Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie – pre rodičov detí materskej školy, základnej školy a školského klubu detí

Typ: ostatné
- zastavenie platenia príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť školského klubu detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnych opatrení zníženia šírenia koronavírusového ochorenia COVID 19 v SR obec Trakovice ako zriaďovateľ školy a školských zariadení na území obce Trakovice oznamuje rodičom detí navštevujúcich základnú školu, materskú školu a školský klub detí v Trakoviciach nasledovné :

  • v zmysle § 2 VZN č. 03/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Trakovice - príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 10,- € a príspevok na činnosť školského klubu detí vo výške 6,- € sa za mesiac apríl 2020 až do odvolania – neplatí. Zaplatené príspevky budú zúčtované do 15. septembra 2020.

 

  • v zmysle §  4 ods. 8 VZN č. 03/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Trakovice -  príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vo výške paušálne 3,- € sa za mesiac apríl 2020 až do odvolania neplatí. Zaplatené príspevky budú zúčtované do 15. septembra 2020.

 

  •  v zmysle § 4 ods. 7, písm. c) VZN č. 03/2019 o výške mesačného príspevku na           čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti         obce   Trakovice – poplatok za stravu, ktorý sa platí mesačne zálohovo a bol za školský rok 2019/2020 uhradený bude zúčtovaný do 15. septembra 2020.

Vytvorené: 1. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2020 11:52
Autor: Správce Webu