Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Triedený odpad

Informácie

PET fľaše nie sú odpad Stiahnuté: 103x | 26.09.2017

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad Stiahnuté: 97x | 26.09.2017

Prečo triediť a recyklovať Stiahnuté: 101x | 26.09.2017

Separovaný zber Trakovice plagát Stiahnuté: 201x | 26.09.2017

Nebuďme leniví, trieďme odpad! Stiahnuté: 46x | 27.06.2018

Zberný dvor

Zberný dvor – druhy odpadov Stiahnuté: 214x | 27.06.2018

Prevádzkové hodiny Zberného dvora Stiahnuté: 59x | 24.07.2018

Termíny vývozu odpadov

Termíny vývozu odpadov na I. polrok 2019 Stiahnuté: 386x | 07.01.2019

Stránka

  • 1