ObecTrakovice
Obec Trakovice

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 1. 2024

496/2023

Kancelárske potreby

286,28 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok

Obec Trakovice

15. 1. 2024

495/2023

Preplatok

-23 452,74 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

15. 1. 2024

494/2023

Telekomunikačné služby

50,51 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

12. 1. 2024

493/2023

Vodné a stočné

2 495,19 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

11. 1. 2024

492/2023

Preplatok za elektrinu

-1 041,82 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

11. 1. 2024

491/2023

Likvidácia biologického odpadu

450,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

11. 1. 2024

490/2023

Práce na distribučnej sieti

21,54 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

489/2023

Elektronické evidencia nádob na odpad

264,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

488/2023

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

3 054,79 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

487/2023

Obedy

1 749,00 EUR

CORINTHIA s.r.o.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

486/2023

Odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

747,81 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

485/2023

Faktúra za elektrinu

504,90 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

484/2023

Preplatok

-525,82 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

483/2023

Faktúra za elektrinu

492,02 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

482/2023

Faktúra za elektrinu

165,18 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 1. 2024

481/2023

Faktúra za elektrinu

1 899,95 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

8. 1. 2024

480/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

8. 1. 2024

479/2023

Aktualizácia softvéru

10,44 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Trakovice

8. 1. 2024

478/2023

Prenájom rohoží

33,83 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

29. 12. 2023

477/2023

Telekomunikačné služby

65,77 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

29. 12. 2023

476/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

29. 12. 2023

475/2023

Zrezanie stromu z montážnej plošiny

144,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

28. 12. 2023

474/2023

Prepravné služby

132,00 EUR

Ľuboš Vančo Autodoprava

Obec Trakovice

28. 12. 2023

473/2023

Obstarávanie ÚPP a ÚPD

1 500,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec

Obec Trakovice

20. 12. 2023

472/2023

Zemné výkopové práce

1 987,20 EUR

Dušan Tomko

Obec Trakovice

20. 12. 2023

471/2023

Predplatné periodík

416,94 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Trakovice

19. 12. 2023

470/2023

Tlač Trakovických novín

1 230,00 EUR

ROTAP tlačiareň, s.r.o.

Obec Trakovice

19. 12. 2023

469/2023

Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov

2 000,00 EUR

Ing. Viera Karádyová

Obec Trakovice

18. 12. 2023

468/2023

Telekomunikačné služby

61,51 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

18. 12. 2023

467/2023

Oprava vodovodnej šachty

104,09 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

18. 12. 2023

466/2023

Servisná prehliadka

225,00 EUR

Miloš Jurišič

Obec Trakovice

18. 12. 2023

465/2023

Mostová váha

903,96 EUR

Ľubomír Kaplík - SEVAZ

Obec Trakovice

11. 12. 2023

464/2023

Poskytovanie služieb o kybernetickej bezpečnosti

108,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

11. 12. 2023

463/2023

Poskytovanie služieb GDPR

120,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

11. 12. 2023

462/2023

Kancelárske potreby

41,00 EUR

SPONKA, s.r.o.

Obec Trakovice

11. 12. 2023

461/2023

Elektronická evidencia nádob na odpad

269,69 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

11. 12. 2023

460/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

11. 12. 2023

459/2023

Výmena obehového čerpadla na zdravotnom stredisku

162,00 EUR

Bošácky Jozef

Obec Trakovice

7. 12. 2023

458/2023

Bytovka pri škôlke- montáž a dodanie vstupných dverí

1 871,00 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

7. 12. 2023

457/2023

Dom služieb- opravy na dverách

60,00 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

7. 12. 2023

456/2023

Zneškodnenie odpadu

797,06 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

7. 12. 2023

455/2023

Ročný udržiavaci poplatok

486,14 EUR

KEO .s.r.o.

Obec Trakovice

7. 12. 2023

454/2023

Odvoz a likvidácia odpadu

192,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

7. 12. 2023

453/2023

Faktúra za elektrinu

627,20 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 12. 2023

452/2023

Faktúra za elektrinu

1 702,54 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 12. 2023

451/2023

Faktúra za elektrinu

179,03 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 12. 2023

450/2023

Pracovný odev

183,40 EUR

Fech, spol. s r.o., Trakovice 197/197, 91933 Trakovice

Obec Trakovice

6. 12. 2023

449/2023

Interiérová žalúzia

1 056,13 EUR

JUDr. Jaroslav Šusta, advokát

Obec Trakovice

6. 12. 2023

448/2023

Refakturácia nákladov na posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka sociálnych služieb

27,00 EUR

Mesto Leopldov

Obec Trakovice

6. 12. 2023

447/2023

Obedy

2 332,00 EUR

CORINTHIA s.r.o.

Obec Trakovice

5. 12. 2023

446/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

5. 12. 2023

445/2023

Zabezpečenie činnosti externého manažmentu k projektu

960,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

5. 12. 2023

444/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

5. 12. 2023

444/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

5. 12. 2023

443/2023

Vypracovanie energetického certifikátu

500,00 EUR

DUNA spol.s r.o.

Obec Trakovice

4. 12. 2023

442/2023

Technická podpora

480,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

4. 12. 2023

441/2023

Telekomunikačné služby

64,70 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

4. 12. 2023

440/2023

Poskytovanie služieb BOZP

68,00 EUR

BC SAFETY s.r.o.

Obec Trakovice

1. 12. 2023

439/2023

Odber zemného plynu

11 538,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

30. 11. 2023

438/2023

Vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy

261,19 EUR

JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD.

Obec Trakovice

28. 11. 2023

437/2023

Rozšírenie priestorových kapacít MŠ

33 997,71 EUR

PALKOVIČ-SK, s.r.o.

Obec Trakovice

24. 11. 2023

436/2023

Zrezanie stromu z plošiny

312,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

23. 11. 2023

435/2023

Poplatok za pripojenie

540,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

23. 11. 2023

434/2023

Geodetické práce

1 050,00 EUR

GEPRAL s.r.o.

Obec Trakovice

23. 11. 2023

433/2023

Kancelárske potreby

48,60 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Trakovice

20. 11. 2023

432/2023

Stavebný materiál

229,44 EUR

Klartec, spol. s r.o.

Obec Trakovice

16. 11. 2023

431/2023

Telekomunikačné služby

113,42 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

15. 11. 2023

430/2023

Rozšírenie priestorov MŠ

132 973,85 EUR

PALKOVIČ-SK, s.r.o.

Obec Trakovice

15. 11. 2023

429/2023

Pracovné odevy

47,90 EUR

Fech, spol. s r.o., Trakovice 197/197, 91933 Trakovice

Obec Trakovice

13. 11. 2023

428/2023

Vypracovanie návrhu zmeny ÚPN

528,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

13. 11. 2023

427/2023

Výkon stavebného dozoru

3 799,80 EUR

Juno s.r.o.

Obec Trakovice

13. 11. 2023

426/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

10. 11. 2023

425/2023

Elektronická evidencia nádob na odpad

393,46 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

10. 11. 2023

424/2023

Dodávka služby verejného obstarávania pre výber dodávateľa zemného plynu

600,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Trakovice

10. 11. 2023

423/2023

Autobusová preprava chlapčenských mládežníckych družstiev

170,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

9. 11. 2023

422/2023

Dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie

600,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Trakovice

8. 11. 2023

421/2023

Práce pri vyhľadávaní poruchy na vodovodnej prípojke

178,46 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

8. 11. 2023

420/2023

Elektronická evidencia nádob na odpad

2 926,48 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

8. 11. 2023

419/2023

Opravy plynových kotlov

702,00 EUR

Branislav Vrábel - PLYN SERVIS

Obec Trakovice

8. 11. 2023

418/2023

Oprava plynového kotla

123,00 EUR

Branislav Vrábel - PLYN SERVIS

Obec Trakovice

8. 11. 2023

417/2023

Výkon vozidla

228,01 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

8. 11. 2023

416/2023

Faktúra za elektrinu

632,03 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

8. 11. 2023

415/2023

Faktúra za elektrinu

1 512,22 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

8. 11. 2023

414/2023

Faktúra za elektrinu

209,08 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 11. 2023

413/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

312,00 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

6. 11. 2023

412/2023

Služby spojené s exhumáciou

500,00 EUR

Mária Machatová ASTRA

Obec Trakovice

6. 11. 2023

411/2023

Stavebné práce

97 369,09 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

6. 11. 2023

410/2023

Odvoz a likvidácia odpadu

748,80 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

6. 11. 2023

409/2023

Zneškodnenie odpadu

1 192,28 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

6. 11. 2023

408/2023

Správa a prevádzka

281,60 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

6. 11. 2023

407/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

6. 11. 2023

406/2023

Technická podpora

480,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

6. 11. 2023

405/2023

Licenčný poplatok a technická podpora

456,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

6. 11. 2023

404/2023

Telekomunikačné služby

63,26 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

3. 11. 2023

403/2023

Faktúra za elektrinu

325,81 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

3. 11. 2023

402/2023

Preplatok za elektrinu

-39,58 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

3. 11. 2023

401/2023

Preplatok za elektrinu

-38,93 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

3. 11. 2023

400/2023

Preplatok za elektrinu

-38,93 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

3. 11. 2023

399/2023

Preplatok za elektrinu

-50,59 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

3. 11. 2023

398/2023

Zabezpečovanie výkonu činnosti externého manažmentu

960,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

2. 11. 2023

397/2023

Poskytovanie služieb BOZP

68,00 EUR

BC SAFETY s.r.o.

Obec Trakovice

2. 11. 2023

396/2023

Kancelárske potreby

99,90 EUR

CONNECT - Marczibál Zsolt

Obec Trakovice

2. 11. 2023

395/2023

Odvoz a likvidácia odpadu

192,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

2. 11. 2023

394/2023

Právna pomoc

282,61 EUR

JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD.

Obec Trakovice

2. 11. 2023

393/2023

Právna pomoc

2 345,21 EUR

JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD.

Obec Trakovice

2. 11. 2023

392/2023

Odber zemného plynu

9 793,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

2. 11. 2023

391/2023

Obedy

1 957,21 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

2. 11. 2023

390/2023

Dodanie a montáž el.zámku

44,00 EUR

Vrábel Tibor - SEZAM

Obec Trakovice

2. 11. 2023

389/2023

Preplatok za elektrinu

-26,83 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

30. 10. 2023

388/2023

Regionálne noviny

380,40 EUR

REGIONPRESS s.r.o.

Obec Trakovice

30. 10. 2023

387/2023

Vybavenie MŠ

7 760,40 EUR

Daffer s.r.o.

Obec Trakovice

30. 10. 2023

386/2023

Geodetické práce

317,00 EUR

GEPRAL s.r.o.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

385/2023

Preplatok za elektrinu

-16,99 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

384/2023

Preplatok za elektrinu

-14,40 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

383/2023

Preplatok za elektrinu

-17,18 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

382/2023

Preplatok za elektrinu

-16,15 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

381/2023

Preplatok za elektrinu

-95,50 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

380/2023

Preplatok za elektrinu

-134,36 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

379/2023

Preplatok za elektrinu

-125,12 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 10. 2023

378/2023

Preplatok za elektrinu

-169,21 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

26. 10. 2023

377/2023

Poplatok za prístup do mapového podkladu

360,00 EUR

T-MAPY s.r.o.

Obec Trakovice

26. 10. 2023

376/2023

Sekanie betónu, oprava poškodených zemných káblov

4 324,96 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

26. 10. 2023

375/2023

Mesačný poplatok ELWIS

216,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

25. 10. 2023

374/2023

Publikovanie článku o projekte

414,00 EUR

M KREO, s.r.o.

Obec Trakovice

25. 10. 2023

373/2023

Práce na čistení kanalizácie

1 558,00 EUR

Vladimír Holec

Obec Trakovice

25. 10. 2023

372/2023

Servisné a inštalačné práce

314,50 EUR

Ľuboš Kostúr, SNP 291, 922 03 Vrbové

Obec Trakovice

25. 10. 2023

371/2023

Kultúrne podujatie

300,00 EUR

Divadlo na TrakOch

Obec Trakovice

25. 10. 2023

370/2023

Ročná licencia

164,40 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Trakovice

24. 10. 2023

369/2023

Pracovný odev

56,83 EUR

Fech, spol. s r.o., Trakovice 197/197, 91933 Trakovice

Obec Trakovice

24. 10. 2023

368/2023

Sadové úpravy, výsadba stromov, úpravy terénu

7 005,60 EUR

Gardenieri s.r.o.

Obec Trakovice

23. 10. 2023

367/2023

Strava

1 360,07 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

23. 10. 2023

366/2023

Posedenie dôchodcov

373,32 EUR

Šimon Kéri - prevádzkáreň

Obec Trakovice

20. 10. 2023

365/2023

Náklady na posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka

26,98 EUR

Mesto Leopldov

Obec Trakovice

18. 10. 2023

364/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

18. 10. 2023

363/2023

Autobusová preprava chlapčenských mládežníckych družstiev

180,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

18. 10. 2023

362/2023

Technická podpora

480,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

16. 10. 2023

361/2023

Osádzanie panelov

60,00 EUR

Ľuboš Vančo Autodoprava

Obec Trakovice

13. 10. 2023

360/2023

Znalecký posudok

260,00 EUR

Ing. Ján Miklánek

Obec Trakovice

13. 10. 2023

359/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

12. 10. 2023

358/2023

Právna pomoc

282,61 EUR

Michal Mrva-advokátska kancelária s.r.o.

Obec Trakovice

11. 10. 2023

357/2023

Monitoring a čistenie kanalizácie

318,83 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

11. 10. 2023

356/2023

Oprava kanalizácie

420,00 EUR

Sezako Trnava s.r.o.

Obec Trakovice

9. 10. 2023

355/2023

Zneškodnenie odpadu

1 237,78 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

9. 10. 2023

354/2023

Faktúra za elektrinu

669,10 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 10. 2023

353/2023

Faktúra za elektrinu

1 186,12 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 10. 2023

352/2023

Faktúra za elektrinu

177,98 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 10. 2023

351/2023

Oprava a údržba tieniacej techniky

492,00 EUR

JUDr. Jaroslav Šusta, advokát

Obec Trakovice

6. 10. 2023

350/2023

Obedy

1 440,35 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

6. 10. 2023

349/2023

Telekomunikačné služby

69,71 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

6. 10. 2023

348/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

5. 10. 2023

347/2023

Zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu

960,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

5. 10. 2023

346/2023

Systémová podpora URBIS

411,72 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

5. 10. 2023

345/2023

Členský poplatok

402,37 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

4. 10. 2023

344/2023

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

2 759,47 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

4. 10. 2023

343/2023

Strava

120,00 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

4. 10. 2023

342/2023

Poskytovanie služieb GDPR

120,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

4. 10. 2023

341/2023

Poskytovanie služieb o kybernetickej bezpečnosti

108,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

4. 10. 2023

338/2023

Faktúra za elektrinu

325,81 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

3. 10. 2023

340/2023

Technická podpora

480,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

3. 10. 2023

339/2023

Poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi

68,00 EUR

BC SAFETY s.r.o.

Obec Trakovice

2. 10. 2023

337/2023

Odber zemného plynu

5 922,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

2. 10. 2023

336/2023

Kancelárske potreby

120,60 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok

Obec Trakovice

2. 10. 2023

335/2023

Práce na obecnej kanalizácii

990,00 EUR

Marek Galbavý

Obec Trakovice

29. 9. 2023

334/2023

Výkon stavebného dozoru na stavbe

3 799,80 EUR

Juno s.r.o.

Obec Trakovice

29. 9. 2023

333/2023

Kancelárske potreby

276,00 EUR

REFICIER JTL, s.r.o.

Obec Trakovice

29. 9. 2023

332/2023

Školenie prvej pomoci

105,00 EUR

BC SAFETY s.r.o.

Obec Trakovice

28. 9. 2023

331/2023

Výroba brány na zberný dvor

1 626,00 EUR

Zamočnícke práce Ivan Rogel

Obec Trakovice

28. 9. 2023

330/2023

Náhradné diely a servis

131,58 EUR

Marián Šupa

Obec Trakovice

28. 9. 2023

329/2023

Členské poplatky

269,74 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

28. 9. 2023

328/2023

Pomocné práce na kanalizácii

630,00 EUR

Vladimír Holec

Obec Trakovice

26. 9. 2023

327/2023

Rozšírenie priestorov kapacít MŠ

223 254,36 EUR

PALKOVIČ-SK, s.r.o.

Obec Trakovice

25. 9. 2023

326/2023

Práce pri zhotovení kanalizácie

1 520,00 EUR

Michal Behan

Obec Trakovice

25. 9. 2023

325/2023

Preprava chlapčenských mládežníckych družstiev

270,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

25. 9. 2023

324/2023

Technické vybavenie kancelárií

7 704,00 EUR

A&R s.r.o.

Obec Trakovice

25. 9. 2023

323/2023

Obšívanie koberca

1 040,09 EUR

JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Trakovice

22. 9. 2023

322/2023

Počítačová podpora

164,70 EUR

ESET, spol. s r. o.

Obec Trakovice

21. 9. 2023

321/2023

Knižničné jednotky do knižnice

197,00 EUR

KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.

Obec Trakovice

21. 9. 2023

320/2023

Kanalizácia Základná škola

85,20 EUR

Klartec, spol. s r.o.

Obec Trakovice

21. 9. 2023

319/2023

Stavebné práce

80 792,92 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

20. 9. 2023

318/2023

Obedy

1 504,96 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

20. 9. 2023

317/2023

Realizácia verejného obstarávania ku zákazke rozšírenia verejných kapacít MŠ

250,00 EUR

BEAN consult s.r.o.

Obec Trakovice

20. 9. 2023

316/2023

Frézovanie pňa

1 147,20 EUR

Ing. Ľubomír Pivoluska - TVORSAD

Obec Trakovice

20. 9. 2023

315/2023

Čistenie a monitoring kanalizácie

508,56 EUR

Sezako Trnava s.r.o.

Obec Trakovice

19. 9. 2023

314/2023

Výkopové a zemné práce

5 200,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

19. 9. 2023

313/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

18. 9. 2023

312/2023

Výmena kanalizačného potrubia

801,26 EUR

Mário Štefánek

Obec Trakovice

18. 9. 2023

311/2023

Telekomunikačné služby

50,65 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

13. 9. 2023

310/2023

Náhradné diely- technika

116,63 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

13. 9. 2023

309/2023

Vybavenie obecného úradu

1 575,00 EUR

PRAKTIK TEXTIL,s.r.o.

Obec Trakovice

12. 9. 2023

308/2023

Školenie

529,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

11. 9. 2023

307/2023

Servis kamerového systému

286,56 EUR

ROVEZ s.r.o.

Obec Trakovice

11. 9. 2023

306/2023

Oprava bicykla

504,00 EUR

Maria Budaiová-predajňa a servis bicyklov

Obec Trakovice

11. 9. 2023

305/2023

Práce na obecnej kanalizácii

630,00 EUR

Marek Galbavý

Obec Trakovice

11. 9. 2023

304/2023

Faktúra za elektrinu

953,65 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

8. 9. 2023

303/2023

Zneškodnenie zmesového odpadu

877,89 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

8. 9. 2023

301/2023

Audit

900,00 EUR

N.M.-Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť

Obec Trakovice

8. 9. 2023

300/2023

Prekládka NN prípojok pre budovanie chodníka

678,20 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

8. 9. 2023

299/2023

Faktúra za elektrinu

174,49 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

8. 9. 2023

298/2023

Faktúra za elektrinu

523,28 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 9. 2023

302/2023

Autobusová preprava mužstiev

330,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

6. 9. 2023

297/2023

Faktúra za elektrinu

325,81 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

5. 9. 2023

296/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

312,00 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

5. 9. 2023

295/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

5. 9. 2023

294/2023

Poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

5. 9. 2023

293/2023

Telekomunikačné služby

66,83 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

5. 9. 2023

292/2023

Zapožičanie ozvučenia a osvetlenia pre letné kino

820,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

4. 9. 2023

291/2023

Faktúra za odber zemného plynu

1 899,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

4. 9. 2023

290/2023

Prenájom mechanizácie

218,86 EUR

Bestrent s.r.o.

Obec Trakovice

4. 9. 2023

289/2023

Externý manažment k projektu rozšírenia priestorových kapacít materskej školy

960,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

30. 8. 2023

288/2023

Kontrola a servis techniky

637,50 EUR

Ing. Martin Dvorák

Obec Trakovice

30. 8. 2023

287/2023

Meranie zemných káblov, montáž káblových spojok a uzemnenia

1 211,88 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

30. 8. 2023

286/2023

Elektronická úradná tabuľa

1 662,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

30. 8. 2023

285/2023

Vypracovanie návrhu Zmeny územného plánu

528,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

30. 8. 2023

284/2023

Pomocné práce na kanalizácii a vodovode

490,00 EUR

Vladimír Holec

Obec Trakovice

25. 8. 2023

283/2023

Stavebný materiál a jeho dovoz

647,50 EUR

Marian Chatrnuch

Obec Trakovice

23. 8. 2023

282/2023

Vybavenie do kuchyne obecného úradu

126,26 EUR

RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trakovice

23. 8. 2023

281/2023

Vybavenie na obecný úrad

129,60 EUR

ADLERR, s.r.o.

Obec Trakovice

23. 8. 2023

280/2023

Letné kino

500,00 EUR

Divadlo na TrakOch

Obec Trakovice

21. 8. 2023

279/2023

Doplňujúce prieskumy a aktualizácie mapových podkladov pre územný plán

1 344,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

21. 8. 2023

278/2023

Kanalizácia- lapač tukov so stropnou doskou

2 100,00 EUR

Klartec, spol. s r.o.

Obec Trakovice

21. 8. 2023

277/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

16. 8. 2023

276/2023

Náhradné diely

138,78 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

16. 8. 2023

275/2023

Náhradné diely

46,26 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

16. 8. 2023

274/2023

Rozšírenie priestorových kapacít školy

720,00 EUR

NOVA INVEST s.r.o.

Obec Trakovice

16. 8. 2023

273/2023

Použitie vozidla

254,60 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

14. 8. 2023

272/2023

Obedy

1 322,54 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

14. 8. 2023

271/2023

Telekomunikačné služby

51,01 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

11. 8. 2023

270/2023

Poradenstvo a konzultačné služby

240,00 EUR

Podnikateľské poradenské centrum, s.r.o.

Obec Trakovice

8. 8. 2023

269/2023

Využívanie softvéru Prolex

300,00 EUR

eSYST, s.r.o.

Obec Trakovice

8. 8. 2023

268/2023

Používanie softvéru Enex

300,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

267/2023

Faktúra za elektrinu

325,81 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

266/2023

Faktúra za elektrinu

768,80 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

265/2023

Faktúra za elektrinu

296,11 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

264/2023

Faktúra za elektrinu

172,07 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

263/2023

Oprava miestneho rozhlasu

223,37 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

262/2023

Nádoby na odpad

11,64 EUR

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

261/2023

Odvoz a likvidácia odpadu

192,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

260/2023

Členský poplatok hráčov

1 683,36 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

7. 8. 2023

259/2023

Externý manažment k projektu rozšírenia kapacity materskej školy

960,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

258/2023

Prenájom mechanizácie

227,76 EUR

Bestrent s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

257/2023

Projekt riešenia migračných výziev v obci

600,00 EUR

PROFOJ s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

256/2023

Faktúra za odber zemného plynu

913,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

255/2023

Poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

7. 8. 2023

254/2023

Telekomunikačné služby

62,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

253/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

7. 8. 2023

252/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

251/2023

Projektové práce na projekte kanalizácie

420,00 EUR

VOKA VPÚ, s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

250/2023

Zneškodnenie odpadu

1 006,30 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

7. 8. 2023

249/2023

Prenájom mechanizácie

23,39 EUR

Bestrent s.r.o.

Obec Trakovice

24. 7. 2023

248/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

21. 7. 2023

247/2023

Náhradné diely záhradnej techniky

1 346,29 EUR

Marián Šupa

Obec Trakovice

20. 7. 2023

246/2023

Aktualizácia mapových podkladov a vypracovanie zmeny územného plánu

2 304,00 EUR

Ing. arch. Eva Krupová

Obec Trakovice

20. 7. 2023

245/2023

Realizácia verejného obstarávania

250,00 EUR

BEAN consult s.r.o.

Obec Trakovice

19. 7. 2023

244/2023

Štartovné a poplatok za disciplinárne konanie

346,15 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

18. 7. 2023

243/2023

Zameriavanie zemných káblov, montáž a uloženie chráničiek, káblov a uzemnenia, montáž nových rozvádz

12 797,86 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

18. 7. 2023

242/2023

Refakturácia nákladov na posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka sociálnych služieb

40,50 EUR

Mesto Leopldov

Obec Trakovice

17. 7. 2023

241/2023

Materiál na opravu strechy kostola

10 002,00 EUR

Stavby Lőrinc Peter

Obec Trakovice

17. 7. 2023

240/2023

Preprava materiálu

192,00 EUR

TRANZITSTAV, s.r.o.

Obec Trakovice

17. 7. 2023

239/2023

Faktúra za vodné a stočné

1 796,09 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

17. 7. 2023

238/2023

Telekomunikačné služby

111,09 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

11. 7. 2023

237/2023

Faktúra za elektrinu

517,42 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

11. 7. 2023

236/2023

Faktúra za elektrinu

686,10 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

11. 7. 2023

235/2023

Faktúra za elektrinu

189,08 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

11. 7. 2023

234/2023

Zber,preprava a zneškodnenie odpadu

3 328,78 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

10. 7. 2023

233/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

7. 7. 2023

232/2023

Vývoz žumpy a použitie vozidla

247,20 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

7. 7. 2023

231/2023

Faktúra za elektrinu

325,81 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 7. 2023

230/2023

Faktúra za elektrinu

2 047,34 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 7. 2023

229/2023

Faktúra za elektrinu

420,64 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

6. 7. 2023

228/2023

Poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

6. 7. 2023

227/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

6. 7. 2023

226/2023

Obedy

1 349,14 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

6. 7. 2023

225/2023

Zneškodnenie odpadu

1 015,16 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

4. 7. 2023

224/2023

Telekomunikačné služby

63,34 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

4. 7. 2023

223/2023

Systémová podpora URBIS

411,72 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

4. 7. 2023

222/2023

Nariadenie o ochrane údajov GDPR

120,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

4. 7. 2023

221/2023

Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

108,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

3. 7. 2023

220/2023

Faktúra za odber zemného plynu

913,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

30. 6. 2023

219/2023

Záhradná technika a príslušenstvo

20 376,00 EUR

Marián Šupa

Obec Trakovice

30. 6. 2023

218/2023

Záhradná technika

65 352,00 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

27. 6. 2023

217/2023

Vybavenie obecného úradu

638,40 EUR

PRAKTIK TEXTIL,s.r.o.

Obec Trakovice

26. 6. 2023

216/2023

Využívanie softvéru

438,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Trakovice

26. 6. 2023

215/2023

Kancelárske potreby

97,00 EUR

SPONKA, s.r.o.

Obec Trakovice

23. 6. 2023

214/2023

Orezanie stromu z montážnej plošiny

192,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

22. 6. 2023

213/2023

Práce pri vybudovaní prípojky kanalizácie

1 250,00 EUR

Michal Behan

Obec Trakovice

22. 6. 2023

212/2023

Prenájom rohoží

33,83 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

22. 6. 2023

211/2023

Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete

39,31 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

22. 6. 2023

210/2023

Triedený zber komunálneho odpadu

32 543,46 EUR

SAMOSTAV s.r.o.

Obec Trakovice

22. 6. 2023

209/2023

Stavebné práce

2 021,46 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

22. 6. 2023

208/2023

Autobusová preprava družstiev

370,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

21. 6. 2023

207/2023

Správa a prevádzka

201,05 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

15. 6. 2023

206/2023

Telekomunikačné služby

67,31 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

15. 6. 2023

205/2023

Stavebný materiál

131,35 EUR

Pletiva s.r.o., Galvaniho 41, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Trakovice

13. 6. 2023

204/2023

Organizácia a zabezpečenie spoločensko-športového podujatia

600,00 EUR

AST DENT, s.r.o.

Obec Trakovice

12. 6. 2023

203/2023

Výkon vozidla

120,98 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

12. 6. 2023

202/2023

Oprava poškodeného káblu

298,40 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

9. 6. 2023

201/2023

Faktúra za elektrinu

325,81 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 6. 2023

200/2023

Faktúra za elektrinu

840,68 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 6. 2023

199/2023

Faktúra za elektrinu

450,61 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 6. 2023

198/2023

Faktúra za elektrinu

188,32 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 6. 2023

197/2023

Zneškodnenie odpadu

1 606,32 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

9. 6. 2023

196/2023

Elektrická pec

3 680,64 EUR

RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trakovice

8. 6. 2023

195/2023

Pracovné oblečenie

161,90 EUR

Fech, spol. s r.o., Trakovice 197/197, 91933 Trakovice

Obec Trakovice

8. 6. 2023

194/2023

Obedy

1 204,73 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

8. 6. 2023

193/2023

Záhradná technika

255,00 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

8. 6. 2023

192/2023

Ozvučenie cintorín

289,00 EUR

Edu work, s.r.o.

Obec Trakovice

8. 6. 2023

191/2023

Oprava futbalových bránok

276,00 EUR

Zamočnícke práce Ivan Rogel

Obec Trakovice

5. 6. 2023

190/2023

Spracovanie verejného obstarávania

600,00 EUR

PROFOJ s.r.o.

Obec Trakovice

5. 6. 2023

189/2023

Poskytovanie služieb BOZP

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

5. 6. 2023

188/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

5. 6. 2023

187/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

312,00 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

5. 6. 2023

186/2023

Kancelárske potreby

89,17 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok

Obec Trakovice

5. 6. 2023

185/2023

Kancelárske potreby

353,72 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok

Obec Trakovice

5. 6. 2023

184/2023

Telekomunikačné služby

63,50 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

5. 6. 2023

183/2023

Prevádzka SSL certifikátu

94,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

5. 6. 2023

182/2023

Výkopové a zemné práce s bagrom

3 250,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

1. 6. 2023

181/2023

Faktúra za odber zemného plynu

988,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

30. 5. 2023

180/2023

Verejné obstarávania-prieskum trhu

600,00 EUR

Visions Consulting, s.r.o.

Obec Trakovice

30. 5. 2023

179/2023

Náhradné diely na záhradnú techniku

94,14 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

29. 5. 2023

178/2023

Náhradné diely

270,43 EUR

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Obec Trakovice

29. 5. 2023

177/2023

Náhradné diely

34,12 EUR

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Obec Trakovice

29. 5. 2023

176/2023

Faktúra za odber zemného plynu

6 149,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

29. 5. 2023

175/2023

Spracovanie finančnej analýzy k projektu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

300,00 EUR

MANOS CONSULTING s.r.o.

Obec Trakovice

25. 5. 2023

174/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

24. 5. 2023

173/2023

Náhradné diely

284,40 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

23. 5. 2023

172/2023

Opravy plynových kotlov v nájomných bytoch

834,00 EUR

Branislav Vrábel - PLYN SERVIS

Obec Trakovice

23. 5. 2023

171/2023

Servis a náhradné diely záhradnej techniky

88,56 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

23. 5. 2023

170/2023

Znalecký posudok

180,00 EUR

Ing. Ján Miklánek

Obec Trakovice

23. 5. 2023

169/2023

Likvidácia hmyzu

1 125,00 EUR

satici,s.r.o.

Obec Trakovice

23. 5. 2023

168/2023

Servis hasiacich prístrojov

269,50 EUR

Bc. Peter Chropovský

Obec Trakovice

23. 5. 2023

167/2023

Pracovná obuv

77,00 EUR

Fech, spol. s r.o., Trakovice 197/197, 91933 Trakovice

Obec Trakovice

18. 5. 2023

166/2023

Triedený zber komunálneho odpadu v obci

588,00 EUR

M KREO, s.r.o.

Obec Trakovice

17. 5. 2023

165/2023

Dopracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre prekládku energetického zariadenia

360,00 EUR

Peter Končitík

Obec Trakovice

15. 5. 2023

164/2023

Oprava kanalizačného potrubia na bytovke

252,00 EUR

Bošácky Jozef

Obec Trakovice

15. 5. 2023

163/2023

Zneškodnenie a odvoz odpadu

951,50 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

15. 5. 2023

162/2023

Telekomunikačné služby

53,58 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

15. 5. 2023

161/2023

Výmena a zapojenie káblu na prípojke k elektromerovému rozvádzaču v obci

264,19 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

12. 5. 2023

160/2023

Oprava zariadení v kultúrnom dome

156,97 EUR

RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trakovice

11. 5. 2023

159/2023

Členský poplatok a správa klubu

621,56 EUR

FTC Trakovice

Obec Trakovice

10. 5. 2023

158/2023

Faktúra za elektrinu

204,95 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

10. 5. 2023

157/2023

Faktúra za elektrinu

497,11 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

10. 5. 2023

156/2023

Faktúra za elektrinu

1 130,84 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

155/2023

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

793,92 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

154/2023

Faktúra za elektrinu

348,90 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

153/2023

Čistenie a monitoring kanalizácie

133,32 EUR

Sezako Trnava s.r.o.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

152/2023

Faktúra za odber zemného plynu

2 355,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

151/2023

Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

5. 5. 2023

150/2023

Publikácie a účtovné súvzťažnosti v samospráve

45,50 EUR

Združenie miest a obcí, región JE

Obec Trakovice

5. 5. 2023

149/2023

Telekomunikačné služby

62,21 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

148/2023

Systém URBIS

45,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

5. 5. 2023

147/2023

Individuálna účtovná uzávierka

900,00 EUR

N.M.-Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť

Obec Trakovice

5. 5. 2023

146/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

3. 5. 2023

145/2023

Obedy

980,50 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

3. 5. 2023

144/2023

Prepravný vozík

42,40 EUR

Spájame,s.r.o.

Obec Trakovice

2. 5. 2023

143/2023

Poskytovanie služieb BOZP

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

28. 4. 2023

142/2023

Kancelárska technika

1 619,98 EUR

Ľuboš Kostúr, SNP 291, 922 03 Vrbové

Obec Trakovice

28. 4. 2023

141/2023

Autobusová preprava družstiev

490,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

28. 4. 2023

140/2023

Vybudovanie domovej prípojky

1 168,00 EUR

Michal Behan

Obec Trakovice

27. 4. 2023

139/2023

Prenájom rohoží

26,39 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

27. 4. 2023

138/2023

Záhradná technika

977,58 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

27. 4. 2023

137/2023

Náhradné diely- technika

30,53 EUR

ERING, s.r. o

Obec Trakovice

24. 4. 2023

134/2023

Oprava techniky a náhradné diely

356,10 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

21. 4. 2023

136/2023

Montáž kamerového systému

140,18 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

19. 4. 2023

135/2023

Odber zemného plynu

18,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

19. 4. 2023

133/2023

Faktúra za vodné a stočné

2 171,28 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

19. 4. 2023

132/2023

Poplatok ELWIS

99,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

19. 4. 2023

131/2023

Konferencia- trendy a novinky v digitalizácii samospráv

178,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

18. 4. 2023

130/2023

Inštalácie kamery

1 341,88 EUR

ROVEZ s.r.o.

Obec Trakovice

17. 4. 2023

129/2023

Náhradné diely na záhradnú techniku

53,45 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

17. 4. 2023

128/2023

Vyhotovenie geometrického plánu

1 977,00 EUR

GEPRAL s.r.o.

Obec Trakovice

17. 4. 2023

127/2023

Zeleň- trávna zmes

194,60 EUR

ZAFIDO s.r.o.

Obec Trakovice

17. 4. 2023

126/2023

Kancelárske potreby

76,00 EUR

CONNECT - Marczibál Zsolt

Obec Trakovice

17. 4. 2023

125/2023

Oprava strechy na garáži domu služieb

576,00 EUR

IZOPLAST - Svečula Peter

Obec Trakovice

17. 4. 2023

124/2023

Odvoz a likvidácia odpadu

192,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

17. 4. 2023

123/2023

Telekomunikačné služby

50,55 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

14. 4. 2023

122/2023

Faktúra za odber zemného plynu

4 412,82 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

14. 4. 2023

121/2023

Faktúra za odber zemného plynu

18,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

13. 4. 2023

120/2023

Zneškodnenie zmesového odpadu

967,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

13. 4. 2023

119/2023

Preprava zeminy a kameniva

465,60 EUR

Mona Transport, s.r.o.

Obec Trakovice

12. 4. 2023

118/2023

Faktúra za elektrinu

502,03 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

12. 4. 2023

117/2023

Faktúra za elektrinu

214,93 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

12. 4. 2023

116/2023

Faktúra za elektrinu

1 477,96 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

12. 4. 2023

115/2023

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

2 783,41 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trakovice

12. 4. 2023

114/2023

Služby ochrany GDPR

120,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

12. 4. 2023

113/2023

Služby o kybernetickej bezpečnosti a poskytovanie služieb manažérskej kybernetickej bezpečnosti

108,00 EUR

BM PROTECT s.r.o.

Obec Trakovice

11. 4. 2023

112/2023

Sadové úpravy, úpravy terénu a výsev trávneho osiva v obci

7 372,09 EUR

Gardenieri s.r.o.

Obec Trakovice

11. 4. 2023

111/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

11. 4. 2023

110/2023

Drvenie betónovej sute

1 518,00 EUR

JOMA STAV s.r.o.

Obec Trakovice

5. 4. 2023

109/2023

Faktúra za elektrinu

348,90 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

5. 4. 2023

108/2023

Spracovanie ŽoNFP

500,00 EUR

PROFOJ s.r.o.

Obec Trakovice

4. 4. 2023

107/2023

Poskytovanie služieb BOZP

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

4. 4. 2023

106/2023

Telekomunikačné služby

62,47 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

4. 4. 2023

105/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

4. 4. 2023

104/2023

Výsadbová zeleň- stromy

2 590,00 EUR

EKOFIT s.r.o.

Obec Trakovice

4. 4. 2023

103/2023

Záhradná technika

634,63 EUR

TBA Plastové obaly s.r.o.

Obec Trakovice

4. 4. 2023

102/2023

Strava

754,65 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

4. 4. 2023

101/2023

Systémová podpora URBIS

411,72 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

4. 4. 2023

100/2023

Obedy

1 242,73 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

3. 4. 2023

99/2023

Pomocné práce na kanalizácii a práce v obci

2 118,00 EUR

Vladimír Holec

Obec Trakovice

3. 4. 2023

98/2023

Prevoz zeminy

1 118,50 EUR

Ľubomír Krivošík, zemné a výkopové práce

Obec Trakovice

3. 4. 2023

97/2023

Zámočnícke práce

124,20 EUR

Zamočnícke práce Ivan Rogel

Obec Trakovice

3. 4. 2023

96/2023

Kancelárske potreby

249,49 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok

Obec Trakovice

31. 3. 2023

95/2023

Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel

15,96 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Trakovice

30. 3. 2023

94/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

29. 3. 2023

93/2023

Orezávanie stromov z montážnej plošiny

276,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

29. 3. 2023

92/2023

Preprava chlapčenských a mládežníckych družstiev

810,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

28. 3. 2023

91/2023

Triedenie odpadu a práce so strojom

6 317,50 EUR

BNX Green s.r.o.

Obec Trakovice

23. 3. 2023

90/2023

Prenájom mechanizácie

290,40 EUR

Bestrent s.r.o.

Obec Trakovice

22. 3. 2023

89/2023

Preprava chlapčenských a mládežníckych družstiev

220,00 EUR

Kadlec bus s.r.o.

Obec Trakovice

22. 3. 2023

88/2023

Výmena čerpadla kanalizácie

1 000,00 EUR

Peter Mihálik

Obec Trakovice

22. 3. 2023

87/2023

Preplatok za dodávku elektrinu

-163,56 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

17. 3. 2023

86/2023

Oprava plynových kotlov nájomných bytoch

969,00 EUR

Branislav Vrábel - PLYN SERVIS

Obec Trakovice

17. 3. 2023

85/2023

Vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizačnej prípojky

100,00 EUR

Ing. Igor Šesták - TZB projekt

Obec Trakovice

15. 3. 2023

84/2023

Orezávanie stromov z montážnej plošiny

336,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

15. 3. 2023

83/2023

Oprava kamerového systému

355,44 EUR

ROVEZ s.r.o.

Obec Trakovice

15. 3. 2023

82/2023

Doplnky pre starostlivosť o rastlú zeleň obce

1 008,00 EUR

ProRain, s.r.o.

Obec Trakovice

15. 3. 2023

81/2023

Telekomunikačné služby

54,51 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

14. 3. 2023

80/2023

Vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných prípojok

100,00 EUR

Ing. Igor Šesták - TZB projekt

Obec Trakovice

13. 3. 2023

79/2023

Vyhodnotenie ponúk na rozšírenie materskej škôlky

1 200,00 EUR

E-VO, s.r.o.

Obec Trakovice

13. 3. 2023

78/2023

Faktúra za elektrinu

348,90 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

13. 3. 2023

77/2023

Mesačný poplatok Elwis

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

9. 3. 2023

76/2023

Servis čistiacej a upratovacej techniky

35,28 EUR

Allclean,s.r.o.

Obec Trakovice

9. 3. 2023

75/2023

dopravné značenie

124,08 EUR

DOPRAVNE ZNAČENIA s.r.o.

Obec Trakovice

9. 3. 2023

74/2023

Faktúra za elektrinu

184,66 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 3. 2023

73/2023

Faktúra za elektrinu

493,12 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 3. 2023

72/2023

Faktúra za elektrinu

1 586,22 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

9. 3. 2023

71/2023

Faktúra za odber zemného plynu

6 832,64 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

9. 3. 2023

70/2023

Faktúra za zemný plyn

18,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

8. 3. 2023

69/2023

Kancelárske potreby

134,00 EUR

Resize s.r.o.

Obec Trakovice

8. 3. 2023

68/2023

Elwis

136,98 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

8. 3. 2023

67/2023

Geodetické práce

1 684,00 EUR

GEPRAL s.r.o.

Obec Trakovice

7. 3. 2023

66/2023

Technická podpora pre chod webovej stránky obce

108,00 EUR

AlejTech, spo. s r. o.

Obec Trakovice

6. 3. 2023

65/2023

Zneškodnenie odpadu

710,17 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

6. 3. 2023

64/2023

Telekomunikačné služby

63,94 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

2. 3. 2023

63/2023

Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

249,60 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

2. 3. 2023

62/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

1. 3. 2023

61/2023

Záhradná technika

269,10 EUR

ŠUPA technika

Obec Trakovice

1. 3. 2023

60/2023

Strava

1 086,91 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

1. 3. 2023

59/2023

Licenčný poplatok za webovú stránku

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

1. 3. 2023

58/2023

Poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

1. 3. 2023

57/2023

Rastlá zeleň

2 000,00 EUR

EKOFIT s.r.o.

Obec Trakovice

28. 2. 2023

56/2023

Školenie k informačnému systému Urbis

60,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

28. 2. 2023

55/2023

Prístrešok pre vytriedené zložky komunálneho odpadu

360,00 EUR

Visions Consulting, s.r.o.

Obec Trakovice

27. 2. 2023

54/2023

Stavebné práce - rekonštrukcia MK Dolná ulica

83 720,38 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

27. 2. 2023

53/2023

Stavebné práce- rekonštrukcia MK Dolná ulica

95 905,14 EUR

CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

27. 2. 2023

52/2023

Komponenty na techniku

401,04 EUR

Marián Šupa

Obec Trakovice

27. 2. 2023

51/2023

Servis čistiaceho stroja

130,20 EUR

Allclean,s.r.o.

Obec Trakovice

24. 2. 2023

50/2023

Dodanie a výmena dielov dverí

101,23 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

24. 2. 2023

49/2023

Dodanie a montáž žalúzií

575,04 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

23. 2. 2023

48/2023

Výkopové a zemné práce, montáž a uloženie zemného káblu pre rozšírenie ozvučenia na miestnom cintorí

724,08 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

22. 2. 2023

47/2023

Faktúra za elektrinu

348,90 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

21. 2. 2023

46/2023

Vyhotovenie projektu protipožiarnej ochrany

180,00 EUR

Peter BOKOR s.r.o.

Obec Trakovice

20. 2. 2023

45/2023

Strava

858,89 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

20. 2. 2023

44/2023

Odvoz a likvidácia odpadu

192,00 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

43/2023

Externý manažment

1 543,74 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

42/2023

Vyhotovenie mapových podkladov

1 299,00 EUR

T-MAPY s.r.o.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

41/2023

Výmena skla na autobusovej zastávke

380,00 EUR

sklenárstvo kučera, s.r.o.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

40/2023

Náhradné komponenty na techniku

36,00 EUR

ECOCLEAN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

39/2023

Mesačný poplatok ELWIS

192,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

38/2023

Faktúra za plyn

7 366,46 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

37/2023

Telekomunikačné služby

50,51 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

36/2023

Školenie k systému Urbis

60,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

35/2023

Faktúra za elektrinu

628,49 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

34/2023

Faktúra za elektrinu

217,13 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

16. 2. 2023

33/2023

Faktúra za elektrinu

1 992,37 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

7. 2. 2023

32/2023

Geodetické práce

377,00 EUR

GEPRAL s.r.o.

Obec Trakovice

7. 2. 2023

31/2023

Geodetické práce

280,00 EUR

GEPRAL s.r.o.

Obec Trakovice

7. 2. 2023

30/2023

Dopravné značenie

96,72 EUR

DOPRAVNE ZNAČENIA s.r.o.

Obec Trakovice

7. 2. 2023

29/2023

Vývoz odpadu

70,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

7. 2. 2023

28/2023

Zneškodnenie odpadu

835,82 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.

Obec Trakovice

6. 2. 2023

27/2023

Telekomunikačné služby

62,21 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trakovice

6. 2. 2023

26/2023

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

312,00 EUR

Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava

Obec Trakovice

6. 2. 2023

25/2023

Zhodnotenie materiálu

3 960,00 EUR

ekoslužby s.r.o.

Obec Trakovice

6. 2. 2023

24/2023

Zemné práce s bagrom

3 272,40 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

3. 2. 2023

23/2023

Licenčný poplatok

234,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trakovice

3. 2. 2023

22/2023

Hygienické vybavenie

102,34 EUR

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Obec Trakovice

3. 2. 2023

21/2023

Zrezanie stromov z montážnej plošiny

576,00 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

3. 2. 2023

20/2023

Elektroinštalačné práce

105,31 EUR

BRODEK A spol.

Obec Trakovice

3. 2. 2023

19/2023

Zámočnícke práce

169,68 EUR

Zamočnícke práce Ivan Rogel

Obec Trakovice

3. 2. 2023

18/2023

Poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi

68,00 EUR

Ing. Barbora Lenčešová - BC SAFETY

Obec Trakovice

3. 2. 2023

17/2023

Prenájom rohoží

40,20 EUR

Lindstrőm s.r.o.

Obec Trakovice

2. 2. 2023

16/2023

Faktúra za elektrinu

2 155,09 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

2. 2. 2023

15/2023

Faktúra za elektrinu

525,80 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

2. 2. 2023

14/2023

Faktúra za elektrinu

348,90 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trakovice

27. 1. 2023

13/2023

Hygienické vybavenie

103,15 EUR

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Obec Trakovice

26. 1. 2023

12/2023

Stravné

60,00 EUR

Pohostinstvo Adriana Miháliková

Obec Trakovice

24. 1. 2023

11/2023

Vodné a stočné

1 755,66 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Trakovice

19. 1. 2023

05/2023

Náhradné diely na techniku

112,94 EUR

Marián Šupa

Obec Trakovice

16. 1. 2023

10/2023

Odber odpadu

1 259,16 EUR

DH Ekologické služby, spol. s r.o.

Obec Trakovice

16. 1. 2023

09/2023

Výrobné a montážne práce

860,00 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

16. 1. 2023

08/2023

Výrobné a montážne práce

392,00 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

16. 1. 2023

07/2023

Výrobné a montážne práce

1 322,51 EUR

MPM Plast s.r.o., Osloboditeľov 105, 920 42 Červeník

Obec Trakovice

16. 1. 2023

06/2023

Telekomunikačné služby

65,71 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Trakovice

12. 1. 2023

04/2023

Výmena kanalizačného potrubia

3 105,77 EUR

Mário Štefánek

Obec Trakovice

11. 1. 2023

03/2023

Školenie

60,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

9. 1. 2023

02/2023

Systémová podpora Urbis

365,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Trakovice

9. 1. 2023

01/2023

Doplnky pre gastronómiu

215,42 EUR

RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obec Trakovice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 17 °C
jasná obloha, dosť čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 6.35m/s
tlak1020hPa
vlhkosť44%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:203
TÝŽDEŇ:1138
CELKOM:1018317