Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolná ulica.

Typ: ostatné
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolná ulica. 1Ako ste si, vážení  občania,  určite všimli  Obec Trakovice z vlastných finančných prostriedkov začína rekonštruovať miestnu komunikáciu v Dolnej ulici  smerom od sochy Sv. Trojice po  koniec dediny smerom od  Bučian........

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolná ulica.

 

Ako ste si, vážení  občania,  určite všimli  Obec Trakovice z vlastných finančných prostriedkov začína rekonštruovať miestnu komunikáciu v Dolnej ulici  smerom od sochy Sv. Trojice po  koniec dediny smerom od  Bučian.

Na uvedenú investičnú akciu nám bolo v r. 2020 pod č. 649/2020 vydané právoplatné stavebné povolenie. Zámerom  je rozšírenie miestnej komunikácie na šírku od 6,50 m   po 5,50 m   podľa toho, čo nám  dovolí terén.  Zároveň bude  osadená dažďová kanalizácia na  pravej strane komunikácie od č. d. 258 až po č.d. 271 s uličnými vpusťami. Od č.d. 272 po č.d. 274 resp. po vinohrad p. Blažu  budú osadené uličné vpuste  vo vzdialenosti cca 40 m od seba. Vpuste budú  vyustené do  dažďovej kanalizácie,  ktorá bude pod  novovybudovaným chodníkom.  Chodník  o šírke  2 m  plánujeme zhotoviť od č.d. 275 po č.d. 290 a od č.d 295 až po č.d. 299.  Ako bolo vyššie spomenuté pod týmto chodníkom   bude  zaústená dažďová kanalizácia, ktorá bude odvádzať dažďové vody do  Vanigovského kanála. Odvod  vôd  bude  z cestného telesa  cez uličné vpuste    vzdialené cca 40 m od seba. Komunikácia  bude so  zvýšených obrubníkov iba v mieste  vjazdov,  do domov budú obrubníky  znížené.  Nakoniec bude urobená pokládka asfaltového koberca   hr. 10 cm. Uvedená akcia by mala byť ukončená do 6 mesiacov  od začatia, t.j. do 09/2022 .

V prípade pripomienok resp. požiadaviek sa môžete obracať  na stavbyvedúceho p. Behana alebo  na starostu obce – 0905 399 190

Vážení občania, týmto by som Vás chcel poprosiť o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri vykonávaní prác na rekonštrukcii miestnej komunikácie. Vodičom a aj chodcom, tak môžeme dopriať nielen kvalitnejšiu, ale najmä výrazne bezpečnejšiu cestu.

 

Ing. Ľudovít Tolarovič – starosta obce   


Vytvorené: 1. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2022 12:41
Autor: Správce Webu