Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Slovenský zväz záhradkárov - ZO

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVAZU ZÁHRADKÁROV (ZO SZZ) TRAKOVICE

Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným a nepolitickým združením záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých jej formách (ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, kvetinárstvo, záhradníctvo).

Jeho poslaním je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

Slovenský zväz záhradkárov (SZZ) sa v roku 1957 pretransformoval z predchádzajúcej-už niekoľko desaťročí trvajúcej Slovenskej ovocinárskej spoločnosti (SOS), ktorú založili pokrokoví slovenskí ovocinári v roku 1920.

V Trakoviciach „Miestna odbočka SOS“ vznikla už v roku 1925 na podnet tunajšieho správcu školy Pavla ŠINDELA a prvým a dlhoročným predsedom sa stal Jozef ŠESTÁK (1925 – 1960).

Od roku 1960 datujeme vznik novej organizácie – ZO SZZ Trakovice, ktorá však vznikla z pôvodnej iba zmenou názvu (premenovaním), v súlade so zmenami na republikovej úrovni

Tak vlastne po 85 rokoch výbor našej organizácie pracuje teraz v nasledovnom zložení:

Predseda: Ivan Šipkovský

Podpredseda: Karol Cvíčela

Tajomník: Stanislav Pocisk

Pokladník: Jozef Bokor

Hospodár: Jozef Putera

Členovia: Peter Belák, Štefan Blažo, Dušan Krajčovič, Silvester

Rajnic, Peter Ševčík, Vojtech Vančo

Predseda revíznej komisie: Karol Lackovič

Členovia: Antónia Mužilová, Ernestína Malovcová

Členskú základňu k 1. Marcu 2011 tvorí 65 členov.

Funkčne najstarší členovia v organizácii sú : Jozef Bučko (1968), Stanislav Pocisk, Štefan Krajčovič (1969).

K našim aktivitám patria nielen úzko špecializované odborné akcie ale tiež zabezpečujeme organizáciu niekoľkých celoobecných podujatí ako sú REPREZENTAČNÝ PLES, stavanie a váľanie Mája, TRAKFEST, ale tiež Výstava ovocia, zeleniny a kvetov rozšírená na 4 dni trvania a zahŕňajúca množstvo pridružených aktivít a zábavy.

Pre úspešné zvládnutie spomenutých ale aj mnohých iných akcií rozvíjame spoluprácu s miestnou Základnou školou a hlavne s Obecným úradom v Trakoviciach.

V minulom roku 2010 sme oslávili 85. výročie organizovaného záhradkárstva v obci a 50. výročie vzniku ZO SZZ.

slov. zvaz zahradkarov

Fotografia výboru ZO SZZ Trakovice zo dňa 13.3.2011 zľava:

Karol Cvíčela, Jozef Bokor, Stanislav Pocisk, Silvester Rajnic, Ivan Šipkovský, Dušan Krajčovič, Jozef Putera, Peter Belák, Štefan Blažo, Vojtech Vančo

Chýba Peter Ševčík.