Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.10.2019

101/2019

znalecký posudok na pozemku v obvode JPÚ Trakovice

500,00 EUR

Ing. Miroslava Helegda

Obec Trakovice

11.10.2019

102/2019

preprava futbalistov na trase Trakovice - Dvorníky a späť

192,00 EUR

Roman Opeta - R.O.EXPRES

Obec Trakovice

14.10.2019

103/2019

dodanie a montáž knipulovacích líšt na chodbu Základnej školy Trakovice

220,00 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

15.10.2019

104/2019

Vyšitie loga na objednané tréningové súpravy

120,00 EUR

BB SPORT s.r.o.

Obec Trakovice

15.10.2019

105/2019

register parciel v obci Trakovice, ktoré vlastní Slovenský pozemkový fond

180,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Trakovice

15.10.2019

106/2019

potlač a logo na dresy - 122 ks

222,04 EUR

DEMI šport plus, s.r.o.

Obec Trakovice

16.10.2019

107/2019

spracovanie projekt. dokumentácie "Rekonštrukcia MK Dolná ulica Trakovice, časť B

3 500,00 EUR

Ing. Igor Aresta, projekty dopravných stavieb, Jarmočná 24, 920 01 Hlohovec

Obec Trakovice

16.10.2019

108/2019

PD pre stav. povolenie "SO 02 - Dažďová kanalizácia

1 500,00 EUR

SPOL-LIPA, s.r.o.

Obec Trakovice

28.10.2019

109/2019

monitoring kanalizačného potrubia v obci Trakovice, IBV Dolinky

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

28.10.2019

110/2019

odvoz tekutého odpadu zo zdravotného strediska

0,00 EUR

Miloš Juríček

Obec Trakovice

28.10.2019

111/2019

oprava plynových kotlov na nájomných bytoch 9/9,9/1,435/7,436/1,436/2,437/8

0,00 EUR

Servis plynových zariadení a elektroniky Milan Adamec

Obec Trakovice

12.12.2019

112/2019

materiál na rekonštrukciu soc. zariadení v KD Trakovice

2 360,00 EUR

INSTALTEAM, s.r.o.

Obec Trakovice

29.10.2019

113/2019

oprava elektrického kotla na varenie v KD Trakovice

0,00 EUR

JAZ SERVIS

Obec Trakovice

29.10.2019

114/2019

Objednávka na 550 ks 120 l plastových nádob na zber komun. odpadu

3 222,00 EUR

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Trakovice

18.11.2019

115/2019

servis kamerového systému v obci Trakovice

0,00 EUR

ROVEZ s.r.o.

Obec Trakovice

25.11.2019

116/2019

Obecné noviny na rok 2020

93,60 EUR

INPROST s.r.o.

Obec Trakovice

02.12.2019

117/2019

oprava plyn. kotla - náj. byt 437/5

0,00 EUR

Servis plynových zariadení a elektroniky Milan Adamec

Obec Trakovice

02.12.2019

118/2019

CD - miestny rozhlas

18,50 EUR

Jozef Mikoláš - Tonex

Obec Trakovice

02.12.2019

119/2019

stravné lístky - december 2019

588,85 EUR

Edenred Slovakia, s.r.o.

Obec Trakovice

03.12.2019

120/2019

orezávanie stromov a vianočné osvetlenie

420,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

03.12.2019

121/2019

noviny Pravda, časopisy Život a Pekné bývanie predplatné na rok 2020

266,56 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Trakovice

03.12.2019

122/2019

vystúpenie dych. hudby Križovianka - vianočný koncert 15.12.2019

650,00 EUR

Dychová hudba KRIŽOVIANKA

Obec Trakovice

05.12.2019

123/2019

inštalatérske práce - oprava soc. zariadení KD Trakovice

0,00 EUR

INSTALTEAM, s.r.o.

Obec Trakovice

10.12.2019

124/2019

práce s autožeriavom - vianočná výzdoba

200,00 EUR

Primastav s.r.o.

Obec Trakovice

10.12.2019

125/2019

vytlačenie a úprava Trakovických noviniek

820,00 EUR

ROTAP tlačiareň, s.r.o.

Obec Trakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: