Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Upozornenie pre daňovníkov

Typ: ostatné
Upozornenie pre daňovníkov 1V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti (t.j. stavby a pozemky), popr. zmena pri evidencii psa počas roku 2020, aby túto zmenu nahlásili na obecný úrad do 31. januára 2021.
Ďalej oznamujeme tým občanom, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť do vlastníctva poprípade predajú nehnuteľnosť počas roku 2021, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia z katastra.

Príloha

Vytvorené: 16. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2021 07:59
Autor: Správce Webu