streda
22. 5. 2012 2012/21 Zmluva - Program odpadového hospodárstva (pdf)
1 166,00 € Media coeli,Pekárska 11, 917 01 Trnava
22. 5. 2012 2012/20 fotografia kataster (pdf)
996,00 € FLY NET, spol.s.r.o,Mostná 72,949 01 Nitra
11. 5. 2012 2012/19 Kúpna zmluva (pdf)
279,00 € Mária Š, Bratislava
25. 4. 2012 2012/18 Zmluva 2x tenisové ihrisko (pdf)
600,00 € Ing. arch. Pavol Kováč ,architekt
11. 4. 2012 2012/8 Zmluva na nájom nebyt .priestor. (pdf)
157,00 € Aspadit Dental s. r. o.,Hlboká , Piešťany
5. 4. 2012 2012/17 Dodatok k zmluve ZŠ (pdf)
0,00 € Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
28. 3. 2012 2012/16 Zmluva na nájom nebytových priestorov (pdf)
698,00 € AUTO PET, Trakovice 298
21. 3. 2012 2012/15 Zmluva Envirofond 8663708U01 (pdf)
22 926,84 € Enviromentálny fond, Bukurešťská 4,813 26 Bratislava
15. 3. 2012 2012/14 Zmluva UVSR-159/2012 (pdf)
10 000,00 € Úrad vvlády SR,Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
14. 3. 2012 2012/13 Zmluva o dielo 04/2012 (pdf)
0,00 € WOOD-LES s.r.o, Krížna č.31, 941 11 Palárikovo
9. 3. 2012 2012/5 Zmluva na nájom nebytových priestorov (pdf)
196,00 € V.B.Trakovice
8. 3. 2012 2012/6 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
400,00 € D.S, Piešťany
7. 3. 2012 2012/10 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
590,70 € L.K., Trnava
2. 3. 2012 2012/12 Zmluva o dielo (pdf)
22 926,84 € Prospect spol.s.r.o.,J. Simora 5,940 01 Nové Zámlky
2. 3. 2012 2012/11 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
1 130,00 € Floral, Trnava
2. 3. 2012 2012/4 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
260,00 € J.P. trakovice, 919 33
2. 3. 2012 2012/9 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
187,20 € Z.R. Bučany,919 28
28. 2. 2012 2012/7 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
146,00 € MUDr. S.M. Piešťany
13. 2. 2012 2012/3 Zmluva Realityplus (pdf)
500,00 € Realityplus,J.Simora č.5,940 61 Nové Zámky
10. 2. 2012 2012/3 Dohoda o zmene záväzku (pdf)
0,00 € Eurobuilding,a.s.,Podunajská 23 , 821 06 Bratislava
1. 2. 2012 2012/2 Dodatok č.5 k zmluve1020192007 (pdf)
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 916 13 Kostolné 390
13. 1. 2012 2012/1 Zmluva Prima banka Slovensko (pdf)
200 000,00 € Prima banka Slovensko a.s,Hodžová 11,010 11 Žilina
10. 1. 2012 2011/85 Dohoda o zmene záväzku (pdf)
0,00 € Eurobuilding,a.s.,Družstevná 2 , 831 04 Bratislava