Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozpočet obce

Rok 2016

Rozpočet 2016 - 2 úprava sumár - 28.9.2016 Stiahnuté: 164x | 06.10.2017

Rozpočet 2016 - 2 úprava príjmy – 28.9.2016 Stiahnuté: 182x | 06.10.2017

Rozpočet 2016 - 2 úprava výdavky - 28.9.2016 Stiahnuté: 149x | 06.10.2017

Rozpočet 2016 - 3 úprava z 13 .12.2016 Stiahnuté: 190x | 06.10.2017

Záverečný účet obce Trakovice za rok 2016 Stiahnuté: 186x | 06.10.2017

Rok 2015

Rozpočet príjmov 2013 - 2015 Stiahnuté: 152x | 06.10.2017

Rozpočet výdavkov 2013 - 2015 Stiahnuté: 161x | 06.10.2017

Rekapitulácia 2013 - 2015 Stiahnuté: 158x | 06.10.2017

Rozpočet 2014 - 2016 Stiahnuté: 131x | 06.10.2017

Rozpočet 2015 - 2017 Stiahnuté: 145x | 06.10.2017

Rozpočet 2015 - 1 úprava Stiahnuté: 146x | 06.10.2017

Rozpočet 2015 - 2 úprava Stiahnuté: 136x | 06.10.2017

Rozpočet 2015 - 3 úprava Stiahnuté: 131x | 06.10.2017

Záverečný účet 2015 Stiahnuté: 125x | 06.10.2017

Rok 2014

Rozpočet príjmov 2013 - 2015 Stiahnuté: 126x | 06.10.2017

Rozpočet výdavkov 2013 - 2015 Stiahnuté: 113x | 06.10.2017

Rekapitulácia 2013 – 2015 Stiahnuté: 116x | 05.10.2017

Rozpočet 2014-2016 Stiahnuté: 111x | 05.10.2017

Rozpočet obce Trakovice 2014 1 úprava Stiahnuté: 130x | 06.10.2017

Rozpočet obce Trakovice 2014 2 úprava Stiahnuté: 125x | 06.10.2017

Stránka