Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - „Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia „Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“ – prerušenie správneho konania.

Informácia o zverejnenom dokumente :  

Na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru SR v sídle úradu Bratislava, Bajkalská 27 na Ústrednom postáli verejnej správy  na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle úradu www.ujd.gov.sk je zverejnený na 15 dní dokument :

"Rozhodnutie č. 180/2022 o prerušení správneho konania vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu Optimalizácia kapacít spaľovania RAO"

Rozhodnutie 180_2022 UJD.pdf (279.7 kB)

Vyvesené :  17.6.2022

Zvesené : 3.7.2022

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 3. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť